Architektura ITProgramowaniePolecane tematy

Testy aplikacji i kontrola jakości odpowiedzią na tempo zmian technologicznych

Z analiz firmy Capgemini wynika, że globalne organizacje nie nadążają za wzrostem liczby aplikacji wynikającym z rosnącej dynamiki zmian biznesowych. Jednocześnie, chęć sprostania potrzebom związanym z cyfrową transformacją oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi klienta istotnie wpływają na znaczenie i potrzebę testów jakości. W efekcie wydatki na testy rosną w tempie niemal 10% w skali roku.

Testy aplikacji i kontrola jakości odpowiedzią na tempo zmian technologicznych

Ze Światowego Raportu Jakości 2015, przygotowanego przez Capgemini we współpracy z firmami Sogeti oraz HP, wynika, że statystycznie, w skali roku, wartość nakładów na testy oraz zapewnienie wysokiej jakości aplikacji wzrosła o 9%. Wzrost wydatków na prace zmierzające do podniesienia jakości aplikacji wynika m.in. z konieczności sprostania nowym potrzebom wynikającym z postępującej cyfryzacji kolejnych obszarów działalności – oraz rosnącej dynamiki tych zmian. Ponad połowa (55%) ankietowanych na potrzeby raportu przedstawicieli kadry zarządzającej przyznaje, że zbyt szybkiej zmiany funkcjonalności aplikacji, stanowiące odpowiedź na oczekiwania biznesowe, stają się istotną przeszkodą w zagwarantowaniu sprawnego działania środowiska aplikacyjnego.

Rosnące oczekiwania w zakresie testów oprogramowania przekładają się również na zwiększone wydatki na sprzęt oraz infrastrukturę IT. Chęć zakupu rozwiązań sprzętowych na potrzeby testowania deklaruje 38% ankietowanych. Rok temu odsetek ten wynosił 5%.

Głównym obszarem testów oprogramowania pozostaje jednak chęć zwiększenia bezpieczeństwa. Na ten aspekt wskazuje aż 81% ankietowanych. Zdaniem autorów badania prowadzenie testów bezpieczeństwa nabiera istotnego także znaczenia dla zapewnienia ciągłości działania wielu firm.

wraz ze wzrostem wydatków na testy i zapewnienie jakości rośnie udział środków przeznaczanych na rozwiązania takie jak DevOps oraz Agile. Wykorzystanie tych metod deklaruje odpowiednio 59% oraz 47% ankietowanych.

Z kolei najważniejszym czynnikiem wpływającym na zwiększenie nakładów na testy jakości oprogramowania jest troska o pozytywne doświadczenia klientów. Jako kluczowy czynnik dla podjęcia decyzji o testach jakości na chęć wzmocnienia doświadczeń klienta wskazuje 79% respondentów. Według autorów analizy oznacza to zmianę nastawienia organizacji, które zdały sobie sprawę z rosnącego znaczenia zapewnienia klientom bezproblemowych doświadczeń zawsze, gdy będą mieli styczność z oferowanymi produktami lub usługami. Zdaniem przedstawicieli firmy Capgemini tegoroczny Światowy Raport Jakości dowodzi, że w obecnych realiach biznesowych pozytywne doświadczenia klienta oraz elastyczność organizacji mają równie istotne znaczenie, co realizacja zmian wynikających z cyfrowej transformacji biznesu.

Z przeprowadzonej analizy wynika też, że wraz ze wzrostem wydatków na testy i zapewnienie jakości rośnie udział środków przeznaczanych na rozwiązania takie jak DevOps oraz Agile. Wykorzystanie tych metod deklaruje odpowiednio 59% oraz 47% ankietowanych. Eksperci Capgemini podkreślają też, że w miarę jak coraz większa liczba organizacji wprowadza zasady DevOps i Agile, w organizacjach tych pojawiają się nowe role i stanowiska. Rosnące oczekiwania w zakresie testów oprogramowania przekładają się również na zwiększone wydatki na sprzęt oraz infrastrukturę IT. Chęć zakupu rozwiązań sprzętowych na potrzeby testowania deklaruje 38% ankietowanych. Rok temu odsetek ten wynosił 5%.

W badaniu ankietowym na potrzeby Światowego Raportu Jakości 2015 wzięło udział ponad 1,5 tys. respondentów – m.in. dyrektorów pionów i departamentów informatyki, dyrektorów ds. cyfryzacji oraz dyrektorów marketingu – reprezentujących firmy z 32 krajów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *