Rynek

Zaawansowana analityka, miniaturowe centra danych i technologie jutra w nowym numerze ITwiz

Sztuczna inteligencja, regulacja GDPR, Blockchain, Big Data, czy cyfrowa transformacja to z pewnością hasła, które towarzyszyć będą nam przez cały przyszły rok. Towarzyszyć będą im nowe i ciągle zmieniające się wymagania biznesowe. Trendy, prognozy i sposoby na ich efektywne wykorzystanie z korzyścią dla celów biznesowych piszemy na łamach najnowszego wydania Magazynu ITwiz.

Zaawansowana analityka, miniaturowe centra danych i technologie jutra w nowym numerze ITwiz

Wstępniak

Grudzień tradycyjnie jest okresem przewidywań, analiz i prognoz na temat tego, co przyniesie rok nadchodzący. W miarę, jak dynamika zmian biznesowych nabiera tempa, jak zmienia się sytuacja geopolityczna na świecie, coraz trudniej jest o celne predykcje gospodarcze. Szczęśliwie trendy w branży IT są dziś stosunkowo łatwe do przewidzenia, choć trudno wyróżnić najistotniejszy z nich. Sztuczna inteligencja, regulacja GDPR, Blockchain, Big Data, czy cyfrowa transformacja to z pewnością hasła, które towarzyszyć będą nam przez cały przyszły rok. Krótki przegląd najbardziej spodziewanych obszarów rozwoju rynku IT w nadchodzącym roku publikujemy na str. 30. Same zaś technologie jutra, w oparciu o prognozy i plany wiodących dostawców technologii oraz innowacje startupów opisujemy na str. 52.

Wspólnym mianownikiem dla większości dzisiejszych trendów technologicznych są dane. W najbliższych latach to w umiejętności wielowymiarowego wnioskowania oraz praktycznego wykorzystania dostępnej wiedzy w biznesie tkwić ma możliwość budowania przewagi nad konkurencją. Dobre praktyki pozwalające skutecznie wdrożyć zaawansowaną analitykę biznesową podsumowujemy na str. 18. O dużych zbiorach danych i analizach danych piszemy też w kontekście informacji medycznych (str. 20). Opisujemy też projekt budowy platformy analitycznej na potrzeby Centrum Onkologii (str. 22).

Przeczytaj również
Wizja Polski za 10 lat podczas wirtualnego Kongresu 590

Kolejnym nośnym hasłem jest i zapewne będzie w kolejnych latach, zjawisko tzw. cyfrowej transformacji. Okazuje się, że wymaga ona bardzo intensywnej współpracy zespołami o różnych funkcjach biznesowych, a o to, jak w typowej organizacji raczej nie jest łatwo. Zapoczątkowany na łamach ITwiz nr. 9/2016 cykl poświęcony cyfrowej transformacji, gospodarki zaangażowania, hiperkonkurencji oraz koncepcji Holywood Economics kontynuujemy na str. 6. Sposób funkcjonowania działów IT musi ulec zmianie także wskutek upowszechnienia wiedzy na temat potencjału i możliwości wykorzystania nowych technologii w biznesie – także wśród szeregowych pracowników. Jaki model IT wybrać, aby skutecznie wspierać biznes w nowych realiach, a jednocześnie nie pozwolić na marginalizację departamentu IT? O tym na str. 36.

Niestety rosnącej skali wykorzystania technologii IT w biznesie towarzyszyć będzie nasilenie działań cyberprzestępców. Już dziś jedną z branż najbardziej narażonych na zagrożenia IT jest sektor przemysłowy. Jednocześnie, przestępcy dobrze wiedzą, ile mogą zarobić na posiadanych przez nie informacjach – patentach, recepturach, listach klientów i kontrahentów, a nawet dokumentach księgowych. O specyfice zagrożeń wymierzonych w sektor produkcyjny piszemy na str. 40.

Nie jest zaskoczeniem, że do istotnych zmian w funkcjonowaniu środowisk IT doprowadzi też szerokie wykorzystanie technologii wirtualizacji. W przypadku infrastruktury operatorskiej prawdziwa rewolucja nastąpić może za sprawą dużej ilości małych, zwirtualizowanych centrów danych, zlokalizowanych jak najbliżej użytkowników usług telekomunikacyjnych. O jej szczegółach rozmawiamy z Tomaszem Matułą, dyrektorem Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa w Orange Polska. Zapis rozmowy na str. 24.

Przeczytaj również
Google w Rosji chce ogłosić upadłość

Z kolei na str. 26 przybliżamy koncepcję miniaturowego centrum przetwarzania danych – niewielkiego, w pełni samodzielnego kontenera, zdolnego do obsłużenia mniej niż 10 serwerów fizycznych. Mikroserwerownie są niewielkie, bardzo łatwe w montażu i uruchomieniu, a zatem świetnie nadają się do zdalnych lokalizacji lub tymczasowych wdrożeń. Ich potencjał jest jednak szerszy…

Zapraszamy do lektury.

Piotr Waszczuk
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

W numerze m.in.:

• Transformacja cyfrowa wymaga prawdziwego upodmiotowienia ludzi na linii fontu, analogicznie do roli właściciela produktu w metodologiach agile
• W e-Administracji projektujmy usługi, a nie systemy
• PRZEWODNIK: kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem zawansowanej analityki
• CASE STUDY: W Centrum Onkologii w Warszawie powstała platforma analizująca wszystkie dane medyczne
• Jak wyglądają i do czego wykorzystać miniaturowe centrum przetwarzania danych
• CASE STUDY: Następuje rewolucja w infrastrukturze firm telekomunikacyjnych
• Technologie jutra… obietnice i marzenia na rok 2017
• Model operacyjny IT nowej generacji w kontekście nowych potrzeb biznesu
• Pirackie oprogramowanie: jak trafia do firmy, czym grozi i jak je wykrywać
• Rośnie apetyt hakerów na systemy i dane zakładów produkcyjnych
• Czy Prawo Zamówień Publicznych uniemożliwia zwinne prowadzenie projektów?
• Konteneryzacja kluczem do efektywnego przeprowadzenia cyfrowej transformacji
• Przemysł coraz bardziej zależny od danych i sposobu ich wizualizacji

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.