Branża ITRynek

Grupa K2 podsumowała I kwartał 2023 roku

W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży usług Grupy osiągnęły poziom 16,1 mln zł, co oznacza wzrost +36,8% rdr. Przychody operacyjne zwiększyły się z kolei o 35,8% i wyniosły 14,2 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął natomiast 1,6 mln zł (+36,8% rdr), a EBITDA 2,2 mln zł (+22,8% rdr). Wyniki te obejmują segmenty Software i SSC, bez segmentu Marketingu – trwa bowiem proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Grupa K2 podsumowała I kwartał 2023 roku

Warto zaznaczyć, że największa jednostka biznesowa Grupy K2, software house Fabrity, zwiększyła swe przychody o 36% rdr i wypracowała 1,5 mln zł zysku operacyjnego (+34% rdr). Spółka zwiększa więc skalę biznesu i utrzymuje wysokie dynamiki wzrostu wyników. W pierwszych trzech miesiącach br. firma rozwijała nowe lokalne biuro w Białymstoku, zwiększając również ogólną liczbę pracowników i współpracowników.

“Wzrosty prezentowane przez Fabrity wynikają przede wszystkim z kontynuacji i rozwoju współpracy z wieloletnimi klientami spółki. Przyczyniło się do nich także istotne poszerzenie skali kooperacji z agencją Frontex oraz skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, dzięki zbudowanym w 2022 roku procesom marketingu i sprzedaży. Mamy silne kompetencje związane z transformacją cyfrową i obsługą dużych organizacji” – skomentował Tomasz Burczyński, CEO Fabrity i wiceprezes Zarządu K2 Holding.

W I kwartale 2023 roku spółka Fabrity nie miała wolnych zasobów produkcyjnych i nie korygowała polityki cenowej. Pod koniec wspomnianego okresu zauważalne było istotne zwiększanie podaży inżynierów i specjalistów IT, jak również obniżenie oczekiwanych przez nich stawek wynagrodzenia. Tendencja ta, jeśli okaże się trwała, może być wsparciem dla wyników kolejnych okresów – czytamy w komunikacie spółki.

Wraz z segmentem marketingowym, przeznaczonym do sprzedaży w następstwie przeglądu opcji strategicznych, wyniki Grupy K2 to: 19,2 mln zł kwartalnych przychodów operacyjnych (+19% rdr), 2,8 mln zł wyniku EBITDA (+0,2 mln zł rdr) i 2,2 mln zł zysku operacyjnego (+0,2 mln zł).

Segment chatbotów

Wielkie modele językowe od OpenAI, o które oparty jest ChatGPT, przyniosły nagłą rewolucję, która głęboko zmienia rynek chatbotów, na którym działa spółka PerfectBot. W związku z tym, w pierwszym kwartale 2023 roku firma rozpoczęła przebudowę produktu, aby w pełni wykorzystać potencjał modeli GPT. Jak zapewniają przedstawiciele Grupy K2, wykorzystanie tego typu modeli otwiera szansę dla PerfectBota na bardziej masowy produkt, w którym proces stworzenia inteligentnego bota jest prosty i w całości po stronie klienta. Jednocześnie, spółka widzi szansę na zbudowanie przewagi produktowej w rozwiązaniu głównego problemu chatbotów opartych o GPT, tj. ich tzw. „halucynacji”, czyli podawania mylnych informacji, wyglądających na prawdziwe.

I tak, w pierwszym kwartale br. zespół PerfectBot pracował nad rozwojem produktu oraz rozpoczęciem pierwszych testów wczesnej wersji PerfectBota GPT z kilkoma klientami z rynku amerykańskiego. W drugim kwartale tego roku spółka planuje zwiększyć liczbę klientów z USA testujących PerfectBota GPT. Rozpoczęcie komercjalizacji PerfectBota GPT przewidziane jest natomiast na trzeci kwartał 2023 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *