BiznesCDOProgramowanieRynek

Krajowa Izba Rozliczeniowa zapewni usługi wspierające standard Polish API

Zapowiadane rozwiązania ułatwią wdrożenie nowych rozwiązań związanych m.in. z obsługą rachunków i usług płatniczych przy zachowaniu stosownego poziomu bezpieczeństwa. Rozwijane przez KIR usługi HUB PSD2 mają też przyczynić się do upowszechnienia standardu Polish API.

Krajowa Izba Rozliczeniowa zapewni usługi wspierające standard Polish API

Dobiegają końca pierwsze, zorganizowane przez Związek Banków Polskich otwarte konsultacje publiczne standardu otwartej bankowości Polish API. Standard ten ma na celu m.in. ujednolicenie i zapewnienie bezpiecznych zasad dostępu stron trzecich do rachunków płatniczych. Jednocześnie, Związek Banków Polskich skierował do konsultacji publicznych projekt standardu interfejsu komunikacyjnego między podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze ze stronami trzecimi – Polish API.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie KIR “celem Polish API jest nie tylko sama standaryzacja, ale stworzenie wygodnych, nowoczesnych i jednocześnie bezpiecznych interfejsów do komunikacji z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze. Cechy te od lat charakteryzują polski sektor bankowy i płatniczy. Jeden standard ułatwi rozwój rynku, upraszczając dostęp podmiotów trzecich do rachunków klientów, a z drugiej strony ułatwi zachowanie bezpieczeństwa klientów”. Zdaniem przedstawicieli Krajowej Izby Rozliczeniowej standaryzacja i wykorzystanie tej technologii na szeroką skalę będzie mieć kluczowe znaczenie dla upowszechnienia nowych usług finansowych. Popularyzacja nowego interfejsu nie będzie jednak jedynym czynnikiem warunkującym upowszechnienie nowych usług.

“Należy podkreślić, że sam standard może nie wystarczyć. Nadal byłyby potrzebne liczne integracje stron trzecich z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze, a ze względu na różnice w serwisach internetowych tych ostatnich, także zakres ich interfejsów API. Z tego powodu KIR pracuje nad utworzeniem usług wspierających standard Polish API, tzw. usług HUB PSD2, dzięki którym wdrożenie Polish API będzie mogło być jeszcze bardziej efektywne, szybkie i dające szeroki dostęp podmiotom trzecim, a w efekcie klientom do nowych usług, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa” – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Przeczytaj również
Dobre perspektywy przed rynkiem fintech

Zdaniem przedstawicieli KIR upowszechnienie standardu Polish API oraz usług HUB PSD2 pozwoli na zwiększenie dostępności nowych usług dostępu do inicjacji płatności oraz do informacji o rachunkach płatniczych. Mają one być osiągalne dla wszystkich klientów – niezależnie od tego, czy posiadają oni rachunki płatnicze w bankach, czy też korzystają z usług świadczonych przez podmioty innego rodzaju. Przedstawiciele KIR zapowiadają ponadto, że wdrożenie nowych usług będzie skoordynowane z harmonogramem wdrażania PSD2 w Polsce, a także z tempem upowszechniania się standardu Polish API. Pod uwagę brane będą też terminy wejścia w życie stosownych standardów technicznych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *