Branża ITPraca

Czy w 2023 roku branżę IT czeka stabilizacja płac?

W obszarze technologii informacyjnych wciąż obserwowany jest dalszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, jednak na horyzoncie widać pierwsze zwiastuny stabilizacji płac. Jak wynika z najnowszego Raportu płacowego Hays IT Contracting, choć podwyżki przewiduje 89% pracodawców z branży, to bieżący rok najprawdopodobniej nie przyniesie specjalistom IT tak dużych wzrostów wynagrodzeń, jakich doświadczali na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Czy w 2023 roku branżę IT czeka stabilizacja płac?

W branży technologicznej pierwsze sześć miesięcy 2022 roku były czasem ogromnej dynamiki rekrutacyjnej, której towarzyszyły wysokie podwyżki oraz walka o talenty. Drugie półrocze przyniosło natomiast uspokojenie nastrojów w sektorze IT. Wynikało to przede wszystkim z pierwszych oznak kryzysu na globalnym rynku. Wielu pracodawców po uregulowaniu siatki płac w pierwszym półroczu, nie miało już aż tak wielu możliwości przyznania kolejnych podwyżek.

Jak wskazują autorzy wspomnianego raportu, rok 2023 z dużym prawdopodobieństwem przyniesie kontynuację tego trendu. Płace w IT będą rosły, natomiast częstotliwość oraz skala przyznawanych podwyżek nie będą równie imponujące, co na przestrzeni minionych 12 miesięcy. Pracodawcy ostrożniej będą decydować się na uruchomienie rekrutacji. Mniejsza będzie również ich gotowość do odpowiadania na oczekiwania finansowe, deklarowane przez kandydatów i pracowników.

Wyniki badania Hays pokazują, że w roku 2023 największy odsetek firm (47%) przewiduje wzrosty wynagrodzeń rzędu 10-19,9%. Kolejne 36% organizacji z sektora technologicznego planuje wzrosty płac do 10%, a zaledwie 6% – podwyżki wynoszące 20% lub więcej. Perspektywy płacowe pracowników IT mają być jednak silnie uzależnione nie tylko od obszaru specjalizacji, lecz również od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej.

Na przestrzeni minionego roku stawki oferowane kontraktorom IT wzrosły średnio o 14% – czytamy w badaniu. Jest to wynik tożsamy z danymi GUS, który ogólny wzrost płac na rynku IT szacuje na 12,2%. W przypadku ekspertów IT świadczących swoje usługi w modelu B2B, największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25-35% dotyczyły m.in. developerów C/C++ i PHP, administratorów baz danych oraz specjalistów SAP.

Czy w 2023 roku branżę IT czeka stabilizacja płac?
Źródło: Hays Poland

“Po kilku latach znaczących wzrostów, płace w obszarze architektury oprogramowania, cyberbezpieczeństwa czy DevOps w roku 2022 wzrosły o zaledwie kilka procent. Większe podwyżki zanotowały natomiast dotychczas niżej opłacane profesje, co nastąpiło m.in. w wyniku wysokiej inflacji i silnej presji płacowej. Największy wpływ na średni wzrost wynagrodzeń w sektorze IT miały duże, nawet kilkudziesięcioprocentowe podwyżki na stanowiskach, które w poprzednich latach były niedopłacane” – wyjaśnia Elwira Policht, Recrutiment Director IT Contracting w Hays Poland.

Na rynku obserwujemy zatem pierwsze zwiastuny stabilizacji płacowej. Może to świadczyć zarówno o osiągnięciu przez polską branżę IT poziomu dojrzałości porównywalnego do zachodnich rynków, jak i ostrożniejszych decyzjach biznesowych, podejmowanych w obliczu aktualnych kryzysów.

Widmo kryzysu

Na początku 2023 roku polski sektor IT ponownie stoi w obliczu transformacji oraz nowych wyzwań, związanych z globalnymi zmianami gospodarczymi oraz zagrożeniami wynikającymi z bieżącej sytuacji geopolitycznej w Europie. Jak uważają specjaliści, kompetencje technologiczne nadal jednak znajdują się na szczycie listy zapotrzebowania pracodawców.

“Branża IT ponownie udowadnia, że jak mało która jest odporna na wszelkie zawirowania rynkowe. Nie oznacza to jednak, że nie doświadcza zmian. Płace w sektorze IT nadal rosną, natomiast dynamika tego wzrostu jest wyraźnie mniejsza niż w latach poprzednich. Inflacja i rosnące koszty wytwarzania produktów przekładają się bezpośrednio na firmy, które są zmuszone do szukania oszczędności – również w zakresie budżetów IT przeznaczonych na rozwój technologii i usług elektronicznych” – komentuje Arkadiusz Wargin, Executive Director IT Contracting w Hays Poland.

Widmo globalnego kryzysu różnorodnie wpływa na strategię zatrudnienia organizacji korzystających z usług outsourcingu IT. Wiele zależy od branży, profilu ich działalności oraz pochodzenia kapitału. Dość wyraźnie rysuje się różnica pomiędzy organizacjami zagranicznymi, w szczególności ściśle związanymi z rynkiem amerykańskim, oraz firmami polskimi i koncentrującymi się na lokalnym rynku. Jak wskazują twórcy raportu, te pierwsze wykazują zdecydowanie większą obawę w kontekście negatywnych zmian gospodarczych niż firmy z polskim kapitałem. Ich reakcje są natomiast różne. Niektóre dążą do redukcji kosztów i ograniczają liczbę wakatów zaczynając do kontraktorów. Inne wręcz przeciwnie – traktują kontrakting usług IT jako bardziej elastyczną formę zatrzymania kompetencji technologicznych w organizacji.

Specjaliści od nowych technologii mogą spać spokojnie

Specjaliści w dziedzinie nowych technologii nadal cieszą się ogromnym zapotrzebowaniem pracodawców, co potwierdzają wyniki badania Hays. Firmy ze wszystkich sektorów rynku, zapytane o specjalizacje, których będą dotyczyć procesy rekrutacyjne prowadzone w 2023 roku, najczęściej wskazują IT (37%). Co więcej, plany rekrutacyjne na nadchodzące 12 miesięcy deklaruje również nawet 97% organizacji z sektora IT, co stanowi odsetek niższy od ubiegłorocznego o zaledwie 2%.

Pracodawcy z branży najczęściej deklarują rekrutację pracowników stałych (87%), natomiast aż 68% ma w planach nawiązywanie współpracy z kontraktorami, realizującymi zadania w ramach modelu B2B. Warto dodać, że firmy IT spodziewają się trudności rekrutacyjnych – takiego zdania jest 69% z nich. Mimo że jest to bardzo wysoki wynik, to jest on niższy od ubiegłorocznego o 8%. Może to świadczyć o uspokojeniu nastrojów na rynku pracy IT po niezwykle intensywnym i dynamicznym 2022 roku, podsumowują autorzy raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *