Biznes

5 trendów technologicznych na 2023 rok w Polsce

Mimo nienajlepszej koniunktury gospodarczej, firmy i instytucje na całym świecie nie zamierzają przerywać swojej cyfrowej transformacji i planują kolejne inwestycje. Jak wynika z “2023 Gartner CIO and Technology Executive Survey”, globalne wydatki przedsiębiorstw w IT w 2023 roku mają wzrosnąć o 11,3% w obszarze oprogramowania i o 7,9% jeśli chodzi o usługi informatyczne. Eksperci z firmy Billennium przygotowali listę 5 najważniejszych trendów technologicznych, które ich zdaniem będą najbardziej widoczne w obecnym roku w organizacjach w Polsce.

5 trendów technologicznych na 2023 rok w Polsce

1. Cyfrowa transformacja w oparciu o strategię

Wiele organizacji w Polsce wprowadza pewne rozwiązania informatyczne, implementuje chmurę obliczeniową czy buduje aplikacje, często zaspokajając w ten sposób tylko bieżące potrzeby i nie uwzględniając adopcji technologii na szerszą skalę w swojej strategii. Według raportu PwC “Chmura i jej wartość: Oczekiwania vs. rzeczywistość”, tylko 13% badanych organizacji w Polsce osiągnęło wysoką dojrzałość chmurową.

“Istotą transformacji technologicznej jest nie tylko przeniesienie procesów biznesowych do świata cyfrowego czy wdrożenie aplikacji i systemów. To zmiana sposobu myślenia, sposobu docierania do klientów, budowania z nimi interakcji i trwałych relacji. Chmura to pierwszy i najważniejszy krok, który otwiera nam wiele możliwości w budowaniu konkurencyjności – szybkość w dostosowywaniu się do zmian, możliwość łatwej adopcji rozwiązań opartych o big data, machine learning, sztuczną inteligencję czy zaawansowaną analitykę. Wszystko to przekłada się później na korzyści biznesowe. Działamy szybciej, efektywniej, a organizacja jest bardziej odporna na niespodziewane wyzwania” – wskazuje Tomasz Stanisławski, Cloud Solutions Architect w Billennium.

Przeczytaj również
Czy polskie firmy są już gotowe na model pracy zdalnej z dowolnego miejsca na świecie?

2. Coraz większa waga ESG w transformacji technologicznej

ESG (Enviromental, Social Responsibility, Corporate Governance) to idea, której wpływ można coraz częściej zauważyć w strategii i inicjatywach podejmowanych przez organizacje na całym świecie. Zaangażowanie organizacji w ESG staje się coraz ważniejszym kryterium decyzyjnym dla klientów, partnerów biznesowych, ale też inwestorów. Badanie “Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego”, zrealizowane przez GPW, pokazuje, że 80% analityków, doradców i zarządzających funduszami ocenia spółki posiadające strategię ESG jako mniej ryzykowne, a 40% uważa, że dodatkowo mogą one uzyskać lepsze wyniki finansowe. Czynnikiem dodatkowo motywującym do działań w tym kierunku jest kryzys energetyczny i inflacja, które sprawiają, że ESG ma mocne podstawy biznesowe.

W kontekście technologicznym oznacza to konieczność wprowadzenia rozwiązań i modeli pracy wspierających politykę zrównoważonego rozwoju, czyli np. systemów do mierzenia i raportowania śladu węglowego organizacji czy takich, które służą do optymalizacji procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw oraz ograniczających zużycie energii i zasobów. Także w Polsce firmy coraz częściej chcą dokładniej monitorować swoje działania i zasoby, wszędzie tam, gdzie możliwe będzie uzyskanie oszczędności czy ograniczenie wpływu na środowisko. Jak wskazują specjaliści Billennium, nawet proces wytwarzania oprogramowania to obszar, w którym organizacja może uwzględnić w swojej polityce ESG, np. re-using kodu, zwiększenie wydajności aplikacji, kontrola kodu z użyciem AI czy poprawa UX.

3. Low-code i no-code

Deficyt specjalistów i wysoka dynamika zmian w biznesie sprawiają, że firmy szukają alternatyw, aby zrealizować swoje potrzeby w obszarze IT. Odpowiedzią na te wyzwania są platformy no-code i low-code zdobywające coraz większą popularność, także w Polsce. Dzięki nim jesteśmy w stanie szybko i przy ograniczonych zasobach budować aplikacje i systemy kierowane do klientów czy wykorzystywane wewnętrznie przez organizacje.

Przeczytaj również
Na co można wydać 10 000 euro w OVHcloud?

Już teraz dostępne na rynku platformy są na tyle doskonałe, że budowane rozwiązania można z powodzeniem wykorzystywać w nowoczesnym środowisku biznesowym, zastępując stare systemy nowymi, które pomogą scentralizować daną organizację czy dostosować ją do nowych potrzeb. Pozwalają np. zbudować aplikację, którą łatwo przeniesiemy do ekosystemu chmurowego i wykorzystamy w niej jej natywne funkcje. “Zaletą low-code i no-code jest przede wszystkim bardzo szybka adopcja. Tzw. power users czy citizen developers są w stanie samodzielnie tworzyć aplikacje spełniające określone wymagania biznesowe, a doświadczeni programiści szybko je adaptować albo rozbudowywać o bardziej zaawansowane moduły” – zapewnia Paweł Dadej, Business Delivery Director w Billennium.

4. Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi IT. Według raportu “Global Artificial Intelligence (AI) Market 2023-2027”, rynek AI w 2023 roku urośnie o 20,5% r/r. Najbardziej rozwojowe obszary w tym momencie to modele językowe, takie jak zaprezentowany w roku ubiegłym ChatGPT, który wywołał szeroką dyskusję na temat możliwości AI, etyki, regulacji i zagrożeń, ale również zautomatyzowane systemy decyzyjne, rozwiązania analityczne wspierające wyciąganie wniosków, tworzenie predykcji i znajdowanie korelacji z dostarczonych danych. To również systemy cyberbezpieczeństwa, które na podstawie wzorców dokonują analizy tożsamości, wykrywając potencjalne wektory ataku.

W niedalekiej przyszłości możemy również spodziewać się szerokiego zastosowania AI w procesie wytwarzania oprogramowania, np. przy sprawdzaniu jakości kodu, tworzeniu scenariuszy testowych czy nawet budowaniu całych aplikacji, tylko na podstawie wytycznych przekazanych przez użytkownika biznesowego w formie głosowej.

Przeczytaj również
COI: modernizujemy systemy i platformy e-administracji, wspieramy uchodźców z Ukrainy

5. Industry clouds

Jest to ekosystem chmury obliczeniowej przeznaczonej dla konkretnej branży, np. finansowej i ubezpieczeniowej, sektora farmaceutycznego, logistyki, przemysłu oraz wielu innych. Zaletą industry clouds jest zgodność środowiska z wymaganiami związanymi z konkretnym sektorem w danym regionie geograficznym, czyli dostosowania do obowiązującego prawa i regulacji, kwestiami bezpieczeństwa, funkcjami oraz usługami natywnymi, związanymi z profilem danej działalności, i procesami biznesowymi. Dzięki temu rozwiązanie cloudowe są znacznie łatwiejsze w adopcji, bo najważniejsze bariery wejścia są już na starcie wyeliminowane.

“Industry clouds to doskonałe rozwiązanie dla organizacji działających w branżach mocno obwarowanych regulacjami prawnymi czy sektorach, gdzie digitalizacja jest na niższym poziomie. Oczywiście są to nadal rozwiązania IaaS i PaaS, oparte na bazie chmury publicznej, dostosowane do danego sektora pod względem zgodności z przepisami czy konfiguracji oraz usług SaaS, typowych dla danej działalności. Implementacja Industry clouds jest też korzystna dla vendorów, bo rozwiązania są powtarzalne i efektywne pod względem kosztów. Te związane z zapewnieniem zgodności zostają praktycznie zredukowane do zera” – podsumowuje Tomasz Stanisławski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *