CyberbezpieczeństwoCIOPolecane tematy

Nawet 80% budżetów IT przeznaczone na cloud computing, kluczowe bezpieczeństwo

W ciągu najbliższych 16 miesięcy nawet 80% budżetów IT w firmach respondentów będzie przeznaczone na rozwiązania oferowane za pośrednictwem modelu chmury obliczeniowej. Kluczowe znaczenie dla realizacji tych planów będzie mieć jednak zwiększenie poziomu zaufania oraz bezpieczeństwa takich rozwiązań. To wnioski z analiz przeprowadzonych na zlecenie Intel Security.

Nawet 80% budżetów IT przeznaczone na cloud computing, kluczowe bezpieczeństwo

Obecnie tylko 13 proc. menedżerów odpowiedzialnych za inwestycje w obszarze IT deklaruje, że w pełni ufa w wysokie bezpieczeństwo rozwiązań oferowanych w modelu chmury publicznej. Jednocześnie, w co trzeciej firmie (34 proc.) kwestia bezpieczeństwa modelu cloud computing ma być w pełni czytelna dla najwyższego kierownictwa. Zdaniem autorów badania oznacza to krytyczną potrzebę budowania zaufania do zyskujących na popularności rozwiązań chmurowych. “Chmura ma już bardzo silny wpływ na codzienne życie każdego z nas, bo niemal wszystko, co robimy na urządzeniach cyfrowych, w mniejszym lub większym stopniu wiąże się z jej wykorzystaniem. Wkraczamy więc w fazę wdrażania chmury na szeroką skalę, na potrzeby obsługi kluczowych aplikacji i usług. Aby móc w pełni korzystać z tego, co ta technologia oferuje, musimy z pełnym zaangażowaniem pochylić się nad tematem zaufania do niej” – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager, Intel Security Poland.

Wnioski z analizy przeprowadzonej na potrzeby raportu Intel Security “Blue Skies Ahead? The state of cloud adoption” pokazują jednak, że poziom zaufania do chmury obliczeniowej w większości (77 proc.) organizacji jest wyższy niż przed rokiem. W kontekście planowanych inwestycji najbardziej powszechne są rozwiązania w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Plany wdrożenia dostępnych w modelu cloud rozwiązań infrastrukturalnych deklaruje 81 proc. ankietowanych. W rozwiązania klasy PaaS (Platform-as-a-Service) inwestować zamierza 69 proc. ankietowanych. Najmniej, bo 60 proc. zamierza w najbliższych miesiącach wdrożyć oprogramowanie dostępne w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Według deklaracji 72 proc. respondentów bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami będą mieć kluczowe znaczenie dla realizacji planowanych inwestycji. Niezależnie od tego, tylko jedna czwarta (23 proc.) organizacja faktycznie doświadczyła przypadku utraty danych lub naruszeń bezpieczeństwa w ramach wykorzystywanych dotąd rozwiązań w modelu cloud computing. Co więcej, tylko 13 proc. biorących udział w badaniu menedżerów IT było w stanie określić, czy ich organizacja przechowuje w chmurze dane poufne.

Przeczytaj również
Krytyczny błąd w oprogramowaniu Microsoft Hyper-V

Z analiz przeprowadzonych dla firmy Intel Security wynika też, że w skali świata rośnie zainteresowanie dostępnymi w modelu cloud kompleksowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa. W systemy tego rodzaju inwestować zamierza 79 proc. badanych. Istotnym źródłem problemów w zakresie bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych stwarzać ma być natomiast zjawisko określane mianem “Shadow IT”. Zdaniem 58% uczestników badania Intel Security “Orchestrating Security in the Cloud” twierdzi, że szara strefa IT ma negatywny wpływ na możliwość utrzymania bezpieczeństwa usług w chmurze.

W badaniu zrealizowanym przez firmę Vanson Bourne wzięło udział 1,2 tys. osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie IT w firmach z Francji, Brazylii, Kanady, Niemiec, Australii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *