BranżaRynekPolecane tematy

Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek z PARP

100 mln złotych to pula środków dostępna w ogłaszanym właśnie konkursie dla mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych wprowadzeniem swoich wyrobów lub usług na rynki międzynarodowe. Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój przyznawać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek z PARP

Liczymy, że wsparcie firm w prowadzeniu działalności eksportowej zaowocuje umocnieniem wizerunku Polski oraz upowszechnieniem polskich marek na zagranicznych rynkach. Dofinansowanie obejmie udział w 7 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Są to: polskie specjalności żywnościowe, IT/ICT, branża meblarska, jachty i łodzie rekreacyjne, branża kosmetyczna, usługi prozdrowotne i sprzęt medyczny.

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz budujące potencjał do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych. Ponadto, w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (R&D) albo prowadzą je samodzielnie.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 czerwca do 5 sierpnia.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl.

Przeczytaj również
Schneider Electric uruchamia program dotyczący zarządzanych usług zasilania dla dostawców rozwiązań IT

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *