Cloud computingBiznes

Accenture: Organizacje migrujące do chmury w celu jednorazowej oszczędności ryzykują utratę przewagi konkurencyjnej

W raporcie „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum”, firma Accenture zidentyfikowała firmy traktujące chmurę jako nowy model operacyjny, który pozwala na bieżąco redefiniować sposób działania przy wykorzystaniu innowacyjnych, wielochmurowych możliwości, zwiększając wartość biznesową, znacznie wykraczającą poza redukcję kosztów. Badanie wyjaśnia, dlaczego wykorzystanie chmury w celu jednorazowej migracji do wybranego miejsca docelowego – postrzeganego zasadniczo jako tańszego i bardziej wydajnego centrum danych – jest ograniczające. Skupienie się jedynie na redukcji kosztów może zmniejszyć konkurencyjność organizacji w porównaniu do firm, które korzystają z chmury w sposób strategiczny, uważają twórcy analizy.

Accenture: Organizacje migrujące do chmury w celu jednorazowej oszczędności ryzykują utratę przewagi konkurencyjnej

Jak wskazują specjaliści Accenture, większość organizacji wdraża obecnie kombinację chmur publicznych, prywatnych i „cloud edge”, ale integracja między nimi jest niewielka. W rezultacie innowacje, dane i najlepsze praktyki wypracowane w jednej części organizacji nie przynoszą korzyści innym obszarom – co utrudnia osiągnięcie wartości. “Istnieje jednak niewielki odsetek organizacji pozycjonujących się tak, aby czerpać największą wartość z chmury, postrzegając ją jako kontinuum technologii, które łączy różne lokalizacje i rodzaje własności, dynamicznie wspierane przez cloud-first, 5G i sieci definiowane programowo, by wspomagać stale zmieniające się potrzeby ich biznesu” – uważa Karthik Narain, Global Lead Accenture Cloud First.

Raport ujawnia, że chociaż organizacje planują migrację ponad dwóch trzecich swoich „workloadów” do chmury średnio w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, tylko połowa z nich wykorzystuje pełny potencjał chmury w jej różnych formach, aby przekształcić swoje codzienne operacje biznesowe, podejmować decyzje w oparciu o dane i ulepszać aplikacje w celu sprostania potrzebom biznesowym.

Przeczytaj również
7 trendów, które mogą pomóc specjalistom od marketingu

“Continuum Competitors” – chmurowi przodownicy

Eksperci Accenture określają organizacje przodujące w wykorzystaniu chmury jako „Continuum Competitors”. Przedsiębiorstwa te, stanowiące – w zależności od regionu – około 12-15% respondentów, wyróżniają się tym, że w procesie przekształcania swojej działalności operacyjnej wykorzystują doświadczenie zdobyte w chmurze publicznej w prywatnych centrach danych i tych zlokalizowanych w „cloud edge”. W rezultacie osiągają znaczące zyski z ciągłego zaangażowania w chmurę i wyprzedzają konkurencję. „Continuum Competitors” są również znacznie lepiej przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku.

“Konkurencyjność firm w przyszłości będzie zależeć od wyboru właściwego rodzaju chmury dla odpowiednich aplikacji i usług opartych na chmurze – takich jak sztuczna inteligencja, inteligentne centra kontaktowe, edge computing, robotyka, rozszerzona rzeczywistość i inne” – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. “Stosując strategię cloud-first, firmy mogą budować lepsze doświadczenia klientów, inteligentniejsze procesy biznesowe i bardziej zrównoważone produkty”.

„Continuum Competitors” w porównaniu do organizacji, które ograniczają się do jednorazowej migracji do chmury w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności:

  • mają dwa do trzech razy większe prawdopodobieństwo wprowadzenia innowacji i automatyzacji;
  • zwiększają od 1,2 razy (Ameryka Północna) do 2,7 razy (Europa) oszczędności kosztów;
  • dążą do osiągnięcia większej liczby celów operacyjnych i finansowych, w tym do 50% więcej działań biznesowych, takich jak zwiększanie liczby klientów i szybsze wejście na nowy rynek;
  • nawet trzykrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wykorzystania chmury do realizacji co najmniej dwóch celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Są nimi np. wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, projektowanie pod kątem mniejszego zużycia energii oraz bardziej efektywne wykorzystanie serwerów w celu zmniejszenia zużycia energii.
Przeczytaj również
Dostosowujemy się do potrzeb nowoczesnego biznesu

Zwycięskie podejście do chmury

Analizując wykorzystanie chmury przez „Continuum Competitors”, autorzy badania wyodrębnili cztery kroki zwycięskiego podejścia do chmury, które można zastosować w każdej organizacji:

1. Wiedz, dokąd zmierzasz. Organizacja musi najpierw opracować strategię, która jasno określa podstawowe wartości i przyszłe aspiracje, identyfikuje słabe punkty konkurencji i klasyfikuje możliwości w odniesieniu do miejsca, w którym znajduje się firma. Przedsiębiorstwa muszą opracować strategię, biorąc pod uwagę ciągle ewoluujące możliwości chmury.

2. Wprowadź praktyki w zakresie wykorzystania chmury, które będą wspierać i rozszerzać wykorzystanie technologii. Organizacje muszą połączyć otwarcie się na technologie z praktykami, które wprowadzają dyscyplinę i pomagają szybko zmieniać również obszary nietechnologiczne. Zwinne podejście odgrywa kluczową rolę i pozwala zyskać przewagę konkurencyjną, ułatwiając stosowanie aplikacji opartych na chmurze, transformację talentów, eksperymentowanie z technologiami informatycznymi i zwiększając świadomość potencjału chmury.

3. Przyspieszenie tempa innowacji w celu zapewnienia wyjątkowych doświadczeń. „Continuum Competitors” priorytetowo traktują swoje inwestycje obszarze doświadczenia. Wykorzystują połączenie projektowania zorientowanego na człowieka i technologii opartych na chmurze, takich jak edge computing, aby na nowo wyobrazić sobie doświadczenia i sprawić, by były bardziej zbieżne z otoczeniem klientów, partnerów i pracowników. W tym celu znaczenie doświadczenia jest promowane w ramach całej organizacji, również w odniesieniu do produktów i usług, doświadczenia pracowników i modeli współpracy z klientami.

4. Zapewnij ciągłe zaangażowanie strategiczne. Liderzy muszą wytyczyć cele biznesowe, ustalić odpowiednie poziomy ryzyka oraz promować zwinność i rozwój. Firmy muszą również zdawać sobie sprawę z tego, że każda osoba w organizacji powinna mieć świadomość stale rosnącego potencjału chmury i najlepszych praktyk z nią związanych.

Przeczytaj również
Blisko 78 milionów transakcji w I kwartale 2020 roku – BLIK rozkręca się na dobre

Z przeprowadzanych badań Accenture wynika, że firmy, które wprowadziły innowacje technologiczne podczas COVID-19, zwiększają przychody pięciokrotnie szybciej niż firmy, które przyjęły innowacje technologiczne z opóźnieniem.

Raport „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum” bazuje na ankietach przeprowadzonych w grupie prawie 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej z organizacji z sektora prywatnego i publicznego na całym świecie. Jest on dostępny na tej stronie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.