PracaBiznesCIOPolecane tematy

W 2021 roku działy IT będą nadal odczuwać silną presję ze strony biznesu

W mijającym roku, dzięki wysiłkowi specjalistów IT, biznes adaptował się do warunków narzuconych przez pandemię. Jak wynika z badania „Avenga IT Survey – Cyfrowe priorytety firm”, aż 62% respondentów zauważyło, że wewnątrz ich organizacji nastąpił szybszy rozwój digitalizacji procesów i dokumentów. Z kolei w co trzeciej z nich przyspieszyły procesy związane z korzystaniem z chmury obliczeniowej i zwinnymi metodami zarządzania projektami. Autorzy analizy wskazują, że w 2021 roku działy IT nadal będą miały pełne ręce roboty, by firmy mogły znowu zacząć rosnąć, a największymi wyzwaniami będą dynamika i nieprzewidywalność sytuacji oraz potrzeba szybkiego reagowania na zmiany.

W 2021 roku działy IT będą nadal odczuwać silną presję ze strony biznesu

Jak czytamy we wspomnianym badaniu, według dwóch trzecich organizacji, pandemia przyspieszyła cyfrową transformację procesów biznesowych. Przedstawiciele działów IT podkreślali przy tym, że zmiany te zachodziły najczęściej na przygotowanym już wcześniej gruncie. W większości firm dokonała się postulowana od dawna rezygnacja z papieru, a spotkania i kontakty z pracownikami przeniosły się do internetu. Mimo pandemii oraz wzrostu wykorzystania chmury obliczeniowej, nadal utrzymuje się też wysokie znaczenie software development.

„Polski rynek pod tym względem funkcjonuje zgodnie z globalnymi trendami. Przyspieszone przez lockdowny procesy takie jak: cyfrowa transformacja biznesu, sprzedaż online i wykorzystanie chmury obliczeniowej nadal będą priorytetem. Podejście time-to-market, wynikające z potrzeby szybkiego uzupełniania braków w systemach, sprzyja większemu wykorzystaniu platform low code. Na drugim planie pozostanie analiza danych. Za to wyzwaniem dla firm będzie pozyskiwanie wysokiej jakości danych i możliwość szybkiego sprawdzenia wielu hipotez” – komentuje Jacek Chmiel, Dyrektor Avenga Labs.

Więcej zadań przy tych samych zasobach

Wprowadzone w tym roku technologiczne zmiany w organizacjach najczęściej dokonywały się przy niezmienionym pod wpływem pandemii poziomie budżetów. Tylko 18% firm zwiększyło w tym roku wydatki na nowoczesne technologie, a 29% nawet je zmniejszyło, wynika z badania. Dodatkowe zadania wywołane koronawirusem nie wpłynęły na wzrost zatrudnienia w działach IT, mimo że w zdecydowanej większości przedsiębiorstw wzrosły oczekiwania wobec działów IT (75%) oraz ich obciążenie pracą (72%). Z kolei w co piątej organizacji koronawirus negatywnie wpłynął na prace rozwojowe – wstrzymano je lub ograniczono.

W dużym stopniu tegoroczna cyfrowa transformacja dokonała się w oparciu o wewnętrzne zasoby kadrowe IT, często jedynie doszkalane lub przekwalifikowywane. Jednak wyniki badania ilościowego i wywiady jakościowe świadczą o tym, że znaczną część ryzyka i skutków zmian w pracy działów IT wzięły na siebie firmy outsourcingowe. Redukcje wydatków na IT nie spowodowały spadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach, za to częściej kończyły się zwolnieniami kontraktorów, wskazują twórcy badania. Nawet 41% firm ograniczyło korzystanie z usług consultingowych, a 34% – z zewnętrznych usług IT.

„Nasi kluczowi klienci potwierdzają, że główną korzyścią z outsourcingu usług i pracowników IT jest większa elastyczność, jeśli chodzi o dopasowanie wielkości oraz kompetencji zespołów do bieżących potrzeb organizacji. Dodatkowe zadania spowodowane pandemią realizowane są przy właściwie niezmienionej liczbie pracowników wewnętrznych w działach IT. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki szybkiej i wysokiej skalowalności outsourcingu. To jest lekarstwo dla firm w tych skrajnie nieprzewidywalnych i niepewnych czasach” – zapewnia Małgorzata Wiśniewska, Country Director Avenga Poland.

Pandemia – w opinii badanych organizacji – nie wpłynęła istotnie na procesy zatrudniania specjalistów IT o konkretnych kompetencjach. Nadal najbardziej poszukiwani są specjaliści ds. bezpieczeństwa i eksperci rozwiązań chmurowych. Duże zapotrzebowanie występuje też dla specjalistów w obszarze DevOps, software development czy analizy wymagań i procesów IT, wskazują autorzy analizy.

Umiarkowany optymizm na 2021 rok

Wyniki badania pokazują, że technologiczne potrzeby firm w 2021 roku będą nadal wysokie, co powinno przełożyć się na wzrost zatrudnienia w działach IT i nieco większe zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe. I tak, nowych rekrutacji w przyszłym roku spodziewa się nawet 47% badanych organizacji. Przy czym na niezmienionym poziomie pozostaną budżety IT – ich zwiększenia oczekuje tylko 12% badanych. W co piątej firmie może nastąpić znaczący wzrost zapotrzebowania na outsourcing pojedynczych specjalistów IT, a w co dziesiątej – outsourcing projektów lub procesów IT. Twórcy badania uważają, że generalnie optymistyczne prognozy nieznacznie przeważają nad pesymistycznymi szczególnie wtedy, gdy utrzymanie obecnego poziomu rekrutacji i stopnia wykorzystania outsourcingu IT uznamy za pozytywny scenariusz.

Największymi wyzwaniami w branży IT w najbliższym roku będą wspomniana już dynamika i nieprzewidywalność sytuacji oraz potrzeba szybkiego reagowania na zmiany. Do tego dochodzą też obawy związane z widmem kryzysu gospodarczego, redukcjami budżetów oraz koniecznością dalszego utrzymywania społecznej izolacji i dystansu. W tym kontekście nie dziwi fakt, że poprawy sytuacji biznesowej firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się tylko 22% badanych, a pogorszenia – 34%, czytamy w badaniu Avenga Poland.

Analizę „Avenga IT Survey – Cyfrowe priorytety firm” przeprowadziła agencja badawcza Danae wśród kilkudziesięciu klientów Avenga Poland na przełomie października i listopada 2020 roku. Badane firmy, wśród których 2/3 zatrudnia ponad 250 osób, reprezentowały różne branże oraz segmenty rynku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *