BiznesCDOPolecane tematy

5 najważniejszych barier transformacji cyfrowej w Polsce

Częste zmiany prawne, ograniczenia budżetowe i kadrowe oraz brak spójnej wizji rozwoju – to niektóre z barier utrudniających realizację projektów cyfrowej transformacji biznesu w polskich firmach. Takie wnioski płyną z analiz przeprowadzonych przez Dell Technologies we współpracy z firmą Intel.

5 najważniejszych barier transformacji cyfrowej w Polsce

Jak wynika z raportu Dell Technologies Digital Transformation Index, zdecydowana większość polskich (91 proc.) firm spotyka się z licznymi przeszkodami w zakresie realizowanych lub planowanych projektów cyfrowej transformacji. Uczestnicy badania przeprowadzonego przez Dell Technologies we współpracy z firmą Intel wśród pięciu czynników w największym stopniu utrudniających wdrażanie zmian biznesowych opartych na nowych technologiach wymieniają:
1. Zmiany w ustawodawstwie i przepisach
2. Ograniczenia budżetowe oraz brak niezbędnych zasobów, także kompetencyjnych
3. Nadmiar informacji, jako czynnik utrudniający efektywne prowadzenie projektów transformacyjnych
4. Brak wsparcia ze strony kierownictwa, a co za tym idzie – odpowiedniego zaangażowania kluczowych pracowników
5. Brak spójnej strategii i wizji transformacji cyfrowej

Niemal dwie trzecie polskich firm deklaruje użycie technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług. Ponad połowa wykorzystuje rozwiązania pozwalające na analizowanie danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Niewiele mniejsza grupa firm podejmuje działania mające na celu propagowanie kompetencji informatycznych wśród użytkowników biznesowych oraz wzmocnienie kompetencji biznesowych w działach IT.

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby tegorocznej edycji Dell Technologies Digital Transformation Index wzięło udział 100 dyrektorów i prezesów polskich firm. Jednocześnie, z tego samego badania wynika, że tylko co dwudziesta polska firma może zostać zakwalifikowana do grupy liderów transformacji cyfrowej, podczas gdy co trzecia – należy do grupy o najniższym poziomie dojrzałości do projektów typu digital transformation

Niezależnie jednak od stopnia zaawansowania projektów cyfrowej transformacji, w firmach które planują tego rodzaju inicjatywy podejmowane są działania mające na celu wykorzystanie potencjału nowych technologii na potrzeby wsparcia istniejących procesów biznesowych. I tak, niemal dwie trzecie, bo aż 61 proc. polskich firm deklaruje użycie technologii cyfrowych w celu przyspieszenia rozwoju nowych produktów i usług. Ponad połowa (52 proc.) wykorzystuje rozwiązania pozwalające na analizowanie danych biznesowych w czasie rzeczywistym. Niewiele mniejsza grupa firm, bo 46 proc. podejmuje działania mające na celu propagowanie kompetencji informatycznych wśród użytkowników biznesowych oraz wzmocnienie kompetencji biznesowych w działach IT. Dwie na pięć firm (40 proc.) realizuje w ramach organizacji inicjatywy mające na celu rozwijanie kompetencji i gromadzenie specjalistycznej wiedzy z myślą o projektach cyfrowych.

Co więcej, polskie firmy w większości nie negują konieczności rozwoju w oparciu o inwestycje w technologie IT. Najbardziej rozpowszechnione są tu projekty mające na celu przeciwdziałanie cyberzagrożeniom – w niemal 7 na 10 polskich przedsiębiorstw (69 proc.) w ciągu najbliższych 3 lat planowane są inwestycje w rozwiązania związane z bezpieczeństwem IT. Niecała połowa (46 proc.) firm z Polski zamierza inwestować rozwiązania chmurowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań typu multicloud. W jednej na trzy firmy (38 proc.) planowane są inwestycje w rozwiązania biznesowe oparte na koncepcji Internetu Rzeczy. Podobny odsetek (37 proc.) firm będzie w ciągu najbliższych 3 lat będzie także realizować projekty biznesowe wykorzystujące technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Tego typu projekty, choć nie zawsze świadomie postrzegane w kategoriach cyfrowej transformacji, mają na celu poprawę efektywności funkcjonowania poszczególnych wymiarów organizacji biznesowej.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *