InfrastrukturaPolecane tematy

Wysoka dynamika biznesu wymaga nowego podejścia do gromadzenia danych

Komentarz eksperta

Z uwagi na rosnącą użyteczność danych w biznesie i nowe wymagania w obszarze bezpieczeństwa warto zrewidować podejście do posiadanych zbiorów informacji. W ujęciu historycznym największą wartość biznesową miała możliwość szybkiego przetworzenia danych i wygenerowania na ich podstawie określonych decyzji biznesowych, obecnie te wyzwania zostały uzupełnione koniecznością kolekcjonowania danych o charakterze strategicznym. Dla wielu firm osiągalne stają się zupełnie nowe zbiory danych, które mogą zasilać systemy analityczne. Warto tu wspomnieć także o takich źródłach jak media społecznościowe i dane umieszczane w chmurze.

Wysoka dynamika biznesu wymaga nowego podejścia do gromadzenia danych

Praktyka pokazuje, że umiejętność przetwarzania coraz większej ilości informacji to większe możliwości w budowaniu nowych perspektyw biznesowych w wymiarze długoterminowym. Dzisiaj to dane, a nie same technologie do ich przetwarzania, są najcenniejszym towarem na cyfrowym rynku, stąd i coraz częstsze przypadki bądź próby ich nielegalnego zdobywania. Firmy i organizacje, które takich ataków doświadczyły tracą reputację, zaufanie swoich biznesowych partnerów i w końcowym efekcie ponoszą straty finansowe wykluczające dalszą konkurencyjność, a nawet możliwość kontynuowania biznesu. Cyfrowy świat nie okazuje w takich przypadkach żadnego współczucia, a o miejsce wykluczonego gracza rywalizuje co najmniej kilka kolejnych firm. Konkluzja jest więc prosta: sposób w jaki staramy się zabezpieczyć nasze dane oraz spójność zastosowanych rozwiązań informatycznych z przyjętą polityką bezpieczeństwa mogą być kluczowe dla osiągnięcia biznesowego sukcesu.

Aby jednak móc w efektywny sposób korzystać ze wszystkich – bieżących i historycznych – danych biznesowych, należy w odpowiedni sposób zbudować proces zarządzania cyklem życia danych. Przechowywanie i przetwarzanie danych to zawsze koszt, ale jest to koszt, którym często możemy zarządzać już na samym początku. Poszczególne zbiory należy uporządkować tak, aby jedne z nich móc sprawnie i w dowolnym momencie przetwarzać operacyjnie, a inne wykorzystać na potrzeby analizy trendów, planowania oraz działań o charakterze strategicznym. Te dwie kategorie danych powinny być obsługiwane i składowane w odmienny sposób, ponieważ cykl ich życia w organizacji także jest różny. Firmom, które chcą prowadzić swój biznes elastycznie i dynamicznie, patrząc na zmieniające się różne uwarunkowania rynkowe, pomóc może selektywne podejście do gromadzenia, archiwizowania, przywracania oraz zabezpieczania danych. Podejście selektywne pozwala także obniżyć koszty ponoszonych inwestycji IT.

Porządek w danych według ustalonych priorytetów

Rolą systemów IT w obszarze składowania danych oraz backupu jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz takiej dostępności danych, która w racjonalny sposób spełni wszystkie potrzeby biznesowe oraz zapewni ciągłość operacji biznesowych w firmie. Obecne trendy w obszarze pamięci masowych koncentrują się wokół jak najszerszego wykorzystania technologii flash. Jest to oczywiście podejście zapewniające wygodny dostęp do wszystkich rodzajów danych, choć nie zawsze zapewnia najwyższą efektywność inwestycji.

Platforma Fujitsu ETERNUS CS8000 zapewnia ogromną elastyczność składowania danych i ułatwia optymalizację procesów zarządzania dostępnością dla nawet najbardziej złożonych środowisk biznesowych. W tej platformie jesteśmy w stanie skutecznie łączyć różnego rodzaju media, które zapewniają bardzo niskie koszty składowania danych w przeliczeniu na 1 TB. W ramach platformy Fujitsu ETERNUS CS8000 można zaimplementować dowolną koncepcję składowania danych dla organizacji biznesowych, a także dla operatorów usług chmurowych. Co więcej, platforma ta zapewnia bardzo atrakcyjny koszt rozbudowy.

Nowoczesne podejście do backupu zakłada maksymalne wykorzystanie potencjału nowych technologii po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych i zapewnić najwyższe możliwe SLA w kontekście dostępu do danych w krytycznych sytuacjach. Aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa rozumianego jako wysoka dostępność danych pozostają kwestią nadrzędną dla wielu organizacji biznesowych. Nie powinny być jednak stawiane na jednym poziomie z procesem przywracania danych po awarii. Wykładnicze wzrosty skali danych przechowywanych i przetwarzanych w typowym środowisku IT wymagają selektywnego podejścia do odtwarzania. W krytycznym momencie największego znaczenia nabiera bowiem możliwość przywrócenia najistotniejszych danych w jak najkrótszym czasie. Automatyzacja procesów i polityk pozwala na akcelerację korzyści przy zastosowaniu właściwych rozwiązań.

Różne sposoby składowania danych wg ich wagi

Wdrożenie takiego podejścia do zarządzania danymi wymaga zaprojektowania różnych poziomów bezpieczeństwa dla poszczególnych zbiorów danych. Reguły te powinny być dostosowane do rangi procesów, które mają być następnie wykonywane z użyciem określonych rodzajów repozytoriów. Dane przechowywane w przedsiębiorstwach mają różny poziom krytyczności w realizowanych procesach biznesowych, różną statystykę ich przetwarzania (np.: jak często, sporadycznie czy cyklicznie), w końcu różne wymogi formalne, jeśli należą do kategorii tzw. danych wrażliwych.

Tymczasem warto przytoczyć wyniki raportu Databerg firmy Veritas – gdyby prześledzić sposób uporządkowania zasobów informacyjnych statystycznej firmy posiadającej wdrożone polityki ochrony danych, to okazuje się, że bardzo duże ilości danych, bo ponad 54%, to dane, do których się nie wraca i w żaden sposób nie wykorzystuje w przyszłości. Reszta, czyli ok. 46%, to dane jakkolwiek klasyfikowane i usystematyzowane, ale tylko niewiele więcej niż jedna trzecia z nich to dane określane jako krytyczne, bez których biznes nie może się obejść nawet w krótkim wymiarze czasu. Oznacza to, że większość zbiorów danych biznesowych może zostać uporządkowana w sposób niewymagający minimalnych opóźnień dostępu. Dla tych właśnie zbiorów danych warto poszukiwać tanich metod składowania. Dlatego też nowo projektowane systemy przechowywania danych powinny pozwalać obsłużyć taką różnorodność, najlepiej bez mnożenia pojedynczych bytów (silosów) urządzeń dedykowanych do poszczególnych zbiorów danych. Taki wybór dają rozwiązania oferowane przez firmę Fujitsu, w których nie trzeba stosować jednolitego sposobu składowania danych dla całego zasobu.

Cel: obniżyć koszt składowania danych w przeliczeniu na 1 TB

Fujitsu może pochwalić się długą historią dostarczania rozwiązań do bezpiecznego, długoterminowego przechowywania danych, co oznacza wiele własnych doświadczeń z obsługi różnych rynków i branż. Posiadamy własne rozwiązania, dzięki którym oferujemy kompleksowe platformy odpowiadające wszystkim wymaganiom w obszarze składowania danych biznesowych – w tym, zapewnienia ich optymalnej dostępności pod kątem potrzeb biznesowych. Przykładem jest platforma Fujitsu ETERNUS CS8000, która zapewnia ogromną elastyczność składowania danych i ułatwia optymalizację procesów zarządzania dostępnością dla nawet najbardziej złożonych środowisk biznesowych. W tej platformie jesteśmy w stanie skutecznie łączyć różnego rodzaju media – od pamięci typu all-flash, po pamięci taśmowe, które zapewniają bardzo niskie koszty składowania danych w przeliczeniu na 1 TB.

Dzięki rozbudowanej, ale łatwej do wykorzystania funkcjonalności, w ramach platformy Fujitsu ETERNUS CS8000 można zaimplementować dowolną koncepcję składowania danych dla organizacji biznesowych obejmującą również formułę świadczenia usług w ramach danej organizacji, a także dla operatorów usług chmurowych. Co więcej, platforma ta, obok walorów z obszaru bezpieczeństwa oraz wsparcia dla dowolnego modelowania dostępności danych, zapewnia bardzo atrakcyjny koszt rozbudowy. Klient ma więc wybór w zakresie dostosowania kosztów do ważności zasobów oraz czasu dostępu do nich. Może również zautomatyzować pewne procesy, ograniczając pracę administratorów. Dostępna jest też wieloplatformowość systemów backupu dająca lepsze TCO i elastyczność w przypadku migracji.

Wdrożenie w modelu Pay-as-you-Grow

Jako Fujitsu występujemy także w roli integratora tego typu rozwiązań, również w kontekście dostosowania się do nowych modeli inwestycyjnych. Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania odpowiednie dla potrzeb każdego rodzaju organizacji – od sektora MŚP, po organizacje korzystające ze środowisk mainframe. Staramy się jednocześnie modelować ofertę tak, aby zakup naszych rozwiązań wspierał, a nie hamował rozwój biznesowy naszych klientów. Wspieramy m.in. podejście zakładające dopasowanie kosztów używania naszych rozwiązań do możliwości finansowych klienta w modelu Pay-as-you-Grow.

Co więcej, w porozumieniu z dostawcami oprogramowania do backupu jesteśmy w stanie zaprojektować całościowy ekosystem odpowiadający na wszystkie potrzeby dotyczące bezpieczeństwa oraz dostępności danych. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami takich rozwiązań, co sprawia, że nasze rozwiązania są sprawdzone także w niejednorodnych środowiskach i mogą pracować z wieloma różnymi aplikacjami jednocześnie.

Wojciech Wróbel, Data Protection Business Development Manager w Fujitsu Technology Solutions Polska

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *