Biznes

Swobodny dostęp do wiedzy = wzrost efektywności biznesu

Zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do informacji biznesowych przekłada się na zwiększenie sprawności biznesowej całej organizacji oraz zaangażowania pracowników.

Swobodny dostęp do wiedzy = wzrost efektywności biznesu

Badania przeprowadzone na zlecenie firmy Ricoh Europe pozwalają sądzić, że pracownicy, którzy są wyposażeni w odpowiednie narzędzia pozwalające skuteczniej zarządzać i wykorzystywać zgromadzoną w firmie wiedzą, realizują powierzone im zadania w sposób bardziej efektywny i z większym zaangażowaniem.

Wśród głównych skutków braku rozwiązań pozwalających efektywnie gromadzić i wykorzystywać informacje ankietowani wymieniali: utracone przychody (49%), utratę zaufania klientów (43%) oraz brak dostępu do niezbędnych informacji na temat oczekiwań odbiorców (27%)

Autorzy analizy twierdzą, że w dzisiejszych czasach firmy będą coraz mocniej narażone na utratę klientów oraz przychodów, o ile nie wyposażą swoich pracowników w odpowiednie narzędzia pozwalające lepiej wykorzystać informacje biznesowe. Mowa tu m.in. o rozwiązaniach mobilnych, narzędziach pracy zespołowej, czy systemach lepiej dostosowanych do sposobu pracy oraz faktycznych potrzeb użytkowników.

Jednocześnie, w ciągu najbliższych pięciu lat nastąpić ma dynamiczny wzrost liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy w swojej pracy potrzebować będą nieograniczonego dostępu do pozostających w posiadaniu pracodawcy informacji biznesowych. Analitycy Coleman Parkes Research określają niezawodnych, wysoce kwalifikowanych i efektywnych pracowników posiadających dostęp do wszelkich potrzebnych im informacji mianem “iWorkers”. Z przeprowadzonych na zlecenie Ricoh Europe badań wynika, że wzrostu liczebności pracowników, którzy wyposażeni w pełnię potrzebnych im informacji będą w stanie bardzo efektywnie realizować postawione im zadania spodziewa się 37% ankietowanych menedżerów z całego świata. Jednocześnie tylko 4% ankietowanych twierdzi, że w ich firmach ponad połowa pracowników może być określona mianem iWorkers. Z kolei według przedstawicieli firmy Ricoh wzrost liczy tego typu pracowników przełoży się na wzmocnienie potrzeby wyeliminowania silosów informacyjnych oraz zmiany tradycyjnych sposobów pracy. Potwierdzają to dalsze analizy.

Dwie trzecie badanych jest zdania, że niedopasowanie funkcji wykorzystywanego w ich firmach oprogramowania biznesowego utrudnia lub uniemożliwia sprawne odszukanie potrzebnych informacji.

Analitycy spodziewają się wzrostu zainteresowania rozwiązaniami pozwalającymi efektywnie gromadzić i wymieniać informacje w firmach. Wśród głównych skutków braku odpowiednich rozwiązań w tym zakresie ankietowani przez Coleman Parkes Research wymieniają: utracone przychody (49%), utratę zaufania klientów (43%) oraz brak dostępu do niezbędnych informacji na temat oczekiwań odbiorców (27%). Dodatkowo prawie trzech na czterech ankietowanych jest zdania, że brak dostępu do pełnych zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa z poziomu urządzeń przenośnych hamuje rozwój całej organizacji. Dwie trzecie badanych jest także zdania, że niedopasowanie funkcji wykorzystywanego w ich firmach oprogramowania biznesowego utrudnia lub uniemożliwia sprawne odszukanie potrzebnych informacji. Podobny odsetek menedżerów uważa, że chaotyczne – powstające w sposób naturalny w każdej organizacji – silosy informacyjne utrudniają efektywną wymianę i wykorzystywanie dostępnej wiedzy w praktyce.

Wśród najbardziej efektywnych działań podejmowanych w analizowanych firmach i ukierunkowanych ułatwienie dostępu do wiedzy oraz aktywizację pracowników wymieniane są: wdrożenie narzędzi wspierających pracę zespołową i dzielenie się informacjami, optymalizacja procesów biznesowych, migracja do modelu cloud computing oraz cyfryzacja dokumentacji. Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie maja i czerwca br.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *