Branża ITRynek

Asseco z dobrymi wynikami finansowymi za I półrocze 2022 roku

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku Grupa Asseco osiągnęła 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych zwiększyła się natomiast o 21% i sięgnęła 6,4 mld zł. Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 930 mln zł (+38% rdr), poinformowali przedstawiciele Grupy.

Asseco z dobrymi wynikami finansowymi za I półrocze 2022 roku

W I półroczu tego roku zysk operacyjny non-IFRS Grupy Asseco wyniósł 964 mln zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, a zysk netto non-IFRS wyniósł 271 mln zł i był wyższy o 8%.

Jak wskazują przedstawiciele Grupy, dzięki konsekwentnej realizacji strategii geograficznej, produktowej i sektorowej dywersyfikacji biznesu, zwiększyła ona sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. W badanym okresie rynki zagraniczne reprezentowane przez Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy. Jeśli chodzi natomiast o podział sektorowy, przychody Asseco w I półroczu 2022 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 43%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 24%.

I tak, przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza wzrost o 27%. Zysk operacyjny sięgnął natomiast 635 mln zł (+87% rdr). Na raportowany poziom zysku operacyjnego w tym segmencie istotny, negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP), które w I półroczu 2022 roku obniżyły go o 162 mln zł, podkreślają przedstawiciele Grupy. Jednocześnie w analizowanym okresie, korzystny wpływ na wyniki operacyjny w kwocie 192 mln zł miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D. Po uwzględnieniu tych korekt, zysk operacyjny non-IFRS segmentu Formula Systems ukształtował się na poziomie 605 mln zł, czyli o 27% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem.

W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła z kolei o 15% do 1,9 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 155 mln zł.  Zysk operacyjny non-IFRS tego segmentu był wyższy rok do roku o 3% i osiągnął poziom 213 mln zł. Segment Asseco Poland wypracował natomiast 838 mln zł przychodów, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 2% wyższy i wyniósł 141 mln zł.

“To było dla nas dobre półrocze. Mimo trudnej sytuacji w gospodarce, utrzymaliśmy trend wzrostowy w naszych wynikach finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu oraz silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam stabilnie się rozwijać” – skomentowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu Asseco Poland. “W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku realizowaliśmy serwisowe i rozwojowe kontrakty dla obecnych klientów, a także podpisywaliśmy nowe, długoterminowe umowy. Konsekwentnie realizujemy strategię opartą na własnych produktach i M&A. W I półroczu tego roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek. Do przyszłości podchodzimy z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i wzrost kosztów pracy. Nie zwalniamy jednak tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2022 rok” – dodała.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,5 mld zł i jest wyższy o 24% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 11% do 11,2 mld zł.

W samym II kwartale 2022 roku Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 4,2 mld zł, co stanowi wzrost o 23%. Zysk operacyjny wyniósł natomiast 540 mln zł (+54%), a zysk operacyjny non-IFRS 484 mln zł (+13%). Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 141 mln z (+1%), a w ujęciu non-IFRS na poziomie 147 mln zł (+10%).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *