Branża ITRynek

Grupa Fabrity osiągnęła 68,7 mln zł przychodów ze sprzedaży usług za 2023 rok

Oznacza to wzrost o 28,7% rdr, przy czym kluczowe przychody operacyjne (bez refaktur i zakupu usług
podmiotów spoza Grupy) skoczyły o 34,2%, do poziomu 62,4 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł natomiast o do 8,6 mln zł (+13,7% rdr), a zysk operacyjny zwiększył się o 28,8% rdr i sięgnął 6,4 mln zł.

Grupa Fabrity osiągnęła 68,7 mln zł przychodów ze sprzedaży usług za 2023 rok

Jak podkreślają przedstawiciele Grupy, mijający rok był bogaty w istotne wydarzenia dla firmy.

“Rozwój współpracy z unijną agencją Frontex, projekty z ABB i pozostałymi kluczowymi klientami oznaczały w efekcie rekordowy rok w historii zależnej spółki Fabrity. To o tyle warte podkreślenia, że cała branża usług IT przeżywała trudne chwile. Z kolei przełomem w spółce PerfectBot było wdrożenie nowej wersji chatbota, opartej na technologii AI. Rok 2023 miał również dla nas wymiar epokowy, związany ze sprzedażą spółek marketingowych i marki K2, czyli podstawowego biznesu w przeszłości, za czym poszła zmiana nazwy spółki i
wyklarowanie czysto technologicznego profilu Grupy. To efekt sukcesu misji Pawła Wujca, od którego
przejąłem stery całej Grupy” – skomentował Tomasz Burczyński, od listopada 2023 roku prezes zarządu Fabrity
Holding S.A.

Grupa Fabrity Holding wypracowała w 2023 roku 14 mln zł zysku netto, do czego przyczyniło się
zaksięgowanie 9,9 mln zł zysku na transakcji zbycia dwóch spółek segmentu marketingowego. To drugi najwyższy zysk netto w historii firmy.

Warto również dodać, że w lutym br. spółka zależna Fabrity kupiła pakiet kontrolny Panda Group (rozwiązania e-commerce). Była to pierwsza transakcja Grupy Fabrity jako strony kupującej. Wcześniej Grupa zdobyła doświadczenie transakcyjne w roli sprzedającego, dzięki czemu Fabrity Holding jest obecnie grupą
działającą wyłącznie w segmencie technologicznym – usług i rozwiązań IT.

Jak poinformowano, Fabrity planuje kontynuować działania związane z poszukiwaniem szans rozwoju poprzez akwizycje, a w obszarze zainteresowań Grupy są podmioty z segmentu usług i rozwiązań IT, które mogą pozytywnie wpłynąć na poszerzenie kompetencji biznesowych i technologicznych lub na rozwój bazy klientów na wybranych rynkach.

Założenia te są spójne z przygotowywaną strategią Fabrity Holding na lata 2024-2026, której prezentacja zaplanowana jest na pierwsze półrocze 2024 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *