BranżaRynek

Microsoft dołączył do grona partnerów programu PWCyber

Prowadzony przez Ministra Cyfryzacji Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) to przedsięwzięcie niekomercyjne o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in. w celu zwiększania bezpieczeństwa cyfrowych procesów, produktów i usług oraz aby podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W programie uczestniczy obecnie 26 firm technologicznych (polskich i zagranicznych).

Microsoft dołączył do grona partnerów programu PWCyber

W ramach porozumienia firma Microsoft będzie prowadzić działania podnoszące kompetencje kadr podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w zakresie świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz umiejętności przeciwdziałania cyberzagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych. Działania w tym obszarze będą obejmować w szczególności udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz organizację szkoleń. Eksperci Microsoft będą również dzielić się wiedzą o bieżących zidentyfikowanych podatnościach i zagrożeniach oraz współuczestniczyć w opracowywaniu rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo informacyjne w organizacji.

“Poprawa bezpieczeństwa w sieci jest celem licznych rządowych i branżowych inicjatyw. Jednak czymś, co wymaga szczególnej uwagi, jest poziom świadomości cyfrowej pracowników, zarówno w firmach jak i w jednostkach administracji publicznej. Ludzie pozostają najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa teleinformatycznego, dlatego należy pilnie umieścić ich w centrum działań na rzecz bezpieczeństwa. Microsoft, obsługując miliardy klientów na całym świecie, gromadzi dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z szerokiego i zróżnicowanego spektrum organizacji i konsumentów. Ten unikalny punkt widzenia daje dokładny obraz kierunków, z których nadchodzą zagrożenia oraz trendów kształtujących współczesny krajobraz bezpieczeństwa. Stanowi tez cenne źródło informacji, które pozwala nam skutecznie zwalczać cyberprzestępczość, dzielić się spostrzeżeniami i wspierać organizacje w procesie wzmacniania ich odporności” – skomentował Krzysztof Malesa, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft.

Przeczytaj również
Senetic odpowiada za migrację Grupy Forterro do platformy Microsoft 365
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *