CIORynekPolecane tematy

Oracle: Chmura rozwiązaniem problemu z doświadczeniami użytkowników

Tym, na czym opiera się sedno cyfrowej transformacji są dane wykorzystywane za pośrednictwem odpowiednio dobranych aplikacji. Efektywność ich użycia staje się dziś jednym z najistotniejszych czynników decydujących o powodzeniu biznesu.

Oracle: Chmura rozwiązaniem problemu z doświadczeniami użytkowników

Cyfrowa transformacja to trend scalający właściwie wszystkie głośne dotąd w branży IT hasła – od chmury obliczeniowej i Big Data, po Internet Rzeczy, mobilność czy media społecznościowe. Dobre praktyki i potencjał biznesowy, coraz bardziej dojrzałego modelu chmury obliczeniowej, były jednym z przewodnich tematów zorganizowanej w Monachium konferencji Oracle Modern Business Experiences. Kluczowe wnioski dotyczą jednak możliwości wykorzystania chmury, jako rozwiązania pozwalającego poprawić użyteczność aplikacji biznesowych. A przecież to od łatwości ich obsługi – a także szerzej rozumianemu funkcjonowaniu, podlegającemu nieustannej ocenie użytkowników i klientów – zależy dziś efektywność biznesu.

Doświadczenia użytkowników w centrum uwagi

„Użytkownicy mają dziś ściśle określone oczekiwania względem organizacji i ich marek, i przenoszą te oczekiwania – napędzane trendami rynkowymi – na pracodawców. W obliczu takich oczekiwań wykorzystywane w firmach rozwiązania nie mogą pozostawać niezmienne. Podobnie w przypadku klientów. Jest to zmiana, która zaburza dotychczasowy sposób prowadzenia biznesu” – zauważa Brian Curran, wiceprezes Oracle odpowiedzialny m.in. za strategię rozwoju produktów. „Liczą się marki, nie kanały sprzedażowe. Naturalne staje się dziś przenikanie kanałów komunikacji z klientami i potrzeba zachowania spójności tej komunikacji. Potrzebne staje się też zrozumienie powodów przywiązania klientów do poszczególnych marek” – dodaje.

Użytkownicy mają dziś ściśle określone oczekiwania względem organizacji i ich marek, i przenoszą te oczekiwania – napędzane trendami rynkowymi – na pracodawców. W obliczu takich oczekiwań wykorzystywane w firmach rozwiązania nie mogą pozostawać niezmienne. Podobnie w przypadku klientów. Jest to zmiana, która zaburza dotychczasowy sposób prowadzenia biznesu.

Źródłem lojalności odbiorców stają się dziś przede wszystkim subiektywne odczucia klientów, co powoduje, że dostawcy muszą rozwinąć zdolność dostarczania treści, produktów i usług odpowiadających na oczekiwania klientów, w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. „Miejsce podzielonej na grupy bazy klientów zajmują konkretne, indywidualne osoby posiadające określone oczekiwania i potrzeby. Nie mówimy już o segmentacji – mówimy o konkretnych osobach” – stwierdza Brian Curran. Z perspektywy dostawcy różnego rodzaju usług i produktów oznaczać ma to konieczność zrozumienia kontekstu działań podejmowanych przez konkretnych odbiorców.

Digitalizacja wokół klienta

Dostęp do wiedzy na temat kontekstu działań klientów, a także użytkowników aplikacji biznesowych będzie jednocześnie jednym z kluczowych celów cyfrowej transformacji biznesowej. Warto dodać, że – zdaniem prelegentów występujących na konferencji Oracle – cyfrowa transformacja powinna być postrzegana także w ujęciu szerszym, jako szansa lub zagrożenie dla całych gospodarek. Jednocześnie, efektem wdrażania zmian cyfrowych w poszczególnych przedsiębiorstwach ma być tworzenie nowych miejsc pracy. Zdaniem ekspertów, rosnąć będzie m.in. popyt na szeroko rozumiane kompetencje związane z analizowaniem danych.

Źródłem lojalności odbiorców stają się dziś przede wszystkim subiektywne odczucia klientów, co powoduje, że dostawcy muszą rozwinąć zdolność dostarczania treści, produktów i usług odpowiadających na oczekiwania klientów, w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Miejsce podzielonej na grupy bazy klientów zajmują konkretne, indywidualne osoby posiadające określone oczekiwania i potrzeby. Nie mówimy już o segmentacji – mówimy o konkretnych osobach.

O doświadczeniach we wprowadzaniu cyfryzacji procesów biznesowych mówił też Thorsten Becker, wiceprezes firmy Siemens odpowiedzialny za obszar cyfrowej transformacji. Strategię ukierunkowaną na tego typu zmiany wdrożono w tej firmie przed 2 laty. Nowe rozwiązania – w tym rozbudowane narzędzia typu Price&Quote – mają ułatwiać dynamiczne dostosowywanie oferty do indywidualnych wymagań klientów. W ramach cyfrowej transformacji w firmie Siemens budowana jest m.in. dedykowana platforma wspierająca realizację działań sprzedażowych w oparciu o dane. Jej zastosowanie ma pozwolić na zwiększenie efektywności biznesowej interakcji prowadzonych przez zespół sprzedażowy z klientami. Rozwiązanie opiera się m.in. na szeroko rozumianej automatyzacji, a także analizach dużych zbiorów danych. Wspierane są też działania partnerów Siemensa.

Aplikacje tworzone z myślą o nowych czasach

Fundamentem strategii rozwoju narzędzi biznesowych Oracle, zwłaszcza w kontekście oczekiwanego wsparcia dla dynamicznych zmian biznesowych, ma być model chmury obliczeniowej. „Wszystkie nasze nowe aplikacje są tworzone tak, aby mogły być wykorzystywane w modelu cloud. Kwestią czasu jest moment, w którym nasi klienci zdecydują się przejść do tego modelu. Będzie to jednak systematyczna ścieżka migracji, którą zamierzamy kompleksowo wspierać” – uważa Rick Jewell, wiceprezes Oracle odpowiedzialny za rozwój aplikacji SCM. Zapowiada też przyspieszenie tempa rozwoju aplikacji Oracle.

„Będziemy publikować co najmniej dwa wydania systemów biznesowych w roku, dostarczymy też nowe narzędzia programistyczne i metodyki rozwoju narzędzi po to, aby zwiększyć przydatność aplikacji Oracle w czasach cyfrowych zmian” – zapowiada Rick Jewell. Zapewnia przy tym, że oferta dotychczasowych rozwiązań biznesowych będzie rozwijana równolegle wobec narzędzi chmurowych, tak długo, jak długo klienci Oracle będą korzystać z rozwiązań on-premise. Wspierane i ciągle rozwijane są m.in. systemy Oracle PeopleSoft, E-Business Sutie, JD Edwards i Siebel. Zmiany obejmują m.in. rozszerzenia interfejsu obsługi, wbudowane funkcje analityczne, dedykowane aplikacje mobilne, mechanizmy integracyjne. Rozwijane są także nowe moduły funkcjonalne.

Rozwiązaniem, które ułatwia wykorzystanie narzędzi biznesowych w warunkach dużej zmienności biznesowej ma być model chmury obliczeniowej. W ofercie Oracle dostępne są już nowe, oferowane w modelu cloud, zestawy funkcjonalne. Ich konstrukcja opiera się na – odmiennym niż tradycyjne – skupionym na przebiegu poszczególnych procesów biznesowych, podejściu do uporządkowania funkcjonalności. W ramach dedykowanych pakietów rozwiązań chmurowych Oracle dostępny jest m.in. zestaw narzędzi kompleksowo wspierających działania biznesowe bezpośrednio dotykające klientów. W skład pakietu Oracle CX Cloud wchodzą m.in. rozwiązania wspierające procesy marketingu, sprzedaży, ofertowania i obsługi klienta, a także mechanizmy społecznościowe. Z rozwiązania Oracle CX Cloud korzystają m.in. firmy Intel, Lego, Facebook, Toshiba, Cisco, Lenovo, Sony i NASA.

W ramach oferty chmurowej Oracle dostępne są też podobne zestawy narzędzi wspierające m.in. zarządzanie kapitałem ludzkim, logistyką oraz wewnętrznymi procesami biznesowymi firmy. Ostatni z pakietów – znany pod nazwą ERP Cloud – obejmuje m.in. finanse, księgowość oraz zarządzanie projektami. Funkcjonalności związane z produkcją skupiono natomiast w ramach pakietu Oracle SCM Cloud. Co ważne, funkcjonalność każdego z pakietów można dodatkowo uzupełnić za pośrednictwem dedykowanego sklepu aplikacyjnego Oracle. Unikalny ma być też interfejs nowych, chmurowych aplikacji Oracle. Skupiony na łatwości obsługi, wykorzystujący nowoczesne mechanizmy wizualizacji i nawigacji interfejs ma – według zapowiedzi – w sposób naturalny prowadzić użytkowników przez kolejne, wzajemnie zależne, kroki przecinających się procesów biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *