Rynek

CBA lubi kontrolować przetargi informatyczne

Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, skierował do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem zamówień publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prowadzonych projektów IT.

Jak podaje CBA, wszystko wskazuje na to, że zawarto umowy na wykonanie projektów niezgodnie z przepisami dotyczącymi Prawa zamówień publicznych. Łączna wartość nieprawidłowo udzielonych zamówień przekroczyła 100 mln zł.

Zawiadomienie ma związek z kontrolą, którą Biuro prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obejmowała ona sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem, w związku z wydawaniem środków na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym projektu Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola obejmowała lata 2007-2013.

W związku z wynikami kontroli Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierował do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem zamówień publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prowadzonych projektów informatycznych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.