CIOArchitektura IT

OpenStack zyskuje na popularności w środowiskach produkcyjnych

Skala wykorzystania platformy OpenStack systematycznie rośnie. Jak pokazują analizy firmy Red Hat w 2016 roku liczba produkcyjnych wdrożeń tej platformy jest ponad dwukrotnie wyższa niż przed rokiem. Obecnie z platformy OpenStack w środowiskach produkcyjnych korzystać ma statystycznie 43 proc. przedsiębiorstw.

OpenStack zyskuje na popularności w środowiskach produkcyjnych

Według autorów analizy w ciągu ostatniego roku zwiększyła się nie tylko liczba wdrożeń produkcyjnych, ale również skal potencjalnych zastosowań platformy OpenStack. Dwie trzecie badanych (66 proc.) używa lub planuje wykorzystać platformę OpenStack w powiązaniu z usługami typu Platform-as-a-Service (PaaS). Jednocześnie, respondenci wskazują tą platformę jako preferowane środowisko do tworzenia aplikacji opartych na konteneryzacji. Tylko 4 proc. uczestników badania nie planuje używać kontenerów w OpenStack. Ponad połowa (54 proc.) badanych, którzy deklarują, że w ich firmach platforma ta znajduje zastosowanie, twierdzi, że jest ona używana w powiązaniu z technologią kontenerów, bądź jest to planowane.

Dwie trzecie badanych (66 proc.) używa lub planuje wykorzystać platformę OpenStack w powiązaniu z usługami typu Platform-as-a-Service (PaaS).

Zmienia się też podejście do wbudowanych w OpenStack narzędzi wspierających zarządzanie środowiskami cloud. Coraz większą popularnością cieszą się bowiem rozwiązania administracyjne uzupełniające możliwośći standardowych narzędzi. Z dedykowanych rozwiązań wspierających monitorowanie funkcjonowania środowisk chmurowych korzysta 47 proc. ankietowanych. Niewiele mniejsza grupa, bo 41 proc. respondentów, deklaruje wykorzystanie dostępnych na zasadach open source aplikacji do zarządzania konfiguracją. Z narzędzi administracyjnych w modelu cloud korzysta 39 proc. badanych.

Ponad połowa (54 proc.) badanych, którzy deklarują, że w ich firmach platforma ta znajduje zastosowanie, twierdzi, że jest ona używana w powiązaniu z technologią kontenerów, bądź jest to planowane.

Wyniki badania pokazują również, że krytyczne znaczenie dla popularyzacji oraz efektywności wykorzystania OpenStack w zastosowaniach produkcyjnych ma łatwość ich przenoszenia do innych platform. Większość ankietowanych wykonuje lub planuje wykonywać obciążenia robocze OpenStack w oparciu o tradycyjne technologie wirtualizacji (28 proc.), systemy fizyczne (37 proc.), publiczne środowiska cloud computing (29 proc.) oraz środowiska chmury prywatnej bazujące na innych rozwiązaniach (35 proc.). Tylko jeden z dziesięciu badanych używa lub planuje używać wyłącznie obciążeń roboczych opartych na oprogramowaniu OpenStack.

Badanie ankietowe przeprowadzono na grupie ponad 150 osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie rozwiązań IT w zróżnicowanych pod kątem wielkości firmach z całego świata. W grupie ankietowanych znaleźli się zarówno menedżerowie, jak i specjaliści ds. IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *