BiznesCDO

Dostęp do zasobów IT w formie usługi sposobem na większą innowacyjność biznesu

Główne korzyści wynikające z przeniesienia procesów przetwarzania do środowisk zbudowanych w oparciu o usługi typu Infrastructure as a Service (IaaS) obejmują: sprawniejsze wdrażanie innowacji biznesowych, zwiększenie szybkości procesów IT oraz poprawę dostępności usług. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie Oracle.

Dostęp do zasobów IT w formie usługi sposobem na większą innowacyjność biznesu

Autorzy analizy podkreślają, że w trzecim kwartale br. znacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw czerpiących korzyści ze wdrożenia usług w zakresie infrastruktury chmurowej. Wykorzystanie zasobów IaaS ma stanowić efektywne rozwiązanie dla dotyczących warstwy IT problemów wynikających z nowych potrzeb biznesowych. Główną korzyścią płynącą z migracji do usług IaaS ma być zwiększenie możliwości środowiska IT w zakresie reagowania na bieżące potrzeby użytkowników biznesowych. Tym samym decyzje dotyczące wykorzystania zasobów udostępnianych w modelu Infrastructure as a Service nabierają charakteru biznesowego – i coraz częściej mają fundamentalne znaczenie dla zachowania konkurencyjności i budowania przewagi rynkowej.

Główną korzyścią płynącą z migracji do usług IaaS ma być zwiększenie możliwości środowiska IT w zakresie reagowania na bieżące potrzeby użytkowników biznesowych. Tym samym decyzje dotyczące wykorzystania zasobów udostępnianych w modelu Infrastructure as a Service nabierają charakteru biznesowego – i coraz częściej mają fundamentalne znaczenie dla zachowania konkurencyjności i budowania przewagi rynkowej.

Niemal trzy czwarte (72 proc.) respondentów jest zdania, że infrastruktura oferowana jako usługa ułatwia firmom wprowadzanie innowacji biznesowych. Jednocześnie, dwie trzecie uczestników badania (66 proc.) jest zdania, że firmy nieinwestujące w IaaS będą mieć problemy z nadążeniem za przedsiębiorstwami, które z tego typu usług korzystają. Wśród korzyści operacyjnych wynikających z migracji obciążeń do modelu IaaS wymieniane są m.in. zapewnienie wyższej szybkości i dostępności usług IT, skrócenie czasu wdrażania nowych aplikacji i usług, obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury, a także – zwiększenie produktywności użytkowników. Dodatkowo, niemal połowa (46 proc.) badanych uważa, że dzięki migracji ich działy informatyczne mogą lepiej skupić się nad projektami wnoszącymi wartość dodaną dla biznesu. Niemal 20 proc. ankietowanych deklaruje wręcz, że usługi IaaS pomagają ich firmom w rewolucjonizowaniu rynku i zdobywaniu przewagi nad konkurencją.

Przeczytaj również
COVID-19 mobilizuje banki do przejścia na platformy cyfrowe

Dwie trzecie uczestników badania jest zdania, że firmy nieinwestujące w IaaS będą mieć problemy z nadążeniem za przedsiębiorstwami, które z tego typu usług korzystają.

“Badanie pokazało, że inwestycje w infrastrukturę chmurową przynoszą korzyści. Przedsiębiorstwa dostrzegają je nie tylko w dziale informatycznym. Migracja pozwoliła im zwiększyć wydajność, a zamiast koncentrować się na samym utrzymywaniu infrastruktury, mogą się skupić na projektach wnoszących wartość dodaną. Mając na uwadze wyraźne przekonanie respondentów o tym, że IaaS może pomóc przedsiębiorstwom w realizacji celów w zakresie transformacji i innowacji, spodziewamy się, że w przyszłości zwrot z tej inwestycji będzie jeszcze większy. Natomiast firmy, które jeszcze nie wdrożyły IaaS, ryzykują tym, że zostaną w tyle za swoimi bardziej elastycznymi konkurentami” – podkreśla James Stanbridge, wiceprezes Oracle, szef działu produktów IaaS w regionie EMEA i APAC.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na zlecenie Oracle przez firmę Longitude Research. Wzięło w nim udział ponad 1,6 tys. osób odpowiedzialnych za obszar IT z Arabii Saudyjskiej, Australii, Indii, Korei Południowej, Malezji, Niemiec, Singapuru, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *