CDOBranża ITRynekPolecane tematy

W 2022 roku światowe wydatki na IT osiągną wartość 4,5 biliona dolarów

Specjaliści firmy Gartner twierdzą, że w najbliższych miesiącach należy spodziewać się gwałtownego wzrostu wydatków na chmurę i usługi zarządzania IT. Będzie to efekt zapowiadanego w wielu firmach stopniowego przechodzenia z prowizorycznych rozwiązań wdrożonych w czasie pandemii COVID-19 do rozległych projektów inwestycyjnych w obszarze IT.

W 2022 roku światowe wydatki na IT osiągną wartość 4,5 biliona dolarów

Firma badawcza Gartner prognozuje, że wydatki na IT osiągną w tym roku prawie 4,5 bln dolarów na całym świecie, czyli więcej o 5,1% w porównaniu z rokiem 2021. Dziedziny, w których eksperci oczekują największych wzrostów to: oprogramowanie dla przedsiębiorstw, usługi IT oraz rozwiązania dla centrów danych.

Największy wzrost ma nastąpić na rynku usług chmury obliczeniowej, który w przypadku prognoz Gartnera zaliczany jest do segmentu oprogramowania dla przedsiębiorstw. Analitycy spodziewają się 11% zwyżki do 672 miliardów dolarów. Rozwiązania chmurowe będą odpowiedzialne niemal za cały wzrost wydatków w segmencie oprogramowania dla przedsiębiorstw w 2022 roku, ponieważ organizacje skoncentrują swoje inwestycje w rozwiązania aplikacyjne właśnie na rozwiązaniach oferowanych w formie usługi (SaaS). Co ważne, segment rozwiązań chmurowych stał się większy niż pozostałe analizowane przez firmę Gartner sektory jeszcze w 2020 roku, jednak do 2025 roku jego wielkość ma dwukrotnie przewyższać wartość wydatków na inne rozwiązania.

Jeśli chodzi o zastosowania wdrażanych rozwiązań IT, to wedle prognoz firmy Gartner w bieżącym roku największe wydatki na rynku IT wygenerują usługi komunikacyjne, które według prognoz wyniosą w tym roku 1,46 biliona dolarów, co oznacza wzrost o zaledwie 1,3% w porównaniu z 2021 rokiem. Ze względu na fakt, że firmy coraz bardziej polegają na zewnętrznych konsultantach, którzy pomagają im w strategiach chmurowych, na drugim miejscu pod względem wzrostu wydatków w 2022 roku jest rynek usług IT – w tym usług zarządzalnych oraz doradczych, który według prognoz wzrośnie o 7,9% rocznie do 1,28 biliona USD. Najmniejszą wielkość mieć będzie zaś segment centrów danych – wedle prognoz w 2022 roku osiągnie on wartość rzędu 226 miliardów dolarów z rocznym wzrostem o 4,7%.

„Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku lat zdecydowana większość dużych organizacji będzie korzystać z zewnętrznych konsultantów w celu opracowania strategii chmury” — podkreśla John-David Lovelock, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. „Luki w umiejętnościach personelu, inflacja płac i wojna o talenty skłonią CIO do większego polegania na firmach konsultingowych i zarządzanych firmach usługowych, aby realizować swoje strategie cyfrowe” – dodaje. Jednocześnie, 2022 rok ma przynieść istotną zmianę charakteru projektów IT realizowanych w organizacjach z całego świata – miejsce krótkoterminowych lub tymczasowych inicjatyw zajmą projekty skupione wokół perspektywy długoterminowej oraz realizacji konkretnych, strategicznych celów biznesu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *