Rynek

Zaawansowana analityka, miniaturowe centra danych i technologie jutra w nowym numerze ITwiz

Sztuczna inteligencja, regulacja GDPR, Blockchain, Big Data, czy cyfrowa transformacja to z pewnością hasła, które towarzyszyć będą nam przez cały przyszły rok. Towarzyszyć będą im nowe i ciągle zmieniające się wymagania biznesowe. Trendy, prognozy i sposoby na ich efektywne wykorzystanie z korzyścią dla celów biznesowych piszemy na łamach najnowszego wydania Magazynu ITwiz.

Zaawansowana analityka, miniaturowe centra danych i technologie jutra w nowym numerze ITwiz

Wstępniak

Grudzień tradycyjnie jest okresem przewidywań, analiz i prognoz na temat tego, co przyniesie rok nadchodzący. W miarę, jak dynamika zmian biznesowych nabiera tempa, jak zmienia się sytuacja geopolityczna na świecie, coraz trudniej jest o celne predykcje gospodarcze. Szczęśliwie trendy w branży IT są dziś stosunkowo łatwe do przewidzenia, choć trudno wyróżnić najistotniejszy z nich. Sztuczna inteligencja, regulacja GDPR, Blockchain, Big Data, czy cyfrowa transformacja to z pewnością hasła, które towarzyszyć będą nam przez cały przyszły rok. Krótki przegląd najbardziej spodziewanych obszarów rozwoju rynku IT w nadchodzącym roku publikujemy na str. 30. Same zaś technologie jutra, w oparciu o prognozy i plany wiodących dostawców technologii oraz innowacje startupów opisujemy na str. 52.

Wspólnym mianownikiem dla większości dzisiejszych trendów technologicznych są dane. W najbliższych latach to w umiejętności wielowymiarowego wnioskowania oraz praktycznego wykorzystania dostępnej wiedzy w biznesie tkwić ma możliwość budowania przewagi nad konkurencją. Dobre praktyki pozwalające skutecznie wdrożyć zaawansowaną analitykę biznesową podsumowujemy na str. 18. O dużych zbiorach danych i analizach danych piszemy też w kontekście informacji medycznych (str. 20). Opisujemy też projekt budowy platformy analitycznej na potrzeby Centrum Onkologii (str. 22).

Kolejnym nośnym hasłem jest i zapewne będzie w kolejnych latach, zjawisko tzw. cyfrowej transformacji. Okazuje się, że wymaga ona bardzo intensywnej współpracy zespołami o różnych funkcjach biznesowych, a o to, jak w typowej organizacji raczej nie jest łatwo. Zapoczątkowany na łamach ITwiz nr. 9/2016 cykl poświęcony cyfrowej transformacji, gospodarki zaangażowania, hiperkonkurencji oraz koncepcji Holywood Economics kontynuujemy na str. 6. Sposób funkcjonowania działów IT musi ulec zmianie także wskutek upowszechnienia wiedzy na temat potencjału i możliwości wykorzystania nowych technologii w biznesie – także wśród szeregowych pracowników. Jaki model IT wybrać, aby skutecznie wspierać biznes w nowych realiach, a jednocześnie nie pozwolić na marginalizację departamentu IT? O tym na str. 36.

Niestety rosnącej skali wykorzystania technologii IT w biznesie towarzyszyć będzie nasilenie działań cyberprzestępców. Już dziś jedną z branż najbardziej narażonych na zagrożenia IT jest sektor przemysłowy. Jednocześnie, przestępcy dobrze wiedzą, ile mogą zarobić na posiadanych przez nie informacjach – patentach, recepturach, listach klientów i kontrahentów, a nawet dokumentach księgowych. O specyfice zagrożeń wymierzonych w sektor produkcyjny piszemy na str. 40.

Nie jest zaskoczeniem, że do istotnych zmian w funkcjonowaniu środowisk IT doprowadzi też szerokie wykorzystanie technologii wirtualizacji. W przypadku infrastruktury operatorskiej prawdziwa rewolucja nastąpić może za sprawą dużej ilości małych, zwirtualizowanych centrów danych, zlokalizowanych jak najbliżej użytkowników usług telekomunikacyjnych. O jej szczegółach rozmawiamy z Tomaszem Matułą, dyrektorem Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa w Orange Polska. Zapis rozmowy na str. 24.

Z kolei na str. 26 przybliżamy koncepcję miniaturowego centrum przetwarzania danych – niewielkiego, w pełni samodzielnego kontenera, zdolnego do obsłużenia mniej niż 10 serwerów fizycznych. Mikroserwerownie są niewielkie, bardzo łatwe w montażu i uruchomieniu, a zatem świetnie nadają się do zdalnych lokalizacji lub tymczasowych wdrożeń. Ich potencjał jest jednak szerszy…

Zapraszamy do lektury.

Piotr Waszczuk
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

W numerze m.in.:

• Transformacja cyfrowa wymaga prawdziwego upodmiotowienia ludzi na linii fontu, analogicznie do roli właściciela produktu w metodologiach agile
• W e-Administracji projektujmy usługi, a nie systemy
• PRZEWODNIK: kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem zawansowanej analityki
• CASE STUDY: W Centrum Onkologii w Warszawie powstała platforma analizująca wszystkie dane medyczne
• Jak wyglądają i do czego wykorzystać miniaturowe centrum przetwarzania danych
• CASE STUDY: Następuje rewolucja w infrastrukturze firm telekomunikacyjnych
• Technologie jutra… obietnice i marzenia na rok 2017
• Model operacyjny IT nowej generacji w kontekście nowych potrzeb biznesu
• Pirackie oprogramowanie: jak trafia do firmy, czym grozi i jak je wykrywać
• Rośnie apetyt hakerów na systemy i dane zakładów produkcyjnych
• Czy Prawo Zamówień Publicznych uniemożliwia zwinne prowadzenie projektów?
• Konteneryzacja kluczem do efektywnego przeprowadzenia cyfrowej transformacji
• Przemysł coraz bardziej zależny od danych i sposobu ich wizualizacji

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *