BiznesPraca

4 cechy decydujące o wyborze na stanowisko CEO

Umiejętności interpersonalne, wykonawcze, charyzma, a także umiejętności strategiczne to, jak wynika z badań, cztery kryteria najczęściej brane pod uwagę w procesie wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora generalnego. Zdaniem autorów analizy cechy osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne to aspekty najbardziej przeceniane w procesie rekrutacji.

4 cechy decydujące o wyborze na stanowisko CEO

Eksperci University of Chicago Booth School of Business i Copenhagen Business School, na podstawie badań określili, że ocena kandydatów ubiegających się o pracę na najwyższych stanowiskach kierowniczych w czterech wspomnianych kategoriach pozwala przewidzieć w jaki sposób potoczy się dalsza kariera poszczególnych osób. Przykładowo, kandydaci do pracy na stanowiska inne niż CEO z wysokimi wynikami we wszystkich czterech kategoriach, mają w przyszłości duże szanse objąć to stanowisko.

Analiza pokazuje, że kandydaci, którzy wygrali proces rekrutacji na stanowiska CEO, osiągali najczęściej niższy od średniej wynik w umiejętnościach wykonawczych i wyższy w kategorii umiejętności interpersonalne.

Jak twierdzą profesorowie Steven N. Kaplan i Morten Sorensen, osoby decyzyjne – w tym członkowie rad nadzorczych – podejmując decyzje o wyborze osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku dyrektora generalnego często przeceniają umiejętności interpersonalne kandydatów. Analiza pokazuje bowiem, że kandydaci, którzy wygrali proces rekrutacji na stanowiska CEO, osiągali najczęściej niższy od średniej wynik w umiejętnościach wykonawczych i wyższy w kategorii umiejętności interpersonalne. Pozwala to sądzić, że cechy te nie powinny mieć tak wysokiego znaczenia, jak m.in. umiejętności operacyjne i strategiczne, które powinny być brane pod uwagę częściej.

Jak czytamy w komunikacie podsumowującym analizę “Are CEOs Different? Characteristics of Top Managers”, nie dowiedziono znaczących różnic we wspomnianych czterech kategoriach pomiędzy mężczyznami i kobietami. Okazuje się, jednak, że prawdopodobieństwo zatrudnienia kobiety jako CEO jest o 28 proc. mniejsze niż w przypadku mężczyzn i to niezależnie od wyniku badań osobowości w czterech kategoriach.

W badaniach uwzględniono informacje dotyczące grupy ponad 2,6 tys. kandydatów na stanowiska kierownicze w wielu firmach. Pod uwagę brano 30 cech i umiejętności, szczegółowo opisanych na podstawie kilkugodzinnych wywiadów z poszczególnymi kandydatami.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *