Rynek

Digital4Kids: wyposażmy w sprzęt IT do nauki online domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Fundacja Digital University ogłosiła publiczną zbiórkę sprzętu umożliwiającego w okresie pandemii naukę online podopiecznym domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Instytucja, której misją jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży, zaprasza organizacje, firmy oraz przedsiębiorstwa do pomocy w wyrównywaniu szans dzieci w dostępie do codziennej edukacji.

Digital4Kids: wyposażmy w sprzęt IT do nauki online domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Po zamknięciu szkół i wprowadzeniu edukacji przez Internet domy dziecka borykają z brakiem sprzętu, na którym dzieci mogłyby swobodnie uczyć się i odrabiać zadania domowe. Zdalna edukacja stanowi problem dla wielu placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych. Według szacunków, jeden komputer przypada średnio na siedmioro podopiecznych tych placówek, a więc kiedy jedno dziecko się uczy, pozostała szóstka pozbawiona jest tej możliwości. Konsekwencją są narastające braki w edukacji wśród młodzieży, która i tak ma trudny start w dorosłość, wskazują przedstawiciele fundacji. Z największymi problemami borykają się placówki z małych miast i miasteczek.

Celem akcji Digital4Kids jest umożliwienie dzieciom z domów dziecka nauki zdalnej w placówkach, które z powodu braku sprzętu lub oprogramowania nie dają młodzieży takiej szansy. Członkowie Fundacji chcą wyposażyć placówki opiekuńczo-wychowawczych w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające komfortową naukę zdalną (pakiet Office), pomoc wolontariuszy z firm IT w zdalnej instalacji oprogramowania, a w przyszłości – także poprzez realizację programów edukacyjnych z zakresu m.in. nauki programowania czy tworzenia stron internetowych. Obecnie najpilniejsze potrzeby to: laptopy, komputery stacjonarne, myszki komputerowe, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, drukarki oraz oprogramowanie.

POSZUKIWANI PARTNERZY DO WSPÓŁPRACY

Na start:
1. Koordynator IT, który wesprze Fundację swoją wiedzą na temat sprzętu oraz oprogramowania i będzie standaryzował zapotrzebowanie placówek w zakresie hardware i software.
2. Partner, który stworzy i utrzyma kompleksową platformę łączącą domy dziecka z firmami IT .

Drugi etap:
1. Partnerzy, którzy przekażą używany i sprawny sprzęt na rzecz domów dziecka.
2. Partnerzy, którzy zakupią nowy sprzęt lub przekażą finansowanie na jego zakup.
3. Partnerzy, którzy zaangażują pracowników – wolontariuszy do pomocy w instalacji oprogramowania.

Trzeci etap – kolejne lata:
Szkolenia online dla dzieci z domów dziecka z zakresu IT.

Inicjatorami akcji są: Tomasz Krawatka, Divante; Elżbieta Wojciechowska, Digital University; Jakub Wójcik, Leadership Academy for Poland oraz Jowita Michalska, Digital University.

Osoby i firmy zainteresowane wsparciem inicjatywy są proszone o kontakt z przedstawicielami Digital University. Więcej informacji na stronie: www.digitaluniversity.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *