BranżaRynek

100 największych przetargów w IT w roku 2017

Stanowiły one aż 44% wszystkich rozstrzygniętych w zeszłym roku przetargów na dostawy IT w sektorze publicznym. Łącznie było to 5,1 mld zł (4,0 mld zł po kryzysowym roku 2016). Tylko w IV kwartale było to 1,8 mld zł. W I kwartale 2018 roku widać nadal trend wzrostowy, a wartość rozstrzygniętych przetargów w IT wniosła 2,2 mld zł.

100 największych przetargów w IT w roku 2017

Najwięcej, bo 12 przetargów w pierwszej setce największych przetargów zorganizowało Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi. Łączna ich wartość wyniosła 364 mln zł. Centrum Przetwarzania Danych kupiło w ramach 4 przetargów kupiło rozwiązania IT za 132 mln zł, Centrum Obsługi Administracji Rządowej za 77 mln zł, Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi za 67 mln zł, a Komenda Główna Policji za 60 mln zł. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach rozstrzygniętych 3 przetargów zamówiło rozwiązania IT o wartości ponad 172 mln zł, Komenda Główna Straży Granicznej  za 80 mln zł, PKP Polskie Linie Kolejowe za 77 mln zł, ARiMR za 50 mln zł, a BGK za 41 mln zł.

Największe przetargi w Polsce w IT w roku 2017
InwestoraPrzedmiot zamówieniaWartość (w tys. zł)Zwycięzca
Urząd Miasta WrocławWykonywanie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska. 141400Mennica Polska
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiDostawa uprawnień do aktualizacji posiadanego oprogramowania Microsoft.114609Comparex Poland
Ministerstwo SprawiedliwościDostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. 112037Comarch
PGNiGDostawa oprogramowania SAP oraz świadczenie usług serwisowych. 81566SAP Polska
ICM Uniwersytetu WarszawskiegoZakup ogólnokrajowego dostępu akademickiego w latach 2017-2019 do baz Web of Science. 59874Thomson Reuters (Scientific) LLC
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiUrządzenia i oprogramowanie do rozbudowy infrastruktury sieciowej i data center MON.56534S&T Services Polska
CPD Ministerstwa FinansówBudowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów. 55470Comtegra
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiBudowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. 49864Atende
Poczta PolskaDostawa oprogramowania, wykonanie usług planistyczno-wdrożeniowych i usług wsparcia. 49704Sygnity
Akademia Górniczo-HutniczaDostarczenie platformy IT w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.48416Dimension Data Polska
Ministerstwo SprawiedliwościZapewnienie zasobów dla platformy serwera Mainframe. 46181IBM Polska
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiBudowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. Budowa Systemu Centralnego Backupu.45592Enigma
Komenda Główna Straży GranicznejDostawa urządzeń sieciowychdo jednostek organizacyjnych SG oraz przeprowadzenie szkoleń.44495NASK
PKP Polskie Linie KolejoweDostawa, montaż i uruchomienie systemów teleinformatycznych do prowadzenia ruchu kolejowego.43900DGT
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty LotniczeUsługa udostępniania, utrzymania i serwisowania Platformy CUPPS/CUTE. 39207SITA Information Networking Computing USA
Zakład Ubezpieczeń SpołecznychModyfikacje systemu emerytalno-rentowego EMIR.36748Asseco Data Systems
GUGiKBudowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami.34894Asseco Poland
Poczta PolskaZakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie usług wsparcia przez okres 24 miesięcy.33626Integrated Solutions
Centrum Obsługi Administracji RządowejDostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia.32000Integrated Solutions
CPD Ministerstwa FinansówZakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oraz Rozszerzonej Asysty Technicznej dla licencji Oracle.29765Dahliamatic
Urząd Miasta ŁódźDostawa i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie finansami. 27989Asseco Data Systems
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania McAfee Endpoint Protection Advanced Suite. 27142DIM System
CPD Ministerstwa FinansówUsługi poczty elektronicznej. 26255APN Promise
NFZDostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia.24548APN Promise
Ministerstwo FinansówZakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. 24356Transition Technologies
NASKŚwiadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.24134Newind
Komenda Główna PolicjiZakup usługi Asysty Technicznej dla produktów Oracle.
23695Comparex Poland
Polska Grupa EnergetycznaDostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych dla spółek GK PGE. 23619Asseco Data Systems
Centrum Informatyki Resortu FinansówRozbudowa infrastruktury w Centrum Informatyki Resortu Finansów.22436Betacom
NBPPrzedłużenie Asysty Technicznej dla licencji Oracle.22100IN4MATES
Energa OperatorZakup pakietu Oracle ULA oraz usług serwisu produktów Oracle.21770Advatech
Komenda Główna Straży GranicznejModernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej. 21569Integrated Solutions
PKP Polskie Linie KolejowePołączenie systemu nadrzędnego EbiScreen zabudowanego na LCS PLM z systemem ARAMIS zabudowanym na LCS Gdańsk w celu włączenia PIP.21500Bombardier Transportation (ZWUS)
CPD Ministerstwa FinansówRozbudowa chmury obliczeniowej Ministerstwa Finansów.20623Intros Technologie Multimedialne
Centrum Zarządzania Systemami TeleinformatycznymiDostawa stacji roboczych SDM II.20479Intaris
Centrum Zarządzania Systemami TeleinformatycznymiDostawa stacji roboczych SDM III.20474TechSource
Centrum Obsługi Administracji RządowejDostawa komputerów stacjonarnych.20471Suntar
COIZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 19957RDGIS
Urząd Miasta KatowiceRealizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.19518COIG
ARiMRZakup usługi ATiK dla oprogramowania Oracle. 17937Transition Technologies
Ministerstwo FinansówWdrożenie usług wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na żądanie wraz z infrastrukturą.17803Decsoft
ENEA OperatorDostarczenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI (Aplikacji AMI) w Enea Operator.17777NMG
ARIMRZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań w ramach realizowanych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy.17050Newind
Urząd Miasta i Gminy KościerzynaDostawa sprzętu do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna
16522Image Recording Solutions Pomorze
PGNiGOdtworzenie Systemu Sterowania i Nadzoru Bloku wraz z rozbudową o nowe układy sterowania w PGE GiEK.16260Emerson Process Management
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiSerwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania środowiska 3DC. Usługa wsparcia serwisowego pogwarancyjnego wraz usługą asysty technicznej dla systemu BSI CPD.16252Enigma
BGKŚwiadczenie Usług Informatycznych dla systemu def2000. 16000Asseco Poland
Komenda Główna PolicjiDostawy urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych.15951Enigma
Centrum Zarządzania Systemami TeleinformatycznymiDostawa stacji roboczych SDM I.15379Opteam
Centrum Obsługi Administracji RządowejDostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia.14879Integrated Solutions
Ministerstwo SprawiedliwościUtrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW).14359Asseco Poland
BGKSoftware Assurance dla posiadanych licencji Microsoft i dostawa nowych oraz świadczenie innych usług towarzyszących. 14199Comparex Poland
ARimRBudowa, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami utrzymania i asysty technicznej. 14065Comarch
Komenda Główna PolicjiDostawa sprzętu komputerowego.13722Indata Connect
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiDostawa UPS 1.13585EGIDA IT Solutions
Komenda Główna Straży GranicznejDostawa komputerów stacjonarnych typu AIO.13568Suntar
Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoDostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia.13299Comarch
Spółka Restrukturyzacji KopalńKompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń przy wykorzystaniu systemu ERP.13060COIG
Agencja Rynku RolnegoOpieka serwisowa nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym wspierającym realizację zadań ARR jako agencji płatniczej UE. 12978Comarch
Zakład Informatyki Lasów PaństwowychWymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix.12600Cloudware Polska
Polska Agencja Żeglugi PowietrznejDostawa systemu elektronicznych pasków postępu lotu dla TWR FIR EPWW12398Frequentis AG
PKP Polskie Linie KolejoweDostawa, montaż, konfiguracja serwerów, przełączników SAN i macierzy. 11850Asseco Data Systems
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiDostawa UPS 2.11779EGIDA IT Solutions
Prokuratura KrajowaZaprojektowanie, przygotowanie, wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). 11347Sygnity
BGKSerwis licencji oprogramowania Oracle wraz z zakupem dodatkowej liczby licencji.11229Integrated Solutions
Centrum Zarządzania Systemami TeleinformatycznymiDostawa stacji graficznych.10850Immitis
Centrum Usług WspólnychDostawa oprogramowania Microsoft.10510APN Promise
PGNiGUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMware.10196Sansec Poland
Główny Inspektorat Transportu DrogowegoBudowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 10067Pentacomp Systemy Informatyczne
PKP IntercityDostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do planowania, optymalizacji i rozliczania pracy drużyn trakcyjnych i konduktorskich oraz obiegowania taboru.9950Comp
NFZŚwiadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATiK) na oprogramowanie Oracle.9552Engave
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-BiałejZaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko – Biała Systemu ITS.9488Sprint
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki GdańskiejŚwiadczenie usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego ZTM biletów metropolitalnych.9351Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaZakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska chromatografów gazowych z tandemową spektrometrią mas. 9232SHIM-POL
Centrum Obsługi Administracji RządowejDostawa komputerów przenośnych.9228GALAXY Systemy Informatyczne
Urząd Gminy PomiechówekBudowa infrastruktury teleinformatycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj.8979GVT
MPWiK w BochniUsprawnienia systemu zarządzania majątkiem sieciowym.8840Aquard
NFZUsługi serwisowe dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewózkich NFZ.8517Qumak
PFRONDostawa obudów blade, serwerów blade, macierzy blokowych, przełączników SAN i konsoli zarządzających.8443Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk
Urząd Miasta i Gminy AndrychówDostawa autobusów dla potrzeb Gminy Andrychów.8288MMI
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiUsługi serwisu pogwarancyjnego Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA.8000TELDAT
Inspektorat UzbrojeniaDostawa systemu Geoserwer.7944Asseco Poland
Polska Agencja Żeglugi PowietrznejModernizacja sieci WAN w PAŻP.7902S&T Services Polska
PGNiGAktualizacja technologiczna środowiska Oracle.7608Proximus
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki GdańskiejŚwiadczenie usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego biletów metropolitalnych.7588Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiADostawa sprzętu i oprogramowania wraz z konfiguracją i instalacją oraz szkoleniami.7581S&T Services Polska
Polskie Sieci ElektroenergetyczneObsługa umowy licencyjnej Microsoft Enterprise Agreement. 7555APN Promise
Polska Spółka GazownictwaŚwiadczenie kompleksowych usług wsparcia, modyfikacji, rozwoju, usług szkoleniowych w obszarze SAP ERP, SAP CRM, SAP ISU, SAP Portal.7421S&T Services Polska
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiDostawa urządzeń kryptograficznych.7340Enigma
Centrum Zakupów dla SądownictwaWybór Licensing Solution Provider (LSP) dla oprogramowania Microsoft. 7332APN Promise
Centrum Zdrowia Mazowsza ZachodniegoDostawy sprzętu do informatyzacji w ramach projektu „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.7281Piomar
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiDostawa i wdrożenie Systemu Wsparcia Użytkownika RON.7057Qumak
Uniwersytet Medyczny w ŁodziDostawa zaawansowanch symulatorów pacjenta, symulatorów USG, stanowisk sterowania, sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego, serwerów Rack, macierzy dyskowej.6962Medline
Komenda Główna PolicjiDostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN . 6899Sevenet
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiSerwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji.6848Passus
Izba Skarbowa w ŁodziDostawa oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.6795JM Data
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Wdrożenie centralnego systemu archiwizacji danych.
6524AGFA
Centrum Kształcenia Praktycznego Dostawa wyposażenia dla szkół z podziałem na zadania w ramach projektu „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”.6376Netcom
Małopolski Urząd WojewódzkiDostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem.6370PHU Evercom Paweł Nogowicz
Uniwersytet JagiellońskiWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń sieciowych. 6329Qumak
Przeczytaj również
W ponad połowie szpitali w Polsce pacjenci nie mają dostępu do Wi-Fi

Statystyki dotyczące I kwartału  2018 r dają nadzieję na stałą poprawę sytuacji w tej branży, która poniosła znaczące straty związane z zastojem w zamówieniach publicznych administracji państwowej i spółek Skarbu Państwa. Marazm trwający od 2015 roku był powodem problemów finansowych szczególnie mniejszych firm. Obecnie jednak sytuacja wydaje się powoli poprawiać. W porównaniu z I kwartałem 2017 roku ilość przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT wzrosła 61,4%. Natomiast w przypadku wyników , które dotyczyły bezpośrednio  sektora IT – czyli nie były powiązane z innymi branżami – wzrost ten wynosi nieco ponad 40%.

Tagi