BiznesPolecane tematy

Instytucje medyczne muszą być gotowe do działania w nowych realiach, także w wymiarze IT

Executive ViewPoint

Z Robertem Fijołkiem, Financial Account Managerem odpowiedzialnym za Polskę w HPE Financial Services oraz Adamem Tomczakiem, SMB Sales Lead na region Europy Środkowej w HPE rozmawiamy o sytuacji, w jakiej w obliczu pandemii COVID-19 znalazła się infrastruktura IT wielu podmiotów z sektora ochrony zdrowia, nowych potrzebach i niezbędnych inwestycjach w IT, a także o rozwiązaniach HPE oraz programach wsparcia i finansowania projektów IT skrojonych specjalnie dla branży medycznej.

Instytucje medyczne muszą być gotowe do działania w nowych realiach, także w wymiarze IT

Wymuszony w obecnej sytuacji wzrost zainteresowania telemedycyną oznacza jednak konieczność przyspieszenia wielu inwestycji IT. Rozwój cyfrowych kanałów komunikacji jest koniecznością. Jeśli ktoś potrzebował prostej usługi medycznej i okazało się, że udało się ją przeprowadzić kanałami cyfrowymi to niekoniecznie taka osoba będzie chciała korzystać z tradycyjnych usług. Podobną sytuację obserwowaliśmy w przeszłości w przypadku usług bankowych. Wypracowane dziś modele obsługi pacjentów zostaną z nami. Instytucje medyczne muszą być gotowe do działania w nowych realiach, także w wymiarze IT.
Robert Fijołek, Financial Account Managerem odpowiedzialny za Polskę w HPE Financial Services

W czasach pandemii COVID-19 sektor ochrony zdrowia znalazł się pod szczególną presją, podobnie jak wykorzystywane przez instytucje medyczne rozwiązania IT…

Robert Fijołek (R.F.): Jednostki bezpośrednio zajmujące się zdrowiem znalazły się w szczególnej sytuacji. Może się bowiem okazać, że sektor ochrony zdrowia, paradoksalnie, stanie się – w dłuższej perspektywie – beneficjentem obecnej sytuacji. Pandemia uwypukliła skutki niedofinansowania służby zdrowia w wielu wymiarach i w skali całego świata. Braki inwestycji widać też, jeśli chodzi o infrastrukturę IT licznych jednostek ochrony zdrowia.

Obecna sytuacja pokazała jednak także nowe możliwości rozwoju usług medycznych, przede wszystkim telemedycyny. Okazało się bowiem, że wiele spraw można z powodzeniem załatwić przez telefon, bez konieczności spotykania się i tracenia czasu na kolejki czy dojazdy. Oczywiście operacji na sercu lekarz nie przeprowadzi przez telefon, ale powtarzalne, proste konsultacje są nie tylko możliwe, ale z pewnością zyskają na popularności tak ze strony lekarzy, jak i pacjentów. Myślę, że katalog usług medycznych dostępnych w sposób zdalny będzie się rozszerzał, w czym pomoże wprowadzenie cyfrowych kanałów komunikacji.

Wymuszony w obecnej sytuacji wzrost zainteresowania telemedycyną oznacza jednak konieczność przyspieszenia wielu inwestycji IT. Rozwój cyfrowych kanałów komunikacji jest koniecznością. Jeśli ktoś potrzebował prostej usługi medycznej i okazało się, że udało się ją przeprowadzić kanałami cyfrowymi to niekoniecznie taka osoba będzie chciała korzystać z tradycyjnych usług. Podobną sytuację obserwowaliśmy w przeszłości w przypadku usług bankowych. Wypracowane dziś modele obsługi pacjentów zostaną z nami. Instytucje medyczne muszą być gotowe do działania w nowych realiach, także w wymiarze IT.

Instytucje medyczne muszą być gotowe do działania w nowych realiach, także w wymiarze IT

Mamy także rozwiązania z zakresu wirtualnych stacji roboczych dla szpitali, które – mając dużą liczbę pracowników – potrzebują zorganizować dla nich dostęp zdalny. Z kolei instytucjom, dla których obecna sytuacja wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową – jak stacje diagnostyczne – możemy zaoferować elastyczne rozwiązania sprzętowe, działające analogicznie do modelu cloud computing. Dzięki temu, organizacje te zyskają m.in. możliwość przeskalowania infrastruktury w dół w momencie, kiedy zapotrzebowanie na zasoby IT spadnie. Zapewniamy jednocześnie model biznesowy, który pozwala korzystać z zasobów IT w równie elastyczny sposób, co w chmurze, ale przy zachowaniu bezpieczeństwa typowego dla środowisk lokalnych, gdzie wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane w ramach infrastruktury, nad którą klient ma pełną kontrolę. Mamy również wypracowane specjalne, odpowiednio wyskalowane i w korzystny sposób wycenione rozwiązania dla sektora medycznego.
Adam Tomczak, SMB Sales Lead na region Europy Środkowej w HPE

Przeczytaj również
Czy firmy powinny wprowadzać wewnętrzne regulacje AI?

Na jakie rozwiązania IT jest największe zapotrzebowanie w sektorze ochrony zdrowia?

Adam Tomczak (A.T.): W pierwszym okresie po wprowadzeniu izolacji społecznej mieliśmy wiele zapytań dotyczących dostarczenia komputerów przenośnych dla lekarzy oraz pracowników administracyjnych przechodzących na model pracy zdalnej. W naturalny sposób zapytania te dotyczyły sprzętu spółki HP Inc., z którą jako HPE blisko współpracujemy, ale pojawiały się też pytania o rozwiązania innych marek. Jednocześnie, w tym okresie na całym świecie pojawiły się problemy z ich dostępnością. W praktyce większym problemem jest jednak to, czego nie da się przeprowadzić jedynie kupując nowy sprzęt. Fundamentem efektywnej pracy zdalnej jest zapewnienie zdalnego dostępu do zasobów poszczególnych organizacji, a to są zwykle bardziej złożone projekty. Wiele wskazuje na to, że takie inwestycje będą musiały być poczynione także w ochronie zdrowia. Praca zdalna usankcjonuje się i infrastruktura tego typu stanie się bardziej potrzebna. Takie zmiany pociągają jednak za sobą konieczność przemodelowania dostępu do systemów IT i zmodernizowania rozwiązań odpowiedzialnych za ruch sieciowy z myślą o bezpieczeństwie.

Czy nadchodzące miesiące będą dobrym czasem na modernizację infrastruktury IT w instytucjach ochrony zdrowia? A może takie projekty będą po prostu konieczne?

R.F.: Potrzeba inwestowania w nowe technologie w sektorze ochrony zdrowia jest i będzie. Epidemia COVID-19 przyspieszy projekty cyfrowej transformacji sektora medycznego, przesuwając nacisk na większe wykorzystanie możliwości nowych technologii w komunikacji z pacjentami. Z drugiej strony, konieczne będzie racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami IT i wykorzystywanie ich tam, gdzie w danym momencie są niezbędne.

Rozwiązaniem, które odpowiada na tego typu potrzeby jest platforma HPE GreenLake. Zapewnia ona – znaną ze środowisk chmury publicznej – elastyczność w zakresie możliwości używania zasobów, ale bazuje w całości na rozwiązaniach sprzętowych działających lokalnie. Jednocześnie, pozwala rozładować pikowe obciążenia infrastruktury dzięki – zagwarantowanemu w ramach umowy – buforowi zapewnianemu przez HPE. Co ważne, bufor ten może być rozbudowywany w miarę wzrostu potrzeb. Organizacje, także z sektora ochrony zdrowia, które wcześniej zdecydowały się na wykorzystanie HPE GreenLake, w tej chwili nie miałyby problemu z koniecznością prowadzenia gwałtownych, wymuszonych inwestycji w obszarze infrastruktury IT.

Przeczytaj również
Comarch buduje centrum danych w USA

Poznaj rozwiązania HPE dla sektora ochrony zdrowia:

Instytucje medyczne muszą być gotowe do działania w nowych realiach, także w wymiarze IT

A.T.: Mamy także rozwiązania z zakresu wirtualnych stacji roboczych dla szpitali, które – mając dużą liczbę pracowników – potrzebują zorganizować dla nich dostęp zdalny. Z kolei instytucjom, dla których obecna sytuacja wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową – jak stacje diagnostyczne – możemy zaoferować elastyczne rozwiązania sprzętowe, działające analogicznie do modelu cloud computing. Dzięki temu, organizacje te zyskają m.in. możliwość przeskalowania infrastruktury w dół w momencie, kiedy zapotrzebowanie na zasoby IT spadnie. Zapewniamy jednocześnie model biznesowy, który pozwala korzystać z zasobów IT w równie elastyczny sposób, co w chmurze, ale przy zachowaniu bezpieczeństwa typowego dla środowisk lokalnych, gdzie wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane w ramach infrastruktury, nad którą klient ma pełną kontrolę. Mamy również wypracowane specjalne, odpowiednio wyskalowane i w korzystny sposób wycenione rozwiązania dla sektora medycznego.

R.F.: Co więcej, możemy całościowo zarządzać cyklem życia rozwiązań IT u klientów, a po zakończeniu okresu wykorzystania wycofać je lub zastąpić nowymi. Stary sprzęt utylizujemy zaś w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi sektor ochrony zdrowia.

A.T.: Z początkiem kwietnia udostępniliśmy też nieodpłatnie nasze oprogramowanie do zdalnego zarządzania infrastrukturą serwerową. Dzięki temu wszyscy klienci posiadający serwery HPE mogą pobrać darmową licencję HPE iLO i skierować informatyków do pracy zdalnej, ograniczając tym samym ryzyko zarażenia. Warta kilka tys. USD licencja jest do końca 2020 roku dostępna nieodpłatnie.

W jakim zakresie konieczne jest unowocześnienie środowiska IT w statystycznej organizacji z sektora medycznego?

A.T.: Jednym z wniosków z obecnej sytuacji będzie zapewne powszechna chęć zoptymalizowania sposobu oraz kosztów obsługi środowiska IT w organizacjach, dla których IT nie jest istotą biznesu. W takie potrzeby idealnie wpisuje się portfolio zautomatyzowanych rozwiązań HPE Simplivity i HPE Nimble Storage dHCI zbudowane na platformie HPE Infosight. Oba rozwiązania sprowadzają do absolutnego minimum zarządzanie właściwymi dla siebie obszarami działania środowiska IT. Dzięki nim możliwe jest także zbudowanie klastra gwarantującego najwyższe parametry w zakresie wydajności i dostępności przy bardzo rozsądnych nakładach finansowych. Dzięki rozbudowanym funkcjom deduplikacji platforma HPE Simplivity pozwala też na zredukowanie zapotrzebowania na dane nawet o 90%. Dzięki niej proste i szybkie jest także powoływanie nowych zasobów oraz zabezpieczanie i odtwarzanie danych. W wielu instytucjach ochrony zdrowia mamy do czynienia z dość statyczną i leciwą infrastrukturą, która wymaga ciągłej obsługi i ma wątpliwe walory niezawodnościowe. Dzięki wykorzystaniu platformy wirtualizacji i automatyzacji można ją jednak z powodzeniem nadal wykorzystywać.

Przeczytaj również
CYBERSEC: Zabezpieczone dane na wagę złota

Jeśli wziąć pod uwagę obecne potrzeby ośrodków badawczych i firm farmaceutycznych pracujących na lekami i szczepionką na COVID-19 to w ich przypadku oczywista jest duża presja na szybką realizację złożonych operacji przetwarzania na danych zbiorach danych. W tego typu instytucjach warto rozważyć wykorzystanie rozwiązań, takich jak HPE Primera. Jest to platforma stworzona do tego, aby przetwarzać duże ilości danych z bardzo wysoką wydajnością z gwarantowaną przez producenta 100% dostępnością.

Dział HPE Financial Services oferuje szereg usług pozwalających zmniejszyć obciążenia finansowe towarzyszące inwestycjom w nowoczesne technologie IT. Które z tych usług mają szczególne zastosowanie w obecnych realiach?

R.F.: Jesteśmy w stanie sfinansować wszystkie elementy związane z projektami IT w sektorze ochrony zdrowia. Oczywiście priorytetowym obszarem naszej działalności jest finansowanie projektów związanych z rozwiązaniami HPE, jednak wychodząc naprzeciw potrzebom klientów angażujemy się także w inicjatywy dotyczące rozwiązań innych dostawców.

Przygotowaliśmy też obecnie szereg programów specjalnych, które moim zdaniem ułatwią realizację projektów IT w czasie pandemii. Zapewniamy wsparcie pozwalające kontynuować inicjatywy, które mogą przesądzić o dobrej pozycji startowej poszczególnych firm w okresie zmian następujących po pandemii. Jesteśmy w stanie np. zapewnić finansowanie projektów z odroczonymi terminami 3 pierwszych spłat lub znacząco pomniejszone raty na okres nawet 8 miesięcy. Poza tym, oferujemy elastyczne modele finansowania, w przypadku których – po okresie eksploatacji – klient ma możliwość zwrócenia nam sprzętu, wykupu za kwotę rynkową lub zawarcia kolejnej umowy leasingowej. Proponujemy też usługi leasingu zwrotnego, które dają możliwość odmrożenia środków zainwestowanych w IT.

Za każdym razem staramy się więc zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie początkowych obciążeń do niezbędnego minimum. Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia właśnie w okresie spowolnienia gospodarczego.

Jakie projekty i rozwiązania można finansować za pośrednictwem usług HPE Financial Services?

R.F.: Propozycje dedykowane dla służby zdrowia nie są ograniczone wyłącznie do placówek świadczących usługi medyczne. Mogą z nich skorzystać także inne podmioty, w tym: Domy Pomocy Społecznej, laboratoria diagnostyczne, firmy telemedyczne, czy firmy farmaceutyczne. Już po wprowadzeniu ograniczeń towarzyszących pandemii do finansowania potrzebnych inwestycji z obszaru IT nasze usługi wykorzystał np. jeden z największych europejskich producentów leków.

A.T.: Jako HPE staramy się w jak największym stopniu wspierać firmy działające w obszarze ochrony zdrowia – zarówno jeśli chodzi o przygotowanie projektów, elastyczność cenową, jak i o terminy dostaw. Co więcej, w strukturach HPE utworzony został specjalny proces, w ramach którego zamówienia ze strony organizacji zaangażowanych w walkę z COVID-19 są realizowane w sposób priorytetowy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *