Rynek

Wyniki polskich firm z branży telekomunikacyjnej za III kwartał 2020 roku

Operatorzy telekomunikacyjni, którzy w ostatnich dniach poinformowali o swoich wynikach komercyjnych i finansowych za III kwartał 2020 roku, zgodnie podkreślają, że mimo bezprecedensowych wyzwań i trudności związanych z pandemią Covid-19, udało się im osiągnąć solidne rezultaty oraz kontynuować pozytywne trendy rozwojowe. Niektórzy odczuli nawet wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego po okresie lockdownu. Choć byli też i tacy, których przychody nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed pandemii.

Wyniki polskich firm z branży telekomunikacyjnej za III kwartał 2020 roku

PLAY

W III kwartale 2020 roku przychody operacyjne Play osiągnęły 1,8 mld zł (+0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania (+1,9%) oraz tych z połączeń międzyoperatorskich (+2,8%), które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów (-4,9%). Skorygowana EBITDA osiągnęła w badanym okresie 664 mln zł (+2,9% r/r) – m.in. dzięki poprawie marży na usługach o 35 mln zł r/r – a zysk netto wzrósł do 270 mln zł (+15,7% r/r) – poinformowali przedstawiciele spółki.

Jeśli chodzi o najważniejsze dane operacyjne to Play odnotował 15,4 mln raportowanych i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,9% i +2,9% r/r). Na koniec września br. udział klientów kontraktowych spadł do 66,3% głównie w skutek przejęcia bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile Poland, podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się do poziomu 0,73% w badanym okresie. Ten sam trend dotyczy średniego przychodu na użytkownika (ARPU), który sięgnął 34,3 zł. Jak podkreślają przedstawiciele operatora, na koniec III kwartału odnotowano 2,5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu, pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.

Także rozbudowa sieci operatora przebiega zgodnie z założonymi celami. I tak, na koniec września działało 8 448 stacji bazowych (+7,4% r/r) z czego w III kwartale uruchomiono ich 223. Jak poinformowali specjaliści Play, zasięg 4G LTE osiągnął 99,2% populacji kraju (+0,5% r/r) natomiast na koniec września 48% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 61% populacji kraju. Z kolei 5G Legacy dostępne jest w 58 miastach obejmujących 13,2% populacji. Cały czas trwa wdrażanie światłowodowego łącza dosyłowego – 265 nowych stacji bazowych podłączono do sieci w okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku.

„Ostatni kwartał oznaczał dla nas stopniowy powrót do ‘nowej normalności.’ Obserwujemy powrót wyników w naszych punktach sprzedaży detalicznej do poziomu sprzed pandemii. Przychody z użytkowania nadal rosną, podczas gdy przychody z połączeń międzyoperatorskich uległy normalizacji. Sprzedaż towarów jest na zadowalającym poziomie z niewielkim deficytem w stosunku do ubiegłego roku. Podsumowując, wyniki w trzecim kwartale wykazują ciągłą poprawę i są na dobrej drodze do sprostania naszym całorocznych oczekiwaniom” –  skomentował Jean Marc Harion, prezes P4.

ORANGE

W III kwartale Orange Polska osiągnął dobre wyniki komercyjne – z usługi Światłowodu korzysta już 662 tys. klientów (40% więcej niż na koniec III kwartału 2019 roku). W zasięgu jest 4,8 mln domów i mieszkań, a w samym III kwartale br. wybudowano ponad 190 tys. nowych łącz. Wzrosła także łączna liczba użytkowników stacjonarnego internetu – o 24 tys. (+2,8% rdr), co jest najlepszym wynikiem od dwóch lat, wskazują przedstawiciele firmy. Co czwarty klient stacjonarnych usług internetowych Orange korzysta już z superszybkiego światłowodowego łącza, a to pozytywnie wpływa na ARPO z usług stacjonarnego internetu, który wzrósł o 6,3 % rdr. Wśród klientów korzystających z internetu stacjonarnego Orange, aż 64% ma cały pakiet usług od operatora. W sumie łączna liczba klientów pakietów konwergentnych wyniosła na koniec września ponad 1,4 mln. W samym trzecim kwartale przybyło 31 tysięcy klientów Orange Love, co oznacza wzrost o ponad 8% rok do roku. Rośnie więc także ARPO z konwergencji (o 2% rok do roku) i sięga już 105,5 zł. Także w usługach mobilnych III kwartał był dla operatora udany: przybyło w sumie 245 tys. użytkowników abonamentowych, w tym 110 tys. abonamentowych usług głosowych – to najlepszy wynik od wielu kwartałów, podkreślają przedstawiciele Orange.

Co do kluczowych wyników finansowych to przychody Orange Polska w III kwartale wyniosły 2,8 mld zł i były niższe o 2,7% niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z kolei zysk netto wyniósł 53 mln zł (-76% rdr). Jak poinformowali przedstawiciele operatora, przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych – światłowodu, usług mobilnych i internetu wzrosły co prawda o ponad 2% rok do roku. Nastąpiło jednak spodziewane, znaczące spowolnienie w segmencie ICT spowodowane pandemią – przychody z ICT zmniejszyły się o 17% rok do roku. Niższe były również przychody ze sprzedaży sprzętu – popyt na urządzenia nie wrócił jeszcze do poziomu sprzed pandemii. Dobre wyniki komercyjne z kluczowych usług telekomunikacyjnych wpłynęły natomiast pozytywnie na wynik EBITDAaL za III kwartał, który był zbliżony do wyniku za analogiczny okres ubiegłego roku. Z drugiej strony, negatywną rolę odegrała pandemia i niższe przychody z roamingu z powodu zmniejszonego ruchu turystycznego. Ten wpływ został zrównoważony dzięki kolejnym działaniom nakierowanym na oszczędności kosztowe – koszty pośrednie działalności firmy w 3 kwartale były niższe o 5% rok do roku, tłumaczą przedstawiciele operatora.

„Minione miesiące pokazują, że mimo trudności spowodowanych pandemią, Orange ma mocne fundamenty. Cieszy świetny wynik Światłowodu, najlepszy w historii tej usługi, a także wzrost liczby klientów mobilnych abonamentów. Po raz kolejny możemy też pochwalić się pierwszym miejscem w rankingu NPS, obrazującym satysfakcję klientów. Dobre wyniki potwierdzają, że użytkownicy doceniają jakość naszych usług, opartych na nowoczesnej infrastrukturze, którą nieprzerwanie rozwijamy. Przed nami wyzwania związane m.in. z budową sieci 5G oraz sytuacją pandemiczną, która dynamicznie się zmienia. Solidne podstawy biznesu pozwalają nam rzetelnie się do nich przygotowywać i reagować” – podsumował Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

NETIA

Grupa Netia wypracowała w badanym okresie przychody w wysokości 315 mln zł (-4% kwartał do kwartału, -1% rdr). Gros różnicy kwartał do kwartału jest pochodną spadku przychodów z ruchu hurtowego, które w II kwartale br. były wyższe niż zazwyczaj, wskazują przedstawiciele firmy. Zysk EBITDA za III kwartał wyniósł 113 mln zł (-2% kdk i -6% rdr), a marża EBITDA wzrosła do 36% (+0,5%). Przychody przypisane do segmentu B2B w III kwartale sięgnęły kwoty 174 mln zł (-5% kdk, bez zmian w stosunku do tego samego okresu 2019 roku). Pomijając efekty spadku na rynku hurtowego zakańczania połączeń, w pozostałych liniach biznesowych B2B – a zwłaszcza w zaawansowanych usługach ICT z linii NetiaNext – spółka konsekwentnie rozwija swoje kompetencje produktowe i ofertę. W trakcie badanego okresu rosła liczba realizowanych projektów sprzedażowych, a liczba klientów usług NetiaNext przekroczyła 1000, podkreślają specjaliści firmy. Jeśli chodzi natomiast o przychody przypisane do segmentu B2C to wyniosły one 137 mln zł (-1% kdk, -3% rdr). Trzeci kwartał 2020 roku był natomiast pierwszym od wielu lat, w którym spółka w segmencie B2C – pomimo dalszej erozji usług głosowych – odnotowała organiczny wzrost liczby świadczonych usług ogółem (+1% rdr) i kontynuowała wzrost (+3 tys. RGU) kwartał do kwartału. Na koniec września br. liczba RGU wyniosła 1,380 mln. Z kolei wskaźnik ARPU w segmencie B2C Netii pozostaje od wielu kwartałów na stabilnym poziomie 55 zł miesięcznie.

Jak podkreślają przedstawiciele Grupy, był to pierwszy od wielu lat kwartał, w którym firma powróciła do organicznego wzrostu liczby ogółem świadczonych usług szerokopasmowych. W efekcie Netia na koniec września obsługiwała ich 564 tys. Okazuje się też, że 60% wszystkich usług i 75% szerokopasmowych operator świadczy na sieciach własnych (+1% kdk, +5% rdr). Do 388 tys. (-13 tys.) spadała natomiast na koniec III kwartału liczba usług głosowych. Wzrosła z kolei liczba usług mobilnych o 5 tys. kdk – łącznie 160 tys. aktywnych abonamentów Netia Mobile w obszarze B2C.

„Solidne wyniki, które osiągnęliśmy w kolejnym epidemicznym kwartale pokazują, że zarówno organizacyjnie, technologicznie, jak i pod względem ofertowym, jesteśmy odporni i dość dobrze przygotowani. Dlatego pomimo zauważanych trudności i ograniczeń podtrzymujemy naszą opinię o umiarkowanym wpływie epidemii nowego koronawirusa na naszą grupę” – powiedział Andrzej Abramczuk, prezes zarządu, dyrektor generalny Netia S.A.

UPC

Jak poinformowali przedstawiciele UPC Polska, III kwartał 2020 roku przyniósł firmie dalsze wzrosty – liczba klientów operatora przekroczyła 1,5 miliona, a od początku lipca do końca września przybyło 9,2 tysiąca nowych subskrybentów. We wspomnianym okresie firma rozpoczęła też ekspansję swoich usług cyfrowych w nowych lokalizacjach i pozyskała nowych klientów, wykorzystując sieci światłowodowe zbudowane w ramach programu POPC. Dzięki temu, do końca 2024 roku operator zamierza rozszerzyć zasięg swojej oferty o blisko 1,7 mln gospodarstw domowych w Polsce, umożliwiając klientom korzystanie z szybkiego internetu i cyfrowej rozrywki, ale także wspierając firmy w  maksymalnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w trudnych czasach pandemii – podkreślają specjaliści UPC. Dodatkowo, w III kwartale kontynuowano inwestycje w rozwój obecnej sieci, dodając 22,6 tys. nowych domostw do jej zasięgu, do łącznie 3,6 mln gospodarstw domowych.

Liczba użytkowników internetu UPC wzrosła o 13,2 tys. do 1,26 mln (52 tys. rdr), a użytkowników modemu Connect Box, korzystających ze stabilnego internetu, wzrosła w ciągu kwartału o 18 tys. do poziomu 734,5 tys. (67 tys. rdr). Średnia prędkość internetu osiągnęła 299 Mb/s, co jest rezultatem ciągłych inwestycji w sieć i oferowane produkty, podkreślają specjaliści UPC. Firma odnotowała także dalszy wzrost bazy usług mobilnych o 6,1 tys. abonamentów dodanych w III kwartale, co dało wynik 28,3 tys. na koniec września 2020 roku. „Pomimo pandemii przyspieszyliśmy nasz rozwój i nadal zdobywaliśmy zaufanie klientów, przekraczając granicę 1,5 miliona użytkowników” – podsumował Robert Redeleanu, CEO UPC Polska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *