BiznesRynek

Oracle: Bezpłatne narzędzia do planowania finansowego i modelowania opartego na scenariuszach

Firma Oracle udostępnia, klientom korzystającym z Oracle Planning Cloud, bezpłatny dostęp do rozwiązania Oracle Financial Statement Planning, w tym modułu Strategic Modeling. Z narzędzi tych można korzystać za darmo do końca kwietnia 2021 roku.

Oracle: Bezpłatne narzędzia do planowania finansowego i modelowania opartego na scenariuszach

Nikt nie wie jak będzie wyglądał świat po epidemii koronawirusa, zwłaszcza, że sytuacja różni się w zależności od branży czy regionu. Jednak, jak podkreślają specjaliści Oracle, jedno jest pewne – każda organizacja musi znaleźć równowagę między pilnymi potrzebami krótkoterminowymi a długoterminowymi priorytetami strategicznymi. W dostosowywaniu się do zmiennych uwarunkowań rynkowych pomóc mają właśnie bezpłatne narzędzia do planowania finansowego oraz modelowania opartego na scenariuszach.

Elastyczność biznesowa i sprawniejsze podejmowanie decyzji

Rozwiązanie Oracle Financial Statement Planning umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy „co-jeśli” dla szerokiej gamy potencjalnych zdarzeń ekonomicznych, takich jak choćby opóźnienia w płatnościach, zmiany poziomu zapasów czy zakłócenia podaży, informują przedstawiciele producenta. Narzędzia pozwala na zwiększenie dokładności prognoz dotyczących przychodów i przepływów pieniężnych oraz modelowania struktury kapitałowej opartego na scenariuszach. Wspiera również organizację w zachowaniu zgodności z postanowieniami umownymi z bankami, zasadami finansowania, a także w obliczaniu ratingu kredytowego.

Wśród głównych funkcjonalności wspomnianego rozwiązania, eksperci reprezentujący Oracla wskazują na:

  • Większą elastyczność biznesową i sprawniejsze podejmowanie decyzji: funkcje modelowania metodą Monte Carlo pomagają zwiększyć elastyczność biznesową i ograniczyć negatywne skutki dzięki możliwości przetestowania szerokiego zakresu prawdopodobnych rezultatów oraz zaplanowaniu potencjalnych środków zaradczych.
  • Dokładne modele płynności finansowej: wbudowana funkcja „goal-seek” pomaga przeprowadzać okresowe przeglądy, aby określić, które zmienne operacyjne należy zmienić, by efektywnie zarządzać kosztami i optymalizować stan gotówki.
  • Proste i wnikliwe raporty oraz analizy: dostępne są one w czasie rzeczywistym a dystrybucja raportów odbywa się w wielu formatach. Zarówno raportowanie, jak i analizy realizowane są za pomocą przeglądarki internetowej oraz dodatku SmartView dla Microsoft Office.

W związku z faktem, iż sytuacja w poszczególnych branżach będzie różna, postanowiono również udostępnić działom finansowym dodatkowe zasoby edukacyjne. Jak podkreślają przedstawiciele producenta, przygotowano tutoriale internetowe oraz przewodniki „krok po kroku”, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób konfigurować i wykorzystywać udostępnione bezpłatnie funkcje.

Dowiedz się więcej

Opracowanie dotyczące modelowania opartego na scenariuszach

– Webinaria branżowe dotyczące planowania opartego na scenariuszach w czasach kryzysu:

· COVID-19 | Planowanie scenariuszy i modelowanie strategiczne (AICPA)

· COVID-19 | Planowanie i skutki biznesowe (AICPA)

· Strategiczne modelowanie i wspólne planowanie jako metoda radzenia sobie z niepewną sytuacją na rynkową

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *