InfrastrukturaCIOPolecane tematy

Lexmark: Nowoczesne rozwiązania wydruku niezbędne dla powodzenia cyfrowej transformacji

W obliczu postępujących zmian cyfrowych oraz transformacji modeli pracy wzmocnionej przez pandemię COVID-19 rośnie znaczenie elastycznego podejścia do rozwiązań wspierających wydruk oraz obieg informacji w firmie. Jednocześnie, co druga firma nie jest w stanie w skuteczny sposób zintegrować posiadanych urządzeń wydruku z nowoczesnymi, elastycznymi środowiskami pracy, a przestarzałe podejście do drukowania jest istotną przeszkodą w cyfrowej transformacji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Lexmark badania IDC.

Lexmark: Nowoczesne rozwiązania wydruku niezbędne dla powodzenia cyfrowej transformacji

Projekty cyfrowej transformacji znajdują się obecnie na liście priorytetów wielu organizacji biznesowych. Z przeprowadzonego na skalę światową badania IDC wynika, statystycznie tylko jedna na 25 firm zrealizowała już wszystkie cele tego rodzaju projektów digitalizacyjnych, a 46 proc. znajduje się na wczesnym etapie zmiany. Jednocześnie, niemal dwie trzecie organizacji przekroczyło założony pierwotnie budżet projektu cyfrowej transformacji.

Z badania ankietowego IDC wynika też, że w wielu firmach problemem na drodze do realizacji wszystkich założeń projektów digitalizacyjnych jest przestarzałe podejście do obiegu informacji oraz wykorzystania urządzeń wydruku. Badanie pokazuje też, że niewiele firm postrzega zmiany w tym obszarze za priorytet. Powoduje to ograniczenie możliwej do osiągnięcia dynamiki zmian biznesowych. Przykładowo, wielu przedsiębiorców ignoruje możliwość przeniesienia infrastruktury drukowania do chmury. Jak pokazują analizy IDC, choć w statystycznej firmie maleje liczba drukowanych dokumentów, to nadal w ponad połowie procesów biznesowych wymagane są dokumenty drukowane. Z tego powodu, jak przekonują autorzy badania, w dającej się przewidzieć przyszłości zapewnienie możliwości drukowania pozostaje w branży IT kluczowe i niezbędnie potrzebne. “To badanie pokazuje, jak ważne jest, żeby zrozumieć, że infrastruktura dla druku w chmurze jest obecnie kluczową sprawą w obszarze IT. Najważniejsze firmy we wszystkich sektorach są pod presją, żeby przestawić się na model cyfrowy. Pandemia obnażyła luki i słabości w infrastrukturze IT i teraz wiele przedsiębiorstw ma kłopoty, bo zapomina o tym, żeby zabrać druk w swoją podróż szlakiem cyfrowej transformacji” – podkreśla Grzegorz Najda, dyrektor zarządzający Lexmark Central Europe.

Przeczytaj również
Scaleway chce konkurować o rynek usług cloud computing m.in. ceną instancji obliczeniowych

Wśród głównych wyzwań towarzyszących zarządzaniu oraz wykorzystywaniu urządzeń wydruku respondenci wskazują: zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i procesów w drukowaniu (81%), nadmierne obciążenie działów IT operacjami związanymi z utrzymaniem urządzeń wydruku (81%), zarządzanie zasobami magazynowymi materiałów eksploatacyjnych i brak przejrzystości wydatków na takie materiały, a także – konieczność zarządzania przestarzałym sprzętem.

W rozwiązaniu tego typu problemów pomóc ma zmiana podejścia do obiegu informacji oraz firmowych wydruków. Zdaniem ekspertów IDC niezbędne jest tu spojrzenie strategiczne i stopniowa migracja w kierunku chmury oraz usługowego podejścia do procesów związanych z wydrukiem. Co więcej, badania IDC pokazują, że firmy uznawane za liderów branży IT preferują drukowanie w modelu as-a-service (tzn. płacąc za konkretne zamówione zadania) od podejścia tradycyjnego opartego na zakupach sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Oba te podejścia preferuje odpowiednio 70 proc. i 22 proc. organizacji z tej grupy. Model oparty na usługach ma zapewniać m.in. możliwość elastycznego dostosowania infrastruktury wydruku do faktycznych potrzeb, zmniejszenia obciążeń związanych z zarządzaniem taką infrastrukturą, a także – pozwalać na zwiększenie poziomu satysfakcji użytkowników takiego sprzętu. Jednocześnie, wśród ankietowanych dominuje przekonanie, że w usprawnieniu procesów związanych z zarządzaniem tradycyjną infrastrukturą urządzeń wydruku pomóc może wykorzystanie koncepcji Internetu Rzeczy i centralizacja procesów obsługi urządzeń wydruku.

Badanie ankietowe IDC przeprowadzono w okresie od marca do kwietnia 2020 roku na grupie ponad 1,5 tys. respondentów z Kanady, USA, Brazylii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Przeczytaj również
Accenture: chmura otwiera nowe możliwości budowania środowisk Disaster Recovery
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *