Branża ITRynekPolecane tematy

Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek z PARP

100 mln złotych to pula środków dostępna w ogłaszanym właśnie konkursie dla mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych wprowadzeniem swoich wyrobów lub usług na rynki międzynarodowe. Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój przyznawać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek z PARP

Liczymy, że wsparcie firm w prowadzeniu działalności eksportowej zaowocuje umocnieniem wizerunku Polski oraz upowszechnieniem polskich marek na zagranicznych rynkach. Dofinansowanie obejmie udział w 7 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Są to: polskie specjalności żywnościowe, IT/ICT, branża meblarska, jachty i łodzie rekreacyjne, branża kosmetyczna, usługi prozdrowotne i sprzęt medyczny.

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz budujące potencjał do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych. Ponadto, w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (R&D) albo prowadzą je samodzielnie.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 czerwca do 5 sierpnia.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *