Rynek

Duże firmy ostrożne względem chmury

Prawie połowa przedsiębiorstw oraz dużych jednostek administracji publicznej nie wykorzystuje, ani nie rozważa modelu chmury obliczeniowej jako alternatywy dla klasycznej architektury IT. Przynajmniej na razie.

Wyniki badania firmy Audytel pokazują, że duże firmy i organizacje publiczne pochodzą do rozwiązań dostępnych w modelu cloud z dużą ostrożnością. Według autorów analizy ponad połowa (55%) największych polskich organizacji nie korzysta z rozwiązań dostępnych w modelu cloud. Większość z nich (40% całej grupy) nie ma w ogóle takich planów.

Wdrożenie modelu cloud ma przynieść – zdaniem większości ankietowanych – oszczędności na poziomie 20% dotychczasowych kosztów.

Z kolei wśród przedsiębiorstw i organizacji administracji publicznej korzystających z modelu cloud, na tym modelu opiera się średnio co czwarta aplikacja biznesowa oraz dwa na trzy serwery. Zdecydowana większość (75%) deklaruje korzystanie z modelu chmury prywatnej. Za wykorzystaniem chmury przemawiają przede wszystkim oczekiwania dotyczące zmniejszenia kosztów utrzymania rozwiązań IT. Wdrożenie modelu cloud ma przynieść – zdaniem większości ankietowanych – oszczędności na poziomie 20% dotychczasowych kosztów. W praktyce taki poziom oszczędności jest osiągalny tylko dla połowy organizacji, które decydują się na migrację do chmury.

Co ciekawe, zdaniem autorów analizy tylko 5% dużych organizacji dysponuje sformalizowaną strategią w zakresie wykorzystania modelu cloud computing. Mowa tu m.in. o formalnej strategii wdrożenia chmury, czy ocenie potencjalnych korzyści i kosztów. Tylko jedna na pięć analizowanych organizacji prowadziła w przeszłości analizę kosztów i korzyści płynących z wdrożenia takiego modelu. Podobny odsetek przedsiębiorstw i dużych jednostek administracji monitoruje ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze. “Wyniki te wskazują, że firmy nie wykorzystujące przetwarzania w chmurze nawet nie sprawdziły, czy takie posunięcie byłoby dla nich korzystne, a pozostałe wdrażają rozwiązania na chybił-trafił, bez sprecyzowanej strategii, co zwiększa potencjalne ryzyka porażki wdrożenia lub nieefektywności architektury IT” – czytamy w podsumowaniu analizy firmy Audytel. Eksperci podkreślają jednak, że firmy, które podjęły pierwsze kroki mające na celu oszacowanie korzyści i ryzyk związanych z chmurą, ostatecznie decydują się na jej wdrożenie.

Przeczytaj również
Hiszpański operator telekomunikacyjny migruje do chmury Oracle

Główne obawy dotyczą bezpieczeństwa danych, uzależnienia od dostawcy usługi oraz utraty kontroli nad przepływem informacji.

“Największe polskie organizacje widzą potencjalne zalety chmury i znają główne uwarunkowania tej technologii. Obawy dotyczące wykorzystania przetwarzania w chmurze są jednak zdecydowanie większe niż motywacje, które związane są głównie z oszczędnością kosztów inwestycyjnych oraz elastycznością dostępu do zasobów i mocy obliczeniowej” – kwituje Grzegorz Bernatek, Kierownik Projektów Analitycznych w firmie Audytel. Główne obawy dotyczą bezpieczeństwa danych, uzależnienia od dostawcy usługi oraz utraty kontroli nad przepływem informacji. Jednocześnie, wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów Pierre Audoin Consultants na zlecenie firmy Kapsch BusinessCom pozwalają sądzić, że Polska znajduje się w czołówce regionie pod względem skali wykorzystania rozwiązań chmurowych. Korzystanie z tego typu technologii deklaruje 31% ankietowanych przez firmę PAC.

Analiza firmy Audytel dotyczyła także opinii przedstawicieli organizacji, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań z chmury, na temat poziomu świadczonych usług dodatkowych. Ankietowani dobrze oceniają dostawców rozwiązań chmurowych w obszarze rozwiązań infrastrukturalnych, a najgorzej – usługi związane z tworzeniem strategii migracji, analizy wymagań i doradztwa wstępnego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *