Intel IT CenterRynek

50 mln USD od Intela dla QuTech i TNO na rozwój komputerów kwantowych

QuTech to instytut badań kwantowych działającemu przy Uniwersytecie Technicznym w Delft (TU Delft) w Holandii, a TNO to holenderska organizacja działającą w obszarze badań stosowanych.  W ciągu 10 lat współpraca Intela, QuTech i TNO ma przyczynić się do rozwoju badań nad komputerami kwantowymi.

50 mln USD od Intela dla QuTech i TNO na rozwój komputerów kwantowych

Celem współpracy jest przyspieszenie postępu w dziedzinie komputerów kwantowych, które – w przeciwieństwie do komputerów cyfrowych opartych na tranzystorach i wykorzystujących dane zakodowane w formie cyfr binarnych (bitów) – wykorzystują bity kwantowe (kubity).

Kubity mogą występować w kilku stanach jednocześnie, umożliwiając wykonanie z dużym przyspieszeniem wielu obliczeń równolegle. Komputery kwantowe dają perspektywę zmierzenia się z wieloma złożonymi problemami, dla których dotychczas nie znaleziono rozwiązania. Wśród nich znajdują się m.in. skomplikowane analizy finansowe prowadzone na szeroką skalę i prace nad efektywnym rozwojem leków. Intel skupia się na badaniach nad komputerami kwantowymi, ponieważ dziedzina ta ma wysoki potencjał, który może być wykorzystany przy pracach nad zaawansowanymi technologiami przyszłości.

„Jesteśmy wciąż przynajmniej kilkanaście lat przed stworzeniem w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego. Teoretyczne i praktyczne prace badawcze prowadzone w ramach ogłoszonej dziś współpracy będą jednak stanowić kamień milowy na drodze do realizacji tego celu” – mówi Mike Mayberry, wiceprezes Intela i dyrektor zarządzający Intel Labs.

Celem Intela jest rozszerzenie działalności uniwersytetu w dziedzinie ekspertyz z obszaru fizyki kwantowej oraz dywersyfikacja badań nad komputerami kwantowymi, poprzez wsparcie uczelni doświadczeniem w dziedzinie elektroniki, produkcji i architektury. Zdaniem Intela, żadna firma ani organizacja nie jest w stanie samodzielnie podjąć wysiłku, w wyniku którego prace nad komputerami kwantowymi wkroczą na bardziej zaawansowany poziom.

„Warunkiem koniecznym do rozwoju informatyki kwantowej jest połączenie doświadczenia w zakresie elektroniki z zaawansowaną fizyką. Nasza współpraca z QuTech przyczyni się do przełomu w obliczeniach kwantowych, które z kolei mogą mieć znaczący wpływ na wiele dziedzin przemysłu” – mówi Mike Mayberry. „Know-how z branży półprzewodników jest niezbędny do tworzenia złożonych układów zawierających duże ilości bitów kwantowych. Dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy ze światowym liderem w tej dziedzinie” – dodaje Liven Vandersypen, główny specjalista z QuTech.

Cztery, główne koncepcje stojące za fundamentami informatyki kwantowej (superpozycja, splątanie, nietrwałość, niemożliwość klonowania)

50 mln USD od Intela dla QuTech i TNO na rozwój komputerów kwantowych

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *