Sztuczna inteligencjaRynek

Co trzecia spółka wykorzystująca AI weszła w spór z regulatorem

Jak wynika z raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper, spółki te napotykały kłopoty prawne, poniosły karę lub zostały objęte dochodzeniem. Jak się okazuje, główne przyczyny sporów z regulatorami dotyczą ochrony danych osobowych, kwestii konkurencji i bezpieczeństwa produktu.

Co trzecia spółka wykorzystująca AI weszła w spór z regulatorem

By poprawić swoją pozycję konkurencyjną niemal wszystkie największe przedsiębiorstwa na świecie (96%) wdrażają już w różnym zakresie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, tak wynika ze wspomnianego badania DLA Piper, przeprowadzonego wśród 600 międzynarodowych liderów rynku. Jednak wysokie koszty inwestycji i złożony proces wdrażania nowych technologii powodują, że nawet 72% firm kupuje gotowe rozwiązania AI od zewnętrznych dostawców, akceptując standardowe warunki umów bez odpowiednich zapisów dotyczących kontroli danych.

“Wiele spółek traktuje współpracę z dostawcami AI jak typowy outsourcing usług IT i nie docenia wyzwań, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wielu sporom, zarówno z regulatorami jak i z dostawcami zewnętrznymi, można zapobiec. Firmy wdrażające projekty AI powinny dołożyć starań, by mieć pełną wiedzę w zakresie wykorzystania i ochrony danych, w tym w szczególności danych osobowych wykorzystywanych w modelach AI” – uważa Ewa Kurowska-Tober, partner i szefowa warszawskiego zespołu prawa własności intelektualnej i nowych technologii w DLA Piper.

Z analizy wynika, że około 65% firm zostało zmuszonych do rozwiązania umów z dostawcami rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji ze względów na m.in. kwestie etyczne i wykorzystanie danych. Z kolei prawie 10% z nich zdążyło już wejść w spór z dostawcą technologii.

Przeczytaj również
Ponad 300 mld dol. zainwestowanych w chmurę obliczeniową obecnie nie pracuje

Nawet 83% firm deklaruje, że dokłada należytych starań, aby przestrzegać ładu korporacyjnego w obszarze sztucznej inteligencji. Jednak równocześnie, ponad jedna trzecia respondentów twierdzi, że nie ma pewności, czy właściwie stosuje regulacje prawne, a 39% nie ma wiedzy, w jakim kierunku zmierzają przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, czytamy w badaniu.

Niemal wszystkie firmy uznają ochronę własności intelektualnej za główne wyzwanie związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oprócz ryzyka związanego ze współpracą z zewnętrznymi dostawcami technologii AI, jako największe zagrożenie (72%) firmy postrzegają niewłaściwe wykorzystanie AI przez własnych pracowników.

“Z naszego badania płyną dwa jasne przesłania. Po pierwsze, spółki mają pilną potrzebę wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i nie mają czasu czekać na rozwój sytuacji. Po drugie, zwiększenie produktywności i efektywności z wykorzystaniem AI nie musi wiązać się z zagrożeniem dla etycznego działania biznesu. Kluczowe staje się, aby firmy kierowały się wartościami i dokładały należytej staranności we wdrażaniu najnowszych technologii” – podsumowuje Ewa Kurowska-Tober.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *