CDOBiznesPolecane tematy

5 najważniejszych barier transformacji cyfrowej w Polsce

Częste zmiany prawne, ograniczenia budżetowe i kadrowe oraz brak spójnej wizji rozwoju – to niektóre z barier utrudniających realizację projektów cyfrowej transformacji biznesu w polskich firmach. Takie wnioski płyną z analiz przeprowadzonych przez Dell Technologies we współpracy z firmą Intel.

5 najważniejszych barier transformacji cyfrowej w Polsce

Jak wynika z raportu Dell Technologies Digital Transformation Index, zdecydowana większość polskich (91 proc.) firm spotyka się z licznymi przeszkodami w zakresie realizowanych lub planowanych projektów cyfrowej transformacji. Uczestnicy badania przeprowadzonego przez Dell Technologies we współpracy z firmą Intel wśród pięciu czynników w największym stopniu utrudniających wdrażanie zmian biznesowych opartych na nowych technologiach wymieniają:
1. Zmiany w ustawodawstwie i przepisach
2. Ograniczenia budżetowe oraz brak niezbędnych zasobów, także kompetencyjnych
3. Nadmiar informacji, jako czynnik utrudniający efektywne prowadzenie projektów transformacyjnych
4. Brak wsparcia ze strony kierownictwa, a co za tym idzie – odpowiedniego zaangażowania kluczowych pracowników
5. Brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej

Niemal dwie trzecie polskich firm deklaruje użycie technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług. Ponad połowa wykorzystuje rozwiązania pozwalające na analizowanie danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Niewiele mniejsza grupa firm podejmuje działania mające na celu propagowanie kompetencji informatycznych wśród użytkowników biznesowych oraz wzmocnienie kompetencji biznesowych w działach IT.

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby tegorocznej edycji Dell Technologies Digital Transformation Index wzięło udział 100 dyrektorów i prezesów polskich firm. Jednocześnie, z tego samego badania wynika, że tylko co dwudziesta polska firma może zostać zakwalifikowana do grupy liderów transformacji cyfrowej, podczas gdy co trzecia – należy do grupy o najniższym poziomie dojrzałości do projektów typu digital transformation

Niezależnie jednak od stopnia zaawansowania projektów cyfrowej transformacji, w firmach które planują tego rodzaju inicjatywy podejmowane są działania mające na celu wykorzystanie potencjału nowych technologii na potrzeby wsparcia istniejących procesów biznesowych. I tak, niemal dwie trzecie, bo aż 61 proc. polskich firm deklaruje użycie technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług. Ponad połowa (52 proc.) wykorzystuje rozwiązania pozwalające na analizowanie danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Niewiele mniejsza grupa firm, bo 46 proc. podejmuje działania mające na celu propagowanie kompetencji informatycznych wśród użytkowników biznesowych oraz wzmocnienie kompetencji biznesowych w działach IT. Dwie na pięć firm (40 proc.) realizuje w ramach organizacji inicjatywy mające na celu rozwijanie kompetencji i gromadzenie specjalistycznej wiedzy z myślą o projektach cyfrowych.

Co więcej, polskie firmy w większości nie negują konieczności rozwoju w oparciu o inwestycje w technologie IT. Najbardziej rozpowszechnione są tu projekty mające na celu przeciwdziałanie cyberzagrożeniom – w niemal 7 na 10 polskich przedsiębiorstw (69 proc.) w ciągu najbliższych 3 lat planowane są inwestycje w rozwiązania związane z bezpieczeństwem IT. Niecała połowa (46 proc.) firm z Polski zamierza inwestować rozwiązania chmurowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań typu multicloud. W jednej na trzy firmy (38 proc.) planowane są inwestycje w rozwiązania biznesowe oparte na koncepcji Internetu Rzeczy. Podobny odsetek (37 proc.) firm będzie w ciągu najbliższych 3 lat będzie także realizować projekty biznesowe wykorzystujące technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Tego typu projekty, choć nie zawsze świadomie postrzegane w kategoriach cyfrowej transformacji, mają na celu poprawę efektywności funkcjonowania poszczególnych wymiarów organizacji biznesowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *