Branża ITRynek

Grupa K2 z nową strategią rozwoju do 2023 roku

Szybki wzrost w segmencie software, rozwój sektorów cloud oraz marketingu precyzyjnego i contentowego, a także skalowanie projektu K2Bots.AI – to główne kierunki strategiczne Grupy K2 na najbliższe trzy lata. Celem finansowym jest z kolei roczny wzrost przychodów operacyjnych o 20% i rentowności w przedziale 15-20%. Przedstawiciele spółki zapowiadają też wysoką dywidendę.

Grupa K2 z nową strategią rozwoju do 2023 roku

Jak poinformowali podczas konferencji online członkowie zarządu, strategia Grupy K2 opiera się na trzech perspektywach. Pierwsza, zakłada wzrost organiczny należących do Grupy biznesów. Ma on być osiągnięty przede wszystkim dzięki rozwojowi kompetencji i zespołów oraz inwestycjom w sprzedaż. Druga, mówi o ściślejszej współpracy w Grupie, synergii między poszczególnymi biznesami, kompleksowej ofercie z zakresu transformacji cyfrowej i e-commerce oraz wzmacnianiu kultury organizacyjnej, przyciągającej talenty i tworzącej z K2 odpowiednie miejsce pracy dla specjalistów. Wreszcie, uzupełnieniem strategii mają być działania M&A – zakup komplementarnych biznesów i rozwijanie nowych przedsięwzięć zgodnych z DNA Grupy K2.

„Grupa K2 ma w tym roku najlepsze wyniki finansowe w swej historii, ale oczekujemy, że będzie jeszcze lepiej. Naszym celem finansowym jest docelowy roczny wzrost przychodów operacyjnych o 20% przy wzroście rentowności EBITDA do 15-20%. Proponujemy też 1 zł dywidendy za rok 2020, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 4% i to pomimo faktu, że w rok nasza wycena na GPW wzrosła już o ponad 150%. Dziękujemy inwestorom za zaufanie” – powiedział Paweł Wujec, prezes Grupy K2.

Grupa obecna jest na szybko rosnących rynkach, takich jak: digital transformation (Fabrity, K2 Precise i K2 Digital Products) Software as a Service (K2Bots.AI), cloud computing (Oktawave), data driven marketing (K2 Precise) i digital communication (Agencja K2). Ambicją zarządu jest, aby największy biznes firmy czyli segment software – za ostatnie 4 kwartały (od 4Q 2019 do 3Q 2020) odnotował on przychody operacyjne w wysokości 31,2 mln zł – rósł przy dalszym wzroście sprzedaży zagranicznej.

Zakładamy też, że nasz biznes chmurowy (Oktawave) będzie oferował coraz bardziej rozbudowany konsulting multi-cloud i poprawi marżowość. Z kolei nasze ambicje co do segmentu marketingowego (K2 Precise i Agencja K2) opierają się o najlepszą ofertę dla sektora e-commerce i bycie partnerem pierwszego wyboru w cyfrowej transformacji marek” – wskazuje Michał Paschalis Jakubowicz, wiceprezes Grupy K2.

K2Bots.ai z największym potencjałem wzrostu

Najnowszym przedsięwzięciem Grupy jest chatbot drugiej generacji K2Bots.ai. Specjalizuje się on w automatyzacji obsługi klienta – przede wszystkim dla sektora e-commerce – i charakteryzuje wysoką skutecznością (rozwiązuje samodzielnie powyżej 70% spraw), podkreślają przedstawiciele firmy. Rozwiązanie to pracuje już dla takich klientów jak IKEA i LPP (m.in. marka Reserved). Produkt sprzedawany jest w modelu SaaS, a kolejnym krokiem w jego rozwoju będzie przygotowanie rozwiązań na rynki międzynarodowe.

„K2Bots.ai ma największy potencjał wzrostu w Grupie. Choć jesteśmy dopiero na początku drogi, jego skuteczność pokazuje, że może to być produkt z powodzeniem oferowany na rynku globalnym. Będziemy w niego inwestować, aby docelowo stał się osobnym biznesem, niewykluczone, że z finansowaniem zewnętrznym dla szybszego skalowania” – podsumował Paweł Wujec.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *