Rynek

W jakie obszary IT najchętniej inwestują przedsiębiorcy?

Według analityków Gartnera, wydatki na model Infrastructure as a Service (IaaS) wyniosą 150,25 mld USD do końca 2023 roku, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu r/r. Model ten staje się coraz popularniejszy i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku nakłady finansowe na niego przewyższą wydatki względem pozostałych modeli usługowych IT – PaaS i SaaS.

W jakie obszary IT najchętniej inwestują przedsiębiorcy?

Z Infrastructure as a Service korzysta 82% ankietowanych przez Gartner szefów działów IT. Z kolei 31% respondentów z raportu Polcom i Intel pt. „Inwestycje w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023”, chce w bieżącym roku zwiększyć wydatki na kolokację lub infrastrukturę wykorzystywaną z zasobów zewnętrznego dostawcy, a zdecydowana większość planuje utrzymać wydatki na istniejącym poziomie. Natomiast z raportu firmy Flexera „2022 State of the Cloud” wynika, że ponad połowa wydatków na IT w 2025 roku będzie dotyczyć rozwiązań chmurowych.

W związku z coraz szerszym wykorzystaniem cloud computingu, zarządzanie wydatkami przeznaczonymi na ten cel staje się jednym z głównych priorytetów dla wszystkich organizacji – zarówno dużych korporacji, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

“Firmy widzą w rozwiązaniach chmurowych szansę na wypracowanie przewag konkurencyjnych i jak wynika z naszego raportu nawet 60% chce w tym roku zwiększyć wydatki w tej sferze. Co ciekawe, z analizy Flexera wynika, że 75% liderów w branży IT buduje nowe rozwiązania od podstaw w chmurze. To pokazuje to, że cloud jest przyszłością i wpływa na rozwój biznesu” – twierdzi Mariusz Juranek, dyrektor handlowy w Polcom.

Przeczytaj również
Budujemy zaufanie zarządu i pracowników do nowych technologii

Według wspomnianego raportu Flexera, w ubiegłym roku ponad połowa danych przetwarzanych i zbieranych przez firmy z sektora MŚP była przechowywana w chmurze. Z kolei w tym roku odsetek ten wzrośnie do 63%.

“Rynek MŚP charakteryzuje się większą elastycznością i otwartością na zmiany. Dla firm z tego sektora przeniesienie np. rozwiązań cyberbezpieczeństwa w chmurę to również realne oszczędności i wyższy poziom zabezpieczeń bez konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji w rozwój własnej infrastruktury IT” – podsumowuje Mariusz Juranek.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *