BiznesAnalitykaRynek

Usługa Oracle Social Cloud z obsługą języka polskiego

Dostępna w modelu usługowym usługa Oracle to rozwiązanie wspierające zarządzanie relacji z klientami w kanałach społecznościowych. Najnowsza wersja oprogramowania Oracle Social Cloud pozwala monitorować media społecznościowe także pod kątem polskojęzycznych treści dotyczących konkretnych marek, branż, czy firm.

Usługa Oracle Social Cloud z obsługą języka polskiego

Oferowane przez Oracle Social Cloud możliwości monitorowania mediów społecznościowych rozszerzono o obsługę języków: indonezyjskiego, fińskiego, norweskiego, szwedzkiego, tajskiego, tureckiego oraz polskiego. Zdaniem przedstawicieli Oracle zaawansowana obsługa coraz większej liczby języków sprawia, że “usługa Oracle SRM urasta do rangi jedynego w branży, ujednoliconego, globalnego, biznesowego rozwiązania społecznościowego”. Oprogramowanie wykorzystuje m.in. unikalne, oparte na analizie ukrytych grup semantycznych, mechanizmy przetwarzania treści tekstowych. Wyniki takich analiz mogą być wykorzystywane m.in. do oceny zamiarów i preferencji indywidualnych użytkowników mediów społecznościowych.

„Do 2017 r. liczba użytkowników sieci społecznościowych na świecie ma wzrosnąć do 2,33 mld, nie ma więc żadnych wątpliwości, że firmy, które chcą osiągnąć sukces, muszą również korzystać z mechanizmów społecznościowych w skali globalnej” ― podkreśla Meg Bear, wiceprezes działu usług Oracle Social Cloud. Według niej usunięcie barier językowych ma krytyczne znaczenie dla wzmocnienia potencjału biznesowego narzędzi pozwalających monitorować media społecznościowe.

Możliwe jest też wykorzystanie funkcji wykorzystujących analizę języka naturalnego na potrzeby automatycznej oceny odczuć użytkowników sieci społecznościowych. Przetwarzanie języka naturalnego jest jednak obecnie dostępne tylko dla treści w językach: chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i hiszpańskim.
W nowej wersji usługi Oracle Social Cloud rozszerzona została też ilość obsługiwanych źródeł danych – oprogramowanie może być wykorzstywane także do analizy treści publikowanych m.in. przez użytkowników forów, czy witryn tematycznych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *