Rynek

Jedynie co czwarty użytkownik internetu w Polsce posiada w pełni stabilne i niezawodne łącze

Tak wynika z raportu “Broadband Consumer Survey 2022”, opracowanego przez Deloitte, a dotyczącego wykorzystania internetu szerokopasmowego na krajowym rynku. Według analizy, polscy użytkownicy coraz częściej oczekują usług szerokopasmowego dostępu do sieci o lepszej jakości i większej stabilności połączenia, podczas gdy prędkość transferu schodzi na drugi plan. 

Jedynie co czwarty użytkownik internetu w Polsce posiada w pełni stabilne i niezawodne łącze

Przeprowadzone w kwietniu tego roku badanie Deloitte pokazuje, że blisko co drugi ankietowany z Polski posiadający dostęp do internetu szerokopasmowego korzysta obecnie z łączy cechujących się deklarowanym transferem powyżej 100 Mb/s. Z kolei blisko 70% respondentów posiada połączenia o prędkości powyżej 50 Mb/s. Z usług o niższych parametrach dostępu szerokopasmowego częściej korzystają mieszkańcy mniejszych miast i terenów wiejskich, ale nie są to duże różnice.

Co trzeci ankietowany wyraża wątpliwość, czy potrzebuje szybszego łącza, a blisko 20% respondentów przed ewentualną zmianą powstrzymuje zbyt wysoki koszt szybszego połączenia. Co ciekawe, co dziesiąty użytkownik z grupy wiekowej do 34 roku życia obawia się chwilowej utraty dostępu do internetu, jaka mogłaby powstać w momencie zmiany dostawcy. Z kolei grupą, która w najwyższym stopniu deklaruje brak potrzeby zwiększania przepustowości łączy, są użytkownicy łączy światłowodowych oraz osoby powyżej 55 roku życia.

Stabilność i niezawodność internetu ponad wszystko

Jak już wspomniano, obecnie jedynie 25% użytkowników ankietowanych przez Deloitte posiada w pełni
stabilne i niezawodne połączenie z internetem. Co czwarty respondent napotykał wyzwania z dostępem do sieci częściej niż raz w miesiącu, a blisko co dziesiąty doświadczał pogorszenia jakości połączenia co najmniej raz w tygodniu. Z badania wynika również, że w szczególności grupa młodych ludzi (18-24 rok życia) deklarowała problem z niezawodnością sieci częściej niż raz w miesiącu (35%).

Z perspektywy Polaków to właśnie niezawodność i stabilność są kluczowe dla doświadczenia korzystania z Internetu, na co wskazuje nawet 94% respondentów. Jak się okazuje, część użytkowników na własną rękę poszukuje dodatkowych możliwości zapewnienia większej niezawodności. Otóż 11% ankietowanych w przypadku trudności z dostępem do sieci planuje doraźnie uciekać się do innych rozwiązań, wykorzystując np. pakiet danych w planie mobilnym, a 4% wręcz zainwestowało w dodatkowy dostęp do sieci, który ma oferować pewność usług w przypadku awarii łącza podstawowego. Ponadto 40% ankietowanych deklaruje gotowość do zapłaty za udostępnienie tzw. kanału zapasowego oferowanego automatycznie w przypadku awarii łącza podstawowego, czytamy w badaniu Deloitte.

Przy zmianie oferty lub operatora niezawodność i stabilność połączenia jest również najważniejszym czynnikiem wymienianym przez 54% ankietowanych, co wyraźnie pokazuje wymagania względem przyszłej infrastruktury
telekomunikacyjnej, podkreślają autorzy badania. Co więcej, konsumenci oczekują niezawodnego i stabilnego dostępu do Internetu we wszystkich pomieszczeniach, na co wskazuje blisko 40% respondentów.

Jak wskazują eksperci Deloitte, z punktu widzenia klienta łącze szerokopasmowe powinno oferować niezawodność i stabilność za rozsądną cenę, co jasno pokazuje wymagania względem przyszłej infrastruktury telekomunikacyjnej. O tym, że polski rynek dojrzał do konkurowania jakością świadczy wysoki odsetek ankietowanych deklarujących gotowość do ponoszenia wyższej opłaty za szerokopasmowy dostęp do sieci, jeśli korzyścią będzie wyższa jakość połączenia – tak odpowiedziało nawet 78% badanych.

Dane cytowane w raporcie oparte są na reprezentatywnej w skali kraju próbie 2008 polskich konsumentów w wieku 18-65 lat, zamieszkałych w: metropoliach i dużych miastach, średnich miastach oraz małych miastach i regionach wiejskich. Badanie zrealizowała niezależna firma badawcza Dynata na zlecenie Deloitte.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *