InfrastrukturaArchitektura ITRynek

Cisco zapowiada Internet przyszłości – oparty na nowych urządzeniach i oprogramowaniu

Przedstawiciele koncernu Cisco oficjalnie zaprezentowali rozwiązania, które mają pozwolić na zmodernizowanie dzisiejszej infrastruktury Internetu, tak aby była ona lepiej dostosowana do rosnących potrzeb w zakresie przepustowości. Nowe rozwiązania mają również pozwolić na ograniczenie kosztów związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dostawców usług dostępowych. Wśród ogłoszonych przez producenta innowacji znalazła się m.in. nowa architektura uniwersalnych procesorów przeznaczonych do zastosowania w ramach wydajnych i wszechstronnych urządzeniach sieciowych o przepustowości sięgającej nawet 25 Tbps.

Cisco zapowiada Internet przyszłości – oparty na nowych urządzeniach i oprogramowaniu
Źródło: Cisco

Strategia Cisco zakłada m.in. oferowanie rozwiązań pozwalających zbudować infrastrukturę Internetu nowej generacji. Ogłoszone rozwiązania techniczne mają wpisywać się m.in. w potrzeby związane z rosnącą powszechnością wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, streamingu obrazów wysokiej rozdzielczości, sztucznej inteligencji, obliczeń kwantowych, zaawansowanej analityki, czy Internetu Rzeczy. „Jesteśmy zdeterminowani, aby przekształcić rynek. Chcemy stworzyć nowy Internet na potrzeby ery sieci 5G” – zapewnia Chuck Robbins, dyrektor generalny Cisco.

Zaprezentowane rozwiązania koncepcyjne mają pomóc w zmodernizowaniu globalnej infrastruktury Internetu w sposób nie powodujący drastycznego zwiększenia kosztów jej utrzymania, a jednocześnie – odpowiadający dzisiejszym potrzebom wynikającym z rosnącej ilości gromadzonych i przetwarzanych danych. Przedstawiciele Cisco przekonują jednak, że aby tego typu zmiany były realne, niezbędne jest wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych. „Strategia technologiczna Cisco nie dotyczy jednej kategorii produktów. Poświęciliśmy kilka ostatnich lat na pracy nad wszystkimi rodzajami niezależnych technologii. Wierzymy, że w przyszłości ulegną one połączeniu i w efekcie umożliwią nam rozwiązanie najtrudniejszych problemów, które ograniczają rozwój cyfrowych innowacji. Strategia ta pozwoli zrealizować najbardziej ambitny projekt rozwojowy w historii Cisco” – tłumaczy David Goeckeler, wiceprezes i dyrektor generalny działu Networking and Security Business w Cisco.

Cisco Silicon One – przełomowa architektura procesorów dla urządzeń sieciowych

Ważnym elementem architektury zmodernizowanego Internetu mają być nowe rozwiązania sprzętowe, w tym – rozwijane właśnie z myślą o tego typu zastosowaniach – urządzenia wykorzystujące architekturę Cisco Silicon One. Ma ona pozwolić na tworzenie uniwersalnych, zintegrowanych układów, które sprawdzą się zarówno w przełącznikach, jak i w ruterach sieciowych wysokiej wydajności. Wykorzystanie jednego uniwersalnego układu, który zapewni zgodność z wymaganymi, unikalnymi funkcjonalnościami typowymi dla przełączników i ruterów ma pozwolić m.in. na znaczące zmniejszenie kosztów rozbudowy i utrzymania infrastruktury operatorskiej. Ma także pozwolić na uproszczenie prac w zakresie zarządzania i administracji infrastrukturą operatorów usług dostępowych. Zapowiedziana właśnie architektura zapewniać ma też zgodność z najnowszymi narzędziami wspierającymi zarządzanie infrastrukturą sieciową.

Wedle zapowiedzi architektura Cisco Silicon One stanowić będzie fundament rozwoju oferty najbardziej zaawansowanych routerów producenta – w najbliższym czasie ich wydajność osiągnie 25 Tbps. Wedle zapowiedzi nowa architektura specjalizowanych układów scalonych pozwoli m.in. na budowę uniwersalnych procesorów, które znajdą zastosowanie m.in. w sieciach operatorskich.

Dodatkowo, nowe rozwiązanie zapewniać ma bardzo wysoką przepustowość urządzeń sieciowych – już pierwsza generacja procesorów opartych na architekturze Cisco Silicon One – Q100 – ma bowiem dysponować przepustowością rzędu 10 Tbps zachowując jednocześnie szereg funkcjonalności w zakresie programowalności, rozbudowanego buforowania. Ma też cechować się wysoką efektywnością energetyczną. Nowe rozwiązania w dużej mierze bazują na technologiach przejętych przez Cisco w 2016 roku, wraz z zakupem firmy Leaba Semiconductor.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, możliwości nowych układów sieciowych Cisco spotkały się też z zainteresowaniem wiodących dostawców usług internetowych – jak Google Cloud i Facebook. „Z niecierpliwością oczekujemy wejścia Cisco w obszar technologii rozwiązań szybkiego rutingu oraz współpracy nad rozwiązaniami spełniającymi wymogi kolejnej generacji sieci, dotyczące wyższych prędkości i większej przepustowości” – zapewnia Amin Vahdat, Wiceprezes Systems Infrastructure, Google Cloud. „Facebook jest silnym zwolennikiem dezagregacji sieci i otwartych ekosystemów, inicjując kluczowe inicjatywy branżowe, takie jak Open Compute Project i Telecom Infrastructure Project, aby przekształcić przemysł sieciowy. Nowa architektura Silicon One firmy Cisco jest zgodna z tą wizją i uważamy, że ten model oferuje operatorom sieci różnorodne i elastyczne opcje dzięki zdezagregowanemu podejściu” – dodaje Najam Ahmad, wiceprezes ds. Inżynierii sieci w Facebook. Pilotażowe wdrożenia infrastruktury sieciowej opartej na układach wykorzystujących architekturę Cisco Silicon One zrealizowano m.in. w firmach, takich jak: AT&T, Comcast, Facebook, Microsoft i The Walt Disney Studios.

Pierwsze urządzenia oparte na architekturze Cisco Silicon One

Możliwości nowej architektury wykorzystać mają urządzenia Cisco z serii 8000. Będą one bazować na, wspomnianych wcześniej układach Cisco Silicon One pierwszej generacji, tj. serii Q100. Przedstawiciele Cisco przekonują, że rodzinę rozwiązać Cisco 8000 zaprojektowano tak, aby pomóc dostawcom usług i firmom w ograniczaniu kosztów budowy i zarządzania sieciami masowymi w erze 5G, AI oraz IoT. Główne cechy urządzeń z serii Cisco 8000, to:

• Optymalizacja pod kątem przepustowości rzędu 400 Gbps i wyższych, poczynając od 10.8 Tbps w ramach pojedynczej jednostki rackowej.
• Nowy system operacyjny Cisco IOS XR7, opracowany aby uprościć obsługę i obniżyć koszty operacyjne.
• Zaawansowane rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ze zintegrowaną technologią zapewniającą w czasie rzeczywistym informacje o działaniu sieci oraz mechanizmami gwarantującymi niezawodność infrastruktury krytycznej.
• Większa przepustowość oraz programowalność, aby zapewnić prędkości rzędu Tbps nawet w tych miejscach sieci, gdzie przestrzeń i możliwości zasilania są ograniczone.

Światłowód dla prędkości 400G i wyższych

Przedstawiciele Cisco przekonują jednocześnie, że – wobec rosnących średnich szybkości transmisji danych, coraz większy udział w kosztach budowy oraz utrzymania infrastrukturą dostępową mają nakłady związane z technologiami światłowodowymi. Odpowiedzią na tego rodzaju wyzwania mają być prace rozwojowe zakładające zapewnienie nowych, bardziej uniwersalnych rozwiązań sieciowych.

Jako, że szybkość transmisji wzrasta ze 100G do 400G i wyższych, koszt światłowodu stanowi coraz większą część całkowitego budżetu budowy i zarządzania infrastrukturą internetową. Cisco inwestuje w zasoby wewnętrzne, aby zapewnić klientom dostęp do światłowodu gdy obciążenie routerów i przełączników wciąż wzrasta. Pozwala to na sprostanie wszelkim standardom niezawodności i jakości. Ponadto, jak przekonują specjaliści Cisco, rozwój technologii sieciowych sprawi, że możliwe stanie się rozszerzenie możliwości niektórych, wykorzystywanych obecnie urządzeń sieciowych o obsługę nowych funkcjonalności, standardów i technologii przesyłania danych. Wedle zapowiedzi Cisco inwestuje też w technologie z zakresu fotoniki krzemowej – ich upowszechnienie ma wpłynąć m.in. na zmiany w architekturze infrastruktury sieciowej w centrach danych oraz w sieciach operatorskich. Efektem tych zmian ma być zaś obniżenie kosztów, ograniczenie zapotrzebowania na przestrzeń oraz zasilanie, a także uproszczenie operacji sieciowych.

Przedstawiciele koncernu oficjalnie zapowiedzieli również zmiany w strategii sprzedaży nowych rozwiązań tak, aby stały się one jak najbardziej dostępne. Zapowiadana jest m.in. możliwość zakupu wybranych komponentów, infrastruktury typu “white box”, a także kompleksowo zintegrowanych rozwiązań. Taki model sprzedaży obejmować ma m.in. ofertę rozwiązań światłowodowych Cisco Optics, modularne oprogramowanie Cisco IOS-XR oraz sprzęt oparty na architekturze Cisco Silicon One.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *