Branża ITRynekPolecane tematy

VMware vForum: programowo zdefiniowane centra danych i przedsiębiorstwa

Właśnie rozpoczęło się tegoroczne VMware vForum w Warszawie, nad którym patronat medialny objął ITwiz. Przemawia Alexem White, VP Enterprise Business w VMware w EMEA, z którym wcześniej udało nam się porozmawiać o koncepcji Software-Defined Enterprise, zmianach technologicznych i wyzwaniach stojących przed zespołami IT.

VMware vForum: programowo zdefiniowane centra danych i przedsiębiorstwa

Jakie są najważniejsze zmiany technologiczne, z którymi mamy dziś do czynienia?

Obecnie wchodzimy w kolejny etap rozwoju IT. Następuje przejście z ery rozwiązań klient-serwer, systemów silosowych i tysięcy aplikacji wykorzystywanych przez miliony użytkowników, do ery chmury mobilnej. Ery, w której każdy człowiek może korzystać z milionów aplikacji w dowolnym momencie i w najwygodniejszy dla siebie sposób. Takie podejście wymaga jednak wdrożenia wielu innowacji oraz zastosowania nowej architektury IT. Widoczne jest to zwłaszcza w zastosowaniach biznesowych, gdzie niezbędna staje się zasadnicza zmiana architektury centrów danych i przejście na bardziej elastyczny model środowiska IT.

20% klientów deklaruje, że rozpoczęło już działania zmierzające do wykorzystania technologii Software-Defined Data Center i zmiany modelu działania IT na bardziej zorientowany usługowo i skoncentrowany na wartości biznesowej.

Czy na te wyzwania odpowiada koncepcja Software-Defined Enterprise?

W VMware jesteśmy zdania, że zachodzące zmiany rynkowe to idealna szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dla organizacji zdolnych wdrażać innowacyjne technologie. Aby nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami biznesowymi, firmy muszą na nie postawić. Idea Software-Defined Enterprise opiera się właśnie na możliwości sprawnej adaptacji do nowych potrzeb. Dzięki tej koncepcji technologicznej nasi klienci są w stanie dostarczać rozwiązania w modelu ITaaS, co pozwala nawet na 50-proc. ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu zwinności i efektywności organizacji. Model ITaaS wykorzystuje technologię wirtualizacji jako bazę do wdrażania aplikacji z szybkością odpowiadającą oczekiwaniom biznesu.

W jaki sposób zmieniają przedsiębiorstwa wspomniane przez Pana mobilność i cloud computing?

Chmura zdefiniowała na nowo oczekiwania w zakresie wdrażania i dostępności rozwiązań IT, a także kosztów i czasu realizacji projektów. Z kolei szeroka popularność rozwiązań mobilnych przyczyniła się do powstania grupy miliardów użytkowników oraz milionów rozwiązań – dostępnych na żądanie aplikacji i usług – gwarantujących taki sam poziom bezpieczeństwa jak systemy korporacyjne.

W jaki sposób wpływa to na zmianę roli IT w firmach?

Era mobilnej chmury to dla działów IT nowe wyzwania, ale i nowe szanse. Obecnie świat kręci się wokół aplikacji – tradycyjnych systemów biznesowych, nowoczesnych rozwiązań dla użytkowników końcowych, czy aplikacji dostępnych w modelu usługowym, z chmury. Dużym wyzwaniem dla działów IT jest tworzenie, wdrażanie i zarządzanie tak złożonymi środowiskami aplikacyjnymi. Odczuwalny jest też gwałtowny wzrost oczekiwań, jakie biznes stawia przed IT. Ich wypełnienie wymaga jednak spojrzenia na IT jak na strategiczny zasób biznesowy. Tak właśnie działają najbardziej innowacyjne firmy.

Dzięki koncepcji Software-Defined Enterprise klienci są w stanie dostarczać rozwiązania w modelu ITaaS, co pozwala nawet na 50-proc. ograniczenie kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu zwinności i efektywności organizacji.

W jaki sposób w nowe trendy IT wpisuje się oferta VMware?

Nasi klienci – w miarę wdrażania naszych technologii – obserwują fundamentalną zmianę możliwości w zakresie rozwoju, uruchamiania i dostarczania aplikacji w formie usługi. Obecnie duża grupa klientów VMware wykorzystuje nasze rozwiązania do wirtualizacji najbardziej kluczowych aplikacji biznesowych. Inwestycja w wirtualizację – szczególnie na poziomie sieci, zarządzania i automatyzacji – pozwala radykalnie zmienić strukturę kosztową organizacji IT. Uwolnione dzięki wirtualizacji zasoby mogą być przesunięte do projektów przekładających się na wartości biznesowe.

Jednym z głównych tematów konferencji VMware vForum jest idea Software-Defined Data Center. Jakie są jej założenia?

W modelu Software-Defined Data Center SDDC moc obliczeniowa, zasoby sieciowe i pamięciowe oraz mechanizmy bezpieczeństwa są w pełni zarządzalne na poziomie oprogramowania. Dzięki temu mogą być dynamicznie i efektywnie przydzielane oraz łatwo integrowane w ramach scentralizowanych mechanizmów zarządzania środowiskiem IT. SDDC znajduje się u podstaw nowoczesnego podejścia do IT. VMware oferuje zróżnicowane rozwiązania, pozwalające realizować założenia SDDC i dostarczać wymierną wartość biznesową klientom. Spodziewamy się też szybkiej popularyzacji tego modelu. Aż 77% ankietowanych przez nas klientów już dziś dysponuje strategią zakładającą rozszerzenie technologii wirtualizacji o warstwę sieci oraz pamięci masowych w centrach danych. Co więcej, 20% naszych klientów deklaruje, że rozpoczęło już działania zmierzające do wykorzystania technologii SDDC i zmiany modelu działania IT na bardziej zorientowany usługowo i skoncentrowany na wartości biznesowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *