RynekPolecane tematy

Obowiązkowe korzystanie z KSeF przesunięte o pół roku

Ministerstwo Finansów omówiło z ekspertami przewidywane zmiany do przepisów wprowadzających KSeF. Wiele wskazuje na to, że firmy będą miały dodatkowe pół roku na przygotowanie się. Planowany wcześniej obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub – co bardziej prawdopodobne – faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF.

Obowiązkowe korzystanie z KSeF przesunięte o pół roku

Zmiany do projektu ustawy o VAT mają zostać zaprezentowane oficjalnie przed końcem lutego, już teraz jednak Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępne propozycje zmian na spotkaniu z ekspertami od podatków oraz technologii.

I tak, najważniejsza zmiana to przesunięcie obowiązku korzystania z KSeF o pół roku, tj. od 1 lipca 2024 roku. Konsekwentnie, pozostałe planowane zmiany, również przesuwają się o 6 miesięcy (m.in. traktowanie paragonów z NIP do 450 zł jako faktura uproszczona).

Warto podkreślić, że w tym samym momencie obowiązek obejmie wszystkie podmioty. Jedynie podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT oraz wykonujący usługi/dostawy zwolnione z VAT, mają stosować obowiązkowo KSeF od 1 stycznia 2025 roku.

“KSeF został zaproponowany 15 miesięcy temu i jest to długi czas aby rozpocząć przygotowania do przestawienia się na e-faktury a przesunięcie kolejny raz terminu obowiązkowego stosowania KSeF nie wpływa motywująco na determinację do działania. Podatników trochę tłumaczy dotychczasowe podejście Ministerstwa Finansów, które unikało jednoznacznych deklaracji co do zasad funkcjonowania KSeF w okresie obligatoryjnym” – komentuje Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos. “KSeF będzie rewolucją w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, dlatego liczymy, iż opublikowany w nadchodzących tygodniach projekt zmian w KSeF będzie już finalny i będzie można się na nim oprzeć w przygotowaniu do wdrożenia obowiązkowego stosowania e-faktur” – dodaje.

Rewolucja w fakturach B2C

Faktury konsumenckie B2C będą albo wykluczone z KSeF, albo fakultatywne (biorąc pod uwagę komentarze raczej należy spodziewać się, że nie będzie możliwości wysyłania faktur B2C do KSeF). Podobnie bilety (kolej, samolot) i opłaty za autostrady mają być wykluczone z KSeF.

Przeczytaj również
Schrems II: czy transfer danych osobowych do USA jest nadal możliwy?

Faktury fiskalne, czyli faktury VAT będące dokumentem fiskalnym wystawianym na kasie rejestrującej, np. częsty przypadek faktury na stacjach benzynowych, będą mogły być wystawiane rok po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, ale według Ministerstwa Finansów nie będą musiały być przekazywane do KSeF.

“Innymi słowy, po 1 lipca 2025 roku podatnik np. sklep będzie musiał albo wystawiać faktury poza kasą rejestrującą albo wystawiać paragon z NIP (na dowolną kwotę) i do paragonu wystawiać fakturę VAT (w obu przypadkach z obowiązkiem wysyłki do KSeF). Kierunkiem który się dynamicznie rozwija jest odejście od papierowych paragonów co widzimy najbardziej w ramach fiskalizacji zamówień e-com. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się nasz E-paragon+, który obejmuje pełny cykl życia elektronicznego paragonu” – wskazuje Michał Sosnowski.

Zmiany w sankcjach

Proponowane jest również miarkowanie kary proporcjonalnie do wykroczenia – tutaj precyzyjny mechanizm nie jest jeszcze wypracowany, ale nie będzie minimalnego progu kary (proponowano 1000 zł) za brak wystawienia faktury w KSeF. Oprócz trybu awaryjnego KSeF możliwy będzie analogiczny tryb awarii po stronie podatnika – aby dało się wystawić fakturę poza KSeF pod rygorem przekazania w ciągu 24 godzin do KSeF.

Model tzw. clearingowy jest podstawowym podejściem Ministerstwa Finansów, czyli oficjalna data wystawienia faktury w KSeF to moment przesłania dokumentu do KSeF. Jedynym wyjątkiem jest tryb awaryjny.

“Należy pochwalić Ministerstwo Finansów za rozszerzenie trybu awaryjnego z KSeF na systemy IT podatników bo przecież awarie informatyczne zdarzają się nie tylko w rządowych rozwiązaniach. Co prawda w przypadku awarii swoich systemów podatnik ma 7-krotnie krótszy czas na uzupełnienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF ale i tak jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców” – uważa ekspert Exorigo-Upos.

Przeczytaj również
ITwiz partnerem VIII edycji konferencji Spójne Przywództwo – Człowiek i Technologia

Z kolei zgłoszony w grudniu 2022 proces propozycji faktury korygującej inicjowany w KSeF przez nabywcę może nie być ostatecznie wdrożony. Zgłoszono też propozycję samofakturowania za granicą. Pojawiały się głosy, że podmioty mające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, z uwagi na trudności w zdefiniowaniu kryterium, będą wyłączone ze stosowania KSeF, ale wydaje się, iż stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii nie ulegnie zmianie.

Kiedy przepisy zostaną przyjęte:

  • Luty/marzec 2023 – opublikowanie ostatecznej wersji projektu ustawy oraz specyfikacji API KSeF.
  • Lipiec 2023 – zakończenie ścieżki legislacyjnej i ogłoszenie w dzienniku ustaw (deadline z uwagi na brak posiedzeń Sejmu z powodu wyborów parlamentarnych).
  • Druga połowa 2023 – intensywna kampania informacyjna dotycząc e-faktur.
  • Lipiec 2024 – rozpoczęcie obowiązkowego stosowania KSeF.

Komentarz eksperta podatkowego

Przesunięcie o pół roku wejścia w życie obowiązkowego KSeF jest niewątpliwie słusznym krokiem, ponieważ firmy potrzebują odpowiednio długiego czasu na wdrożenie zmian w systemach i procesach wewnętrznych, a prace te powinny być oparte na ostatecznych przepisach i finalnej strukturze e-faktury, aby uniknąć kolejnych dostosowań w trakcie procesu wdrożeniowego. Miejmy nadzieję, że proces legislacyjny uda się zakończyć odpowiednio wcześnie, aby pozostawić przedsiębiorcom co najmniej rok na przygotowanie firmy do tak fundamentalnych zmian.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również odstąpienie od obowiązku wystawiania w KSeF faktur dla konsumentów. Rozwiąże to jeden z największych problemów, z którym borykają się sklepy stacjonarne w związku z wdrożeniem KSeF. Jeśli z powodu opóźnień w KSeF faktury ustrukturyzowanej nie udałoby się „od ręki” wygenerować, wydrukować i wręczyć klientowi w sklepie, powstałby problem z dostarczeniem takiej faktury konsumentowi. Fakturę na żądanie klienta musi wystawić każdy sklep, a nie wszyscy konsumenci korzystają przecież z Internetu czy posługują się mailem, żeby można było tą drogą przesłać im fakturę. Problemem może okazać się jednak całkowite wykluczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Systemy niektórych firm, np. telekomunikacyjnych czy energetycznych, z założenia wystawiają faktury dla wszystkich nabywców, nie rozróżniając czy jest to osoba fizyczna czy podatnik i konieczność wprowadzenia takiego rozróżnienia pod kątem KSeF może być problematyczna. Optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie faktur konsumenckich w KSeF jako opcji.

Przeczytaj również
Talex Data Center z międzynarodowym certyfikatem ISO/IEC 22237-1:2021

Niestety MF zamierza utrzymać obowiązek stosowania KSeF przez firmy zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, choć zdaje sobie sprawę z istotnych problemów interpretacyjnych w tym zakresie. O ile w przypadku oddziału wątpliwości nie występują, to w wielu innych sytuacjach niezwykle trudne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii, o czym świadczą liczne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, a także polskich sądów administracyjnych i organów podatkowych. Podatnikom mają pomóc objaśnienia, które zostaną wydane przez MF, ale dodatkowo wskazane byłoby wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego kontrahenta takiego podmiotu w sytuacji, gdy otrzyma fakturę poza KSeF od podmiotu zagranicznego zarejestrowanego w Polsce na VAT. Żeby nie okazało się, że w trakcie późniejszej kontroli organy zakwestionują odliczenie VAT z takiej faktury, gdyż uznają, że dostawca miał w Polsce fixed establishement i powinien wystawić fakturę w KSeF.

Janina Fornalik, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego S.A., doradca podatkowy, ekspert KSeF.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *