BiznesArtykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointCDOPolecane tematy

Innowacje biznesowe stają się realne dzięki chmurze
EVP

Executive ViewPoint
O potencjale chmury obliczeniowej z perspektywy polskiego rynku, możliwościach biznesowych wynikających z wykorzystania sztucznej inteligencji, innowacjach Oracle w obszarze bezpieczeństwa IT, marketingu, zarządzania wrażeniami klientów, a także o specjalizacji rozwiązań chmurowych i możliwościach nowej, autonomicznej bazy danych opowiada Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska.

Innowacje biznesowe stają się realne dzięki chmurze<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Za sprawą platformy Oracle Data Cloud i naszych 200 partnerów w obszarze rozwiązań dla marketingu mamy dostęp do ok. 6 mld rekordów z danymi na temat potrzeb zakupowych. Nasza technologia opiera się m.in. na analizie ruchu internetowego i weryfikacji faktycznie zgromadzonych danych o klientach. Analiza informacji na temat zachowania użytkowników poszczególnych serwisów internetowych otwiera w skali globalnej bardzo szerokie możliwości dotarcia do potencjalnych klientów.

W jaki sposób model chmury obliczeniowej wpływa na zmiany w funkcjonowaniu polskich firm?

Praktyka pokazuje, że nawet najbardziej odległe od informatyki działy zostają dzisiaj w jakiś sposób zaangażowane w zastosowanie chmury obliczeniowej. Sprzyja to wprowadzaniu zmian związanych z cyfrową transformacją. Stosowanie chmury w kontekście efektywności daje bardzo często możliwość zmiany wewnętrznego modelu operacyjnego, zoptymalizowania kosztów i poprawy efektywności biznesu. Coraz częściej firmy, chcąc skutecznie wykorzystać pojawiające się na rynku nowe możliwości, nie mają de facto lepszej alternatywy niż chmura.

Ważny jest też aspekt modernizacyjny. W wielu organizacjach nadal funkcjonują kilku- lub kilkunastoletnie rozwiązania. Trudno wyobrazić sobie udane wdrażanie innowacji przy ich zastosowaniu. Kolejne generacje oprogramowania mają bowiem zupełnie nowe możliwości, które przekładają się na wartość dodaną i generują nowe możliwości biznesowe. Jeśli więc modernizować system ERP, to dlaczego nie sięgnąć od razu po najnowszą jego generację, która – zgodna z dzisiejszymi trendami – zapewni nowoczesność środowiska IT

w perspektywie wielu lat?

Kolejna wartość dodana wynikająca ze specyfiki środowisk cloud computing to kwestia bezpieczeństwa. Największy wykryty dotąd botnet składał się z kilkudziesięciu milionów maszyn zdolnych do zaatakowania infrastruktury dowolnej firmy. Wyskalowanie mechanizmów bezpieczeństwa do takiej skali tylko na podstawie lokalnych zasobów – to duże wyzwanie. Tymczasem wykorzystanie mechanizmów bezpieczeństwa oferowanych przez Oracle w modelu chmury pozwala na zapewnienie ochrony w sposób, który w satysfakcjonującym stopniu minimalizuje zagrożenia dla prowadzonej działalności.

Oznacza to, że efektywność zastosowania modelu chmury pojawia się w kilku obszarach – od budowy efektywnego zaplecza operacyjnego, przez zapewnienie nowoczesnego środowiska aplikacyjnego, po bezpieczeństwo, które dla dzisiejszego biznesu ma znaczenie fundamentalne. Chmura wnosi też istotne korzyści dla użytkowników. Model ten nie tylko skraca wdrożenie i ułatwia użycie oprogramowania, lecz także pozwala łatwo wykorzystać dodatkowe możliwości, które byłyby trudno osiągalne w ramach lokalnego środowiska IT.

Jako dostawca technologii jesteśmy w stanie zbudować dla klientów kompletne, dedykowane rozwiązania aplikacyjne. W polskim oddziale Oracle funkcjonuje jeden z najsilniejszych zespołów konsultingowych w Europie. Przy jego pomocy zbudowaliśmy i utrzymujemy Krajowy System Informacyjny Policji.

Jedną z nich jest możliwość zastosowania sztucznej inteligencji?

Zgadza się. W ofercie Oracle mamy obecnie 4 grupy produktowe, które mają zaimplementowany składnik sztucznej inteligencji. Są to: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie kapitałem ludzkim, ERP oraz Customer Experience (CX). W tym ostatnim dotykamy sfery niezwykle istotnych zastosowań IT, czyli optymalizacji procesów związanych z doświadczeniami klienta. Pojawiają się tu nowe kwestie wynikające m.in. z konieczności analizy obszaru, który do tej pory nie został opisany i wykracza poza typowe systemy transakcyjne. Jeśli ktoś chce na poważnie zająć się zagadnieniem zarządzania doświadczeniami klientów, tworzeniem trafnych i popartych danymi ofert sprzedażowych, czy poszukiwaniem najlepszej metody dotarcia do konkretnego nabywcy, to oczywiście może zająć się tym w sposób klasyczny, przechodząc kolejno przez poszczególne kroki całego procesu. Może też osiągnąć dużo lepszy efekt za pośrednictwem sztucznej inteligencji. To realna wartość dodana dla biznesu.

W trzech pozostałych obszarach wykorzystania, sztuczna inteligencja szybciej liczy i pozwala uwzględnić więcej kontekstu biznesowego, niż mógłby zrobić to człowiek. Podpięcie sztucznej inteligencji stanowi więc ogromne wsparcie dla człowieka, który będzie coraz częściej zaskakiwany efektami jej działania. Warto podkreślić, że na zakup naszych rozwiązań – pozwalających zastosować sztuczną inteligencję w celach biznesowych – mogą pozwolić sobie także firmy średniej wielkości. Paradoksalnie, firmy tego sektora będą wręcz zmuszone do używania rozwiązań umożliwiających przyspieszenie procesów biznesowych, bo jeśli nie będą w stanie szybko reagować – przegrają w konkurencji z większymi rywalami.

Przeczytaj również
Dla kogo chmura, czyli o rozwiązaniu dla rozwijającego się biznesu

Co ważne, silnik sztucznej inteligencji zaimplementowany w naszych rozwiązaniach może być zasilony różnymi zbiorami danych i w różny sposób wykorzystany. Jest to przy tym funkcjonalność zaszyta w poszczególnych rozwiązaniach, a nie osobny moduł. Sama technologia jest też stale rozwijana. Fakt, że funkcjonalność sztucznej inteligencji opiera się na chmurze ma istotne implikacje ograniczenia kosztów.

Efektywność zastosowania modelu chmury pojawia się w kilku obszarach – od budowy efektywnego zaplecza operacyjnego, przez zapewnienie nowoczesnego środowiska aplikacyjnego, po bezpieczeństwo, które dla dzisiejszego biznesu ma znaczenie fundamentalne. Chmura wnosi też istotne korzyści dla użytkowników. Model ten nie tylko skraca wdrożenie i ułatwia użycie oprogramowania, lecz także pozwala łatwo wykorzystać dodatkowe możliwości, które byłyby trudno osiągalne w ramach lokalnego środowiska IT.

Z czego wynikają wysokie noty Państwa rozwiązań chmurowych w obszarze ERP i Customer Experience w rankingach firm analitycznych?

Zyskujemy przede wszystkim za sprawą liczby dostępnych funkcji. Oracle przejął w ostatnich latach absolutnie topowe rozwiązania wspierające obszar zarządzania wrażeniami klientów. Obszar CX to stosunkowo nowe zjawisko, obejmujące optymalizację procesów stojących za tworzeniem oferty, łańcuchem sprzedaży i łańcuchem logistycznym. Wszystkie te elementy do efektywnego działania wymagają wiedzy o potrzebach konkretnego odbiorcy. Sprawia to, że w całym łańcuchu zagadnień związanych z CX najważniejsze jest profilowanie i gromadzenie informacji na temat potrzeb i oczekiwań nabywców. Reszta to optymalizacja procesu. Dlatego Oracle systematycznie poszerza ofertę rozwiązań związanych z tym dość nowym zagadnieniem.

Inaczej jest w przypadku bardziej klasycznych systemów, takich jak ERP, SCM czy CRM. Jako dostawca, mamy głębokie doświadczenie i rozumiemy dokładnie specyfikę tego typu systemów. Inwestujemy w nowe rozwiązania, pozwalające nam uciekać przed konkurencją. Nie bijemy się o zasiedziały rynek, tylko go kreujemy. Dzięki takiemu podejściu procesy ERP i CRM są budowane według wizji sięgającej kilka lat do przodu. Słuszność tej strategii potwierdzają właśnie oceny wiodących firm analitycznych, a także realizowane przez nas wdrożenia. Wystarczy powiedzieć, że przypadło nam w udziale wdrożenie chmurowego rozwiązania klasy ERP w polskim oddziale Orange. To największy tego typu projekt klasy cloud computing w całym kraju.

Oracle mocno inwestuje też w rozwiązania wspierające marketing…

To prawda, systematycznie zwiększamy nasze zaangażowanie w rynek rozwiązań dla marketingu. Przykładowo, za sprawą platformy Oracle Data Cloud i naszych 200 partnerów w tym obszarze mamy dostęp do ok. 6 mld rekordów z danymi na temat potrzeb zakupowych. Warto zauważyć, że nie są to typowe rekordy bazy danych. Nasza technologia opiera się m.in. na analizie ruchu internetowego i weryfikacji faktycznie zgromadzonych danych o klientach. Analiza informacji na temat zachowania użytkowników poszczególnych serwisów internetowych otwiera w skali globalnej bardzo szerokie możliwości dotarcia do potencjalnych klientów. Odbiorcami tego typu rozwiązań są agencje marketingowe, banki czy firmy telekomunikacyjne. Jesteśmy w stanie ocenić efektywność procesu jeszcze przed rozpoczęciem kampanii, co pozwala na bardziej trafne targetowanie działań.

Duże znaczenie ma również kompatybilność i bogactwo oferty, co przekłada się na cały zestaw zależności i konsekwencji. W ramach jednej platformy Oracle można zbudować ofertę, ocenić efektywność jej pozycjonowania na rynku, a następnie – za pomocą mechanizmów uczenia maszynowego – przeprowadzić i skrócić do minimum proces ofertowania. Dzięki temu można te działania lepiej zaadoptować do specyfiki działalności wielokanałowej. Oferując rozwiązania chmurowe, możemy łatwiej rozbudować je o dodatkowe funkcjonalności – nadal pozostając w ramach jednolitej, spójnej platformy. Wykorzystanie zintegrowanego środowiska ma też znaczenie w kontekście bezpieczeństwa, pozwala bowiem ograniczyć liczbę punktów potencjalnego ataku.

Przeczytaj również
Uproszczenie drogi do Multicloud dzięki bezpośrednim połączeniom

W obszarze bezpieczeństwa oferujemy usługę Cloud Access Security Broker (CASB). Pełni ona rolę środowiska integrującego sprzętowe, aplikacyjne i chmurowe elementy infrastruktury bezpieczeństwa, zapewniając łącza do wszystkich platform chmurowych. Za sprawą CASB jesteśmy w stanie chronić infrastrukturę opartą zarówno na usługach Oracle Cloud, jak i innych dostawców. Funkcjonalność Oracle CASB umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym całego ruchu do usług chmurowych oraz jego zabezpieczenie i profilowanie na bazie analizy logów. Takie rozwiązania stają się realne – dzięki dużej skali – właśnie za sprawą modelu chmury. Analityka w obszarze bezpieczeństwa musi dotyczyć zjawisk ogólnoświatowych, a modele ataków muszą być analizowane wolumenowo i globalnie.

Czy w przypadku rozwiązań chmurowych można mówić o specjalizacji?

Zdecydowanie tak. Mamy organizacyjnie wydzielone grupy wspierające poszczególnych klientów ze względu na specyfikę branż, w których operują. Mamy też dedykowane zespoły m.in. dla finansów, telekomunikacji, sektora użyteczności publicznej i handlu detalicznego. Są to jednocześnie jednostki globalne, a pracujący w nich konsultanci mają dostęp do bazy wiedzy na temat projektów zrealizowanych na całym świecie.

Specyficzna wiedza i rozwiązania stają się niezbędne przede wszystkim w warstwie aplikacyjnej. Część rozwiązań chmurowych jest wspólna dla niektórych branż, ale wiele elementów jest unikalnych. Podział branżowy wynika też stąd, że nasi klienci chcą dziś rozmawiać nie o narzędziach aplikacyjnych i środowisku IT, lecz o swoim biznesie i rozwiązaniach odpowiadających na jego potrzeby. Niezbędne staje się więc doświadczenie i wiedza na temat branżowych standardów, rozwiązań wykorzystywanych przez liderów oraz konkurentów danej firmy. Ważna jest także umiejętność dostosowania rozwiązań do stopnia rozwoju i celów biznesowych danej organizacji. Wiedza branżowa jest dziś przysłowiowym języczkiem u wagi w projektach wdrożeniowych. Zyskujemy przewagę, bo przychodząc do klienta, proponujemy mu konkretne rozwiązania – ściśle powiązane z sytuacją rynkową i rozwojem jego firmy.

Co ciekawe, taka wiedza może być bardzo przydatna również w warstwie infrastrukturalnej. Weźmy pod uwagę rewolucję sieciową w branży telekomunikacyjnej. Zmiany oparte na wirtualizacji funkcji sieci operatorskich mają różną dynamikę w poszczególnych krajach. Jednocześnie jedną z bardziej popularnych technologii stosowanych w kontekście NFV staje się OpenStack. Sprawia to, że inaczej będzie realizowana struktura NFV w kraju, gdzie jest łatwy dostęp do programistów pracujących w tej technologii, a inaczej tam, gdzie – jak w Polsce – takie kompetencje są ograniczone. Odpowiedzią na ten problem może być usługa chmurowa, która silnik wirtualizacyjny jest w stanie dostarczyć jako rozwiązanie gotowe do użycia. Podobnie jest w przypadku projektów zakładających wykorzystanie blockchain.

Przeczytaj również
BRITA usprawnia serwis i dostawy wody pitnej w oparciu o rozwiązania IFS

W ramach jednej platformy Oracle można zbudować ofertę, ocenić efektywność jej pozycjonowania na rynku, a następnie – za pomocą mechanizmów uczenia maszynowego – przeprowadzić i skrócić do minimum proces ofertowania. Dzięki temu można te działania także lepiej zaadoptować do specyfiki działalności wielokanałowej. Oferując rozwiązania chmurowe, możemy łatwiej rozbudować je o dodatkowe funkcjonalności – nadal pozostając w ramach jednolitej, spójnej platformy.

W jaki sposób model chmury wpisuje się w potrzeby związane z cyfrową transformacją?

Przede wszystkim chmura pozwala działać szybciej. Analitycy Gartnera prognozują, że do 2020 roku ok. 70% rozwiązań firmy będą rozwijały wewnątrz własnych organizacji, zamiast kupować je od dostawców zewnętrznych. Z drugiej strony, ciągle silna jest presja na zwiększenie dynamiki rozwoju aplikacji, które mają wspierać „zwinny” biznes. Oznacza to, że zespół deweloperski nie może czekać np. dwa tygodnie na zestawienie potrzebnego środowiska aplikacyjnego. Po takim czasie powinien istnieć już działający prototyp oprogramowania. Takie są dziś cykle rozwoju aplikacji i mikroserwisów. Wykorzystanie modelu chmury pozwala na radykalne skrócenie czasu oczekiwania na środowisko potrzebne do prac deweloperskich.

Jednak na rynku coraz bardziej powszechne staje się stwierdzenie, że przewagę konkurencyjną należy budować na bazie własnego know-how. W praktyce sprowadza się to do tworzenia własnych aplikacji. Jeśli spojrzeć na polski sektor bankowy, to widać, że niemal każdy bank rozwija własną aplikację mobilną. Praktycznie nikt nie decyduje się na wykorzystanie gotowych rozwiązań. Firmy szukają najlepszych rozwiązań, odpowiadających na unikalne potrzeby ich odbiorców. Dziś narzędzia chmurowe stają się raczej narzędziami, które są instrumentami do produkcji aplikacji, a nie ich produktami. Wyjątkiem są duże silniki aplikacyjne: HCM, ERP czy CRM.

Jako dostawca technologii jesteśmy też w stanie zbudować dla klientów kompletne, dedykowane rozwiązania aplikacyjne. W polskim oddziale Oracle funkcjonuje jeden z najsilniejszych zespołów konsultingowych w Europie. Przy jego pomocy zbudowaliśmy i utrzymujemy Krajowy System Informacyjny Policji.

Które z rozwiązań zaprezentowanych podczas konferencji OpenWorld 2017 uważa Pan za najciekawsze?

Z pewnością jest to autonomiczna baza danych. Zautomatyzowanie procesów związanych z utrzymaniem firmowej bazy danych otwiera nowe perspektywy optymalizacji. Warto pamiętać, że powodem, dla którego bazy danych systematycznie się aktualizuje i poprawia, jest bezpieczeństwo oraz zachowanie struktury danych. Automatyzacja staje się niezbędna, jeśli oczekujemy wzrostów efektywności i pojawiających się za nimi optymalizacji kosztowych. W tej chwili funkcje te – oparte na sztucznej inteligencji – dostępne są dla hurtowni danych. Do czerwca 2018 roku zostaną wdrożone we wszystkich silnikach bazodanowych Oracle. To oznacza, że bazy danych staną się praktycznie bezobsługowe. Algorytmy sztucznej inteligencji będą w stanie predykcyjnie określić najlepszy czas na aktualizację i kontrolować proces strojenia środowiska.

Oczywiście musi być tu zapewniona interakcja sztucznej inteligencji z człowiekiem – tak aby autonomiczność bazy danych była utrzymana w ryzach kolejnych projektów. Jednak w bieżącej pracy, baza danych będzie chroniła i modernizowała się sama. Przełoży się to na spadek kosztów operacyjnych. Zasoby kadrowe uwolnione wskutek zastosowania nowych technologii zostaną – zgodnie z tendencjami rynkowymi – zaangażowane w realizację lub utrzymanie innowacyjnych projektów, stanowiących o rozwoju biznesu. Autonomiczna baza danych Oracle może więc odegrać ważną rolę w projektach cyfrowej transformacji.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz: Usługi Cloud Computing i Data Center. Szczegóły dotyczące wydania wraz z formularzem dla osób zainteresowanych zakupem publikacji dostępne są na stronie: itwiz.pl/kiosk
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *