BiznesRynek

W co inwestuje branża retail?

Nawet 70% firm z branży retail deklaruje, że w ciągu najbliższego roku ich nakłady na rozwój IT nie będą spadać. Kluczowymi wdrożeniami, na których skupiają się detaliści, są: Krajowy System e-Faktur, e-Paragony i systemy lojalnościowe. Z kolei istotnym czynnikiem, który skłania ich do inwestycji w oprogramowanie są zmiany legislacyjne. To główne wnioski płynące z raportu RetailTech 2023, przygotowanego przez Exorigo-Upos.

W co inwestuje branża retail?

Branża retail zmagała się w ostatnich latach z wieloma wyzwaniami, które na stałe zmieniły zwyczaje zakupowe klientów. Miało to znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne retailerów, którzy musieli szybko i skutecznie dostosować się do dynamicznego otoczenia. Po okresowej, ostrożnej wstrzemięźliwości, przyszedł czas na “odmrożenie” odkładanych dotąd wdrożeń.

“Po chwilowej stagnacji, która mocno odbiła się na branży retail, w rozmowach z naszymi klientami obserwujemy rosnący entuzjazm i otwartość na nowe inwestycje. Retailerzy zdają sobie sprawę z tego, że budowanie konkurencyjności na tym rynku oznacza stały rozwój technologiczny, dlatego wracają do projektów, które w ostatnim czasie były ‘zamrożone’.  Z jednej strony to KSeF czy e-Paragony, z drugiej wykorzystanie sztucznej inteligencji czy chmury dla handlu” – komentuje Grzegorz Rogaliński, CEO Exorigo-Upos.

Wyniki wspomnianego badania pokazują, że 36% firm zamierza zwiększyć nakłady na rozwój IT, kolejne 34% utrzyma je na dotychczasowym poziomie. Wśród najważniejszych wdrożeń, zdecydowanie wyróżnia się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Aż 66% firm wskazało inwestycje w tym zakresie jako priorytetowe w najbliższych 12 miesiącach. Z kolei 40% badanych za najważniejsze uznało e-Paragony. Nieco mniej, bo 35% retailerów zamierza rozwijać systemy lojalnościowe. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: ekspansja międzynarodowa, chmura, metaverse czy omnichannel.

Przeczytaj również
Jakiej cyfryzacji potrzebuje sektor zdrowia? Dla CXO HUB: prof. Jan Poleszczuk, Zakład Matematyki Onkologicznej, NIO

Dominuje automatyzacja, na znaczeniu zyskuje omnicommerce

Dominującym trendem w handlu jest automatyzacja, na którą wskazuje 58% firm, przy jednoczesnym spadku popytu i wyhamowaniu produkcji, które zauważa ponad połowa badanych. Ekonomiczne skutki wydarzeń ostatnich lat dostrzegalne są dla 38% ankietowanych w postaci poszukiwania tańszych alternatyw i zamienników surowców czy półproduktów. Tyle samo ankietowanych firm mówi o mocnym spadku marż, spowodowanym m.in. wyższymi cenami hurtu. Ponad 40% dużych retailerów, którzy zatrudniają ponad 250 osób, wśród kluczowych trendów wymienia zrównoważony rozwój i ESG. Ta kwestia jest istotna dla niespełna 28% firm z sektora średnich detalistów (czyli takich, którzy zatrudniają od 50 do 249 pracowników).

Wśród wymienianych trendów pojawia się także wyhamowanie ekspansji e-commerce i powrót konsumentów do sklepów stacjonarnych. Wprawdzie wskazuje na niego nieco ponad 7% średnich detalistów i zaledwie 3% dużych sieci, jednak w połączeniu z wysokim wskaźnikiem automatyzacji pozwala przewidywać, że na znaczeniu zyska formuła omnicommerce.

“Omnicommerce, czyli sprzedaż wielokanałowa, to pojęcie, które jest coraz mocniej widoczne w branży retail, powoli zajmując miejsce omnichannel. Jest to oparta na technologii strategia zapewnienia klientom płynnego i spersonalizowanego doświadczenia zakupowego w formule end-to-end. Opiera się na integracji wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży i punktów styku z marką, a także systemów, metod płatności, procesów i danych konsumentów. To więc naturalny kierunek rozwoju i w zasadzie określenie pod jednym pojęciem najważniejszych dla retailu zagadnień” – tłumaczy Anna Schabikowska, dyrektor marketingu i doradca zarządu Exorigo-Upos.

Przeczytaj również
Większość polskich prezesów nie boi się recesji, planuje akwizycje i zwiększenie zatrudnienia

Główne wyzwania – przede wszystkim finanse

Przedsiębiorcy wskazali także na główne wyzwania, z jakimi mierzą się w kontekście inwestycji w technologie wspierające ich rozwój. Największą barierą w badanych grupach są finanse – prawie połowa średnich retailerów i niemal 40% dużych firm wskazuje na problem ze znalezieniem budżetu na inwestycje w tym segmencie. 30% badanych wskazuje na brak wsparcia rządowego, unijnego czy dotacji. Łącznie 42% badanych odczuwa także brak eksperckiej wiedzy. Do rozwijania technologii informatycznych przedsiębiorcy w wysokim stopniu wykorzystują własne zespoły IT wsparte profesjonalistami z zewnątrz.

“Jak pokazują dane, nawet 80% badanych wykorzystuje własne zasoby ludzkie w zakresie rozwoju IT. Odbywa się to w różnej formule – retailerzy albo budują i na stałe utrzymują takie zespoły, albo sięgają po wsparcie dostawców zewnętrznych jako wsparcie dla własnych specjalistów. Wysokość takich inwestycji to w przeważającej większości wartość od 1 do 2% średniorocznych obrotów. Wśród nich, 1/5 największych firm deklaruje przeznaczenie na ten cel ponad 5% średniorocznych obrotów. Dzięki temu widzimy, że branża po pierwsze stawia na profesjonalizację usług. Po drugie, naturalnie najwięcej inwestują duże sieci handlowe, które wyznaczają kierunek rozwoju branży” – wskazuje Marcin Zimnicki, dyrektor Retail Technology Hub i członek zarządu Exorigo-Upos.

Przy wyborze dostawcy przedsiębiorcy po raz kolejny pod uwagę biorą przede wszystkim cenę, na którą wskazało 55% badanych. Na dalszych pozycjach znajdują się doświadczenie w branży oraz referencje innych uczestników rynku, które wymienia po 37% badanych. O wdrażaniu nowych rozwiązań decyduje ich dopasowanie do aktualnych trendów i potrzeb. W zdecydowanej większości (64%) detaliści oceniają je jednak jako średnie – co może wskazywać na umacnianie się trendu personalizacji. Istniejące rozwiązania są tylko w części dopasowane do oczekiwań retailerów.

Przeczytaj również
Tajwańscy urzędnicy wzywają Foxconn, by zrezygnował z inwestycji w Chinach

Raport RetailTech 2023 powstał na bazie badania 100 średnich i dużych firm, których obrót roczny przekracza 100 mln zł. Badanie zrealizowane zostało przez firmę Keralla Research. Pełną treść raportu można pobrać pod poniższym linkiem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *