InfrastrukturaCyberbezpieczeństwoCIOPolecane tematy

Elastyczne finansowanie i szybkie wdrożenie. Jak wybrać nowoczesny backup?

Advertorial

W świecie, w którym coraz większa część naszego życia prywatnego i biznesowego przenosi się do kanałów cyfrowych, wzrasta pozycja tych firm, które są w stanie efektywnie wykorzystać dostępne dla nich dane biznesowe. Umiejętność analizy danych zda się jednak na nic, bez rozwiązania gwarantującego ich podstawowe bezpieczeństwo: spójność, nienaruszalność i dostępność.

Elastyczne finansowanie i szybkie wdrożenie. Jak wybrać nowoczesny backup?

Dane są dziś podstawą wielu decyzji i paliwem dla większości procesów biznesowych. Każdy problem z dostępnością danych może więc przyczynić się do przestoju lub straty biznesowej. Obsługa nowoczesnych kanałów sprzedaży, sprawna komunikacja z klientami, budowanie wiarygodności biznesowej, elastyczna współpraca z kontrahentami – to tylko niektóre z procesów wymagających nieprzerwanego dostępu do danych. Niezmiernie istotne jest zatem zapewnienie kontroli ich dostępności oraz zabezpieczenie przed utratą.

W obliczu powszechnej cyfryzacji posiadanie efektywnych rozwiązań wspierających tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych urasta więc do rangi problemu biznesowego. Fujitsu może pochwalić się znaczącymi doświadczeniami w kwestii projektowania i wdrażania rozwiązań z zakresu tworzenia kopii zapasowych oraz sprawnego ich odzyskiwania. Doświadczenia zdobyte na przestrzeni wielu projektów – zakładających tworzenie dedykowanych rozwiązań do backupu – stanowią podstawę dla nowej oferty usługowej – Fujitsu Backup-in-a-box.

Elastyczne finansowanie i szybkie wdrożenie. Jak wybrać nowoczesny backup?

Obserwujemy zmiany rynkowe i dostosowujemy rozwiązania do zmian architektury przetwarzania danych. Dziś oferujemy narzędzia, które są w stanie zapewnić ochronę danych w sposób praktycznie niezależny od posiadanej infrastruktury i bazujący jedynie na ilości danych, które chcemy chronić.
Wojciech Wróbel, Data Protection Business Development Manager w Fujitsu Technology Solutions Polska

Elastyczność i skalowalność oferowana w standardzie

Fujitsu Backup-in-a-box to kompleksowa usługa ochrony danych, w skład której wchodzi predefiniowany zestaw rozwiązań pozwalających na uruchomienie kompletnej platformy backupu w krótkim czasie, a jednocześnie zapewnienie łatwej skalowalności i elastyczności, także kosztowej. Platforma ta wpisuje się bowiem w linię rozwiązań i usług oferowanych przez Fujitsu w modelu Pay as you go. Usługa Fujitsu obejmuje dostarczenie kompletnego środowiska w elastycznym modelu finansowania pozbawionym m.in. konieczności ponoszenia dużych kosztów początkowych inwestycji „Obserwujemy zmiany rynkowe i dostosowujemy rozwiązania do zmian architektury przetwarzania danych. Dziś oferujemy narzędzia, które są w stanie zapewnić ochronę danych w sposób praktycznie niezależny od posiadanej infrastruktury i bazujący jedynie na ilości danych, które chcemy chronić” – podkreśla Wojciech Wróbel, Data Protection Business Development Manager w Fujitsu Technology Solutions Polska.

Usługa Backup-in-a-box to kompleksowe rozwiązanie łączące sprzęt i wyspecjalizowane oprogramowanie, niezbędne do uruchomienia całościowych procesów tworzenia kopii zapasowych i awaryjnego odzyskiwania danych. „Trudno jest wyobrazić sobie, aby to bariera finansowa stanowiła ograniczenie w dostępności tak istotnych biznesowo rozwiązań, jakimi są narzędzia do ochrony danych. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, stworzyliśmy gotowe do szybkiego wdrożenia rozwiązanie dostępne w modelu, który nie wiąże się ze znaczącym obciążeniem finansów firmy” – mówi Wojciech Wróbel.

Wartość wiedzy na temat posiadanych w organizacji danych

Dostępne w formie usługi rozwiązanie opiera się na rozwiązaniach sprzętowych Fujitsu Primergy i narzędziach firmy Veritas, i zapewnia m.in. kompletną funkcjonalność w zakresie szyfrowania, kompresji i deduplikacji danych. Elementem platformy Backup-in-a-box są też mechanizmy do rozliczania stopnia wykorzystania dostępnych zasobów IT. Warunki finansowania platformy Fujitsu Backup-in-a-box mogą być dodatkowo dostosowane do możliwości i potrzeb danej organizacji – usługa zakłada opłaty naliczane w cyklu miesięcznym.

„Staramy się promować świadome podejście do backupu. Zachęcamy klientów do przeprowadzenia analizy i oceny istotności poszczególnych zbiorów danych, a następnie – wyboru tych, które naprawdę powinny być chronione. Możemy oczywiście zabezpieczyć wszystkie posiadane przez daną organizację dane, ale to przecież wiąże się z eskalacją kosztów. Proponujemy nowe podejście, w którym pokazujemy faktyczną wartość wiedzy na temat posiadanych w organizacji danych. Powinien to być jeden z istotniejszych elementów optymalizacji kosztów IT” – mówi Wojciech Wróbel. Rozwiązanie Backup-in-a-box jest w szczególnym stopniu zoptymalizowane pod kątem obsługi danych najistotniejszych dla zapewnienia ciągłości biznesu.

Co ważne, rozwiązanie Backup-in-a-box może być zakupione i wdrożone poprzez sieć partnerów Fujitsu „Chcemy zaproponować takie rozwiązanie, które będzie możliwe do wdrożenia przez tych specjalistów, którzy znają środowisko IT klienta. Chcemy zaangażować w ten projekt naszych solidnych partnerów wdrożeniowych” – dodaje Wojciech Wróbel. Rolą partnerów wdrożeniowych może być także rozszerzenie możliwości platformy Backup-in-a-box o dodatkowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo oraz dostępność informacji biznesowych. Dla polskich organizacji istotny może być też fakt, że wsparcie dla rozwiązań Backup-in-a-box zapewnia m.in. lokalny zespół ekspertów Fujitsu.

Dane pod całkowitą kontrolą klienta

Fundamentem usługi Fujitsu Backup-in-a-box jest dostarczenie rozwiązania typu appliance, które zapewnia wszystkie elementy sprzętowe i aplikacyjne niezbędne do uruchomienia efektywnego środowiska backupu. Co istotne – choć jest to rozwiązanie skalowalne i oferowane w usługowym modelu rozliczeniowym – wdrażane jest w infrastrukturze informatycznej danej firmy, w należącym do niej lub kolokowanym centrum danych. Fakt ten ma istotne znaczenie m.in. w kontekście zapewnienia kontroli nad danymi, także pod kątem europejskich regulacji.

„Proponujemy szybkie wdrożenie kompletnego i działającego w modelu on-premise rozwiązania do ochrony danych w wygodnym modelu finansowym” – mówi Wojciech Wróbel. Dodatkową wartością jest również dwukierunkowa skalowalność rozwiązania – możliwość dostosowania skali zasobów dostępnych dla procesów backupu zarówno do wzrostu ilości chronionych danych, jak i w przypadku ich redukcji, np. w okresach zmniejszonej aktywności biznesowej. „Nasze rozwiązanie można bardzo rozsądnie skalować bez konieczności przenoszenia danych czy wynoszenia ich poza infrastrukturę IT klienta. Jest to rozwiązanie bardzo przejrzyste, a także proste i szybkie do wdrożenia” – zapewnia Wojciech Wróbel.

Oferta Fujitsu Backup-in-a-box została zaprojektowana z myślą o ochronie zbiorów danych o łącznej wielkości od 1 TB do nawet 18 TB, inne scenariusze mogą być obsłużone w ramach indywidualnych projektów. Nowa oferta wpisuje się przede wszystkim w potrzeby małych i średnich firm, które nie dysponują zasobami niezbędnymi do zapewnienia wysokiej dostępności danych w oparciu o tradycyjne rozwiązania wymagające m.in. znacznych nakładów inwestycyjnych. „Wiele firm nie ma żadnych narzędzi do backupu i nie traktuje poważnie aspektów związanych z zapewnieniem dostępności danych, co może mieć poważne skutki biznesowe. Z pewnością dla niektórych organizacji barierą nie do przejścia okazują się kwestie konieczności zakupu potrzebnej infrastruktury w tradycyjnym modelu finansowania oraz pozyskania niezbędnych kompetencji. Wraz z ofertą Backup-in-a-box rozwiązujemy ten problem” – mówi Wojciech Wróbel.

Platforma Fujitsu Backup-in-a-box może być również wdrożona w większych organizacjach, np. na potrzeby zapewnienia ochrony dla danych przypisanych do konkretnych pionów biznesowych lub obszarów działalności. „Nie blokujemy też możliwości wykorzystania rozwiązań innych producentów, które istnieją już w środowisku danej firmy” – twierdzi Wojciech Wróbel.

Lokalne lepsze niż w chmurze

„Ilość danych, które znajdują się w obiegu biznesowym, stale rośnie. Nasze rozwiązanie pozwala zapewnić im ochronę w elastyczny i opłacalny sposób, bez konieczności inwestowania w sprzęt czy oprogramowanie. Proponujemy podejście, które zakłada stałą dostępność platformy backupu o skali odpowiedniej do faktycznych potrzeb biznesu. Jeśli dodamy to tego możliwość dostosowania mechanizmów ochrony do ważności danych, to okaże się, że proponowany przez nas model sprawdzi się przez co najmniej kilka lat” – dodaje Wojciech Wróbel. Platforma Backup-in-a-box zakłada również m.in. możliwość rezygnacji z jej użytkowania. „Pomimo zawarcia kontraktu usługowego, umożliwiamy klientowi możliwość rezygnacji z dalszego świadczenia naszej usługi. Oferujemy konkretne, jednoznaczne i przejrzyste warunki wyjścia” – zapewnia Wojciech Wróbel.

Jest to też rozwiązanie mniej problematyczne – m.in. pod kątem łatwości wdrożenia oraz zapewnienia zgodności z przepisami – niż usługi oferowane w modelu chmury obliczeniowej, a także konkurencyjne rozwiązania innych producentów. Zostało bowiem zaprojektowane tak, aby do minimum ograniczyć prace odbywające się w centrum danych, a zarazem wyeliminować możliwość wystąpienia jakichkolwiek utrudnień dla biznesu. Na szybkość wdrożenia i udostępnienia mechanizmów backupu nastawione są zarówno realizacja usługi, jak i instalacja całej platformy. Ich elementem jest bowiem tzw. szybka ścieżka kompletacji potrzebnego sprzętu m.in. w oparciu o zasoby posiadane u lokalnego dystrybutora. „W wielu firmach panuje przekonanie, że maksymalny poziom bezpieczeństwa danych mogą zapewnić tylko rozwiązania uruchomione lokalnie, w konkretnym firmowym centrum danych. Proponując w pełni funkcjonalną, szybką do wdrożenia i dogodną w finansowaniu usługę Backup-in-a-box, chcemy takie podejście uszanować” – mówi Wojciech Wróbel.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 7-8/2020. Wydanie zamówisz na stronie: https://itwiz.pl/produkt/magazyn-itwiz-7-8-2020/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *