PracaProgramowanieRynek

Jakich pracowników poszukują dostawcy usług outsourcingu?

Polska jest uznawana za jedną z najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zachodnich lokalizacji dla różnego rodzaju centrów outsourcingowych. W naszym kraju powstają ośrodki świadczące usługi wsparcia dla biznesu dla firm ze Stanów Zjednoczonych, ale coraz częściej także z Niemiec. Przekłada się to na konkretne oczekiwania względem potencjalnych pracowników.

Jakich pracowników poszukują dostawcy usług outsourcingu?

Z analiz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że firmy z kapitałem niemieckim stanowią drugą, po inwestorach ze Stanów Zjednoczonych, grupę podmiotów uruchamiających w naszym kraju ośrodki wsparcia biznesu. W naszym kraju działa obecnie ponad 60 takich centrów outsourcingowych. Sprawia to, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników płynnie posługujących się językiem niemieckim. Wśród potencjalnych pracowników szczególnie ceniona staje się znajomość języka niemieckiego – jako mniej powszechnego od języka angielskiego – w połączeniu z kompetencjami informatycznymi.

W zakresie kompetencji IT poszukiwani są m.in. specjaliści z zakresu tworzenia oprogramowania – programiści, inżynierowie oprogramowania i architekci, a także eksperci w zakresie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych. Jednocześnie, szacuje się, że w ubiegłym roku nieobsadzonych pozostawało ok. 30 tys. stanowisk informatycznych w Polsce. Dodatkowo, jak przypominają przedstawiciele Fundacji Pro Progressio, według prognoz Komisji Europejskiej do 2020 roku w krajach Unii Europejskiej potrzeba będzie około miliona pracowników IT.

W zakresie kompetencji IT poszukiwani są m.in. specjaliści z zakresu tworzenia oprogramowania – programiści, inżynierowie oprogramowania i architekci, a także eksperci w zakresie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych.

“Edukacja informatyczna w Polsce na przestrzeni ostatnich lat znacznie się rozwinęła. Na 69 polskich uczelniach prowadzących kierunki IT realizowane są programy współpracy z ponad 100 firm informatycznych, co znacznie podnosi poziom i praktyczny wymiar programów nauczania. Mimo to nadal na polskim rynku zapotrzebowanie na ekspertów IT jest o wiele większe niż obecna liczba absolwentów kierunków informatycznych. Dlatego konieczny jest rozwój tych kierunków, a na poziomie wcześniejszej edukacji położenie większego nacisku na naukę algorytmiki i matematyki” – podkreśla Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio. Jego zdaniem niezwykle cenne na rynku pracy w branży nowoczesnych usług wsparcia biznesowego jest również połączenie dwóch największych trendów rekrutacyjnych: znajomości języka obcego, w szczególności niemieckiego z wykształceniem IT. Z analiz Fundacji Pro Progressio wynika jednak, że tylko uczelnie z dwóch miast – Wrocławia i Opola – oferują nauczanie w kierunkach IT po niemiecku.

Z analiz Fundacji Pro Progressio wynika jednak, że tylko uczelnie z dwóch miast – Wrocławia i Opola – oferują nauczanie w kierunkach IT po niemiecku.

Rośnie też zapotrzebowanie na pracowników łączących specjalistyczną wiedzę z kompetencjami miękkimi. Za mniej istotne uznawane są kwestie związane z wykształceniem, czy posiadanym stopniem naukowym. Z analiz Fundacji Pro Progressio wynika, że najbardziej poszukiwanymi przez dostawców usług outsourcingu kompetencjami miękkimi pozostają: otwartość i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, a także kreatywność. “W branży nowoczesnych usług dla biznesu ogromną rolę odgrywa otwartość, komunikatywność i elastyczność. W tym sektorze pracuje się wciąż na nowych projektach, co wymaga umiejętności szybkiej adaptacji” – mówi Wiktor Doktór. Cenione są także: dobra organizacja pracy, nastawienie na rozwój oraz orientacja na potrzeby klienta oraz na efekty pracy. Warto dodać, że według tych samych analiz niemal w dwóch trzecich przypadków deklarowane przez potencjalnych pracowników umiejętności miękkie nie znajdują odzwierciedlenia w ich faktycznych kompetencjach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *