Branża ITRynek

Asseco odnotowało 108 mln zł zysku netto za I kwartał 2023 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku Grupa Asseco osiągnęła 4,3 mld zł przychodów. Wynik ten oznacza 7% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zysk operacyjny zwiększył się z kolei o 3% i wyniósł 398 mln zł, a zysk netto ukształtował się na porównywalnym rok do roku poziomie i wyniósł 108 mln zł. W badanym okresie sprzedaż produktów własnych oraz usług informatycznych Grupy wzrosła natomiast o 8% i osiągnęła poziom 3,4 mld zł. 

Asseco odnotowało 108 mln zł zysku netto za I kwartał 2023 roku

Jak poinformowano, w I kwartale 2023 roku Grupa wypracowała 494 mln zł zysku operacyjnego non-IFRS, co oznacza wzrost o 3% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Z kolei zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland ukształtował się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 120 mln zł.

Przychody spółki pozostają bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W badanym okresie rozłożyły się one następująco: przedsiębiorstwa – 44%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 23%. W każdym z tych obszarów Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży, przy czym najsilniej rósł sektor instytucji publicznych – o 10%. W sektorze bankowości i finansów wzrost wyniósł natomiast 7%, a w sektorze przedsiębiorstw 5%. W tym ostatnim dużą dynamikę (+40%) odnotowano w energetyce.

Grupa Asseco rozwijała swą działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. I tak, przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 12% i wyniosły 457 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International w I kwartale 2023 roku odpowiadały za 90% całości przychodów Grupy Asseco. Sprzedaż segmentu Asseco International była o 5% wyższa w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i wyniosła 988 mln zł. Z kolei segment Formula Systems zanotował 2,9 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 7% względem I kwartału 2022 roku.

Bezpieczeństwo i stabilność finansowa

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11,2 mld zł. W kursach stałych wynosi 11,7 mld zł i jest wyższy o 4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Silna dywersyfikacja biznesu, a także długoterminowe relacje z klientami i wysoki udział powtarzalnych przychodów zapewniają Grupie Asseco bezpieczeństwo i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu biznesowym. Biorąc pod uwagę jedynie rozwój organiczny, wzrost sprzedaży w kursach stałych wyniósł w I kwartale 2023 roku 8%, czyli ukształtował się na zbliżonym poziomie do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku” – skomentowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu, CFO Asseco Poland. “Utrzymujemy wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach. W segmencie Asseco Poland dynamika przychodów była najwyższa. Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe w sektorach bankowości i finansów, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Zanotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w spółkach Asseco Data Systems i Asseco Cloud. Grupa Formula Systems sukcesywnie umacnia swoją pozycją w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze trzy miesiące 2023 roku były też bardzo dobre dla Grupy Asseco Enterprise Solutions będącej w segmencie Asseco International, intensywnie rozwijającej sprzedaż rozwiązań ERP oraz Grupy Asseco South Eastern Europe, która zwiększyła skalę działania we wszystkich segmentach działalności” – podsumowała.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *