CIORynekPolecane tematy

Oracle: Chmura rozwiązaniem problemu z doświadczeniami użytkowników

Tym, na czym opiera się sedno cyfrowej transformacji są dane wykorzystywane za pośrednictwem odpowiednio dobranych aplikacji. Efektywność ich użycia staje się dziś jednym z najistotniejszych czynników decydujących o powodzeniu biznesu.

Oracle: Chmura rozwiązaniem problemu z doświadczeniami użytkowników

Cyfrowa transformacja to trend scalający właściwie wszystkie głośne dotąd w branży IT hasła – od chmury obliczeniowej i Big Data, po Internet Rzeczy, mobilność czy media społecznościowe. Dobre praktyki i potencjał biznesowy, coraz bardziej dojrzałego modelu chmury obliczeniowej, były jednym z przewodnich tematów zorganizowanej w Monachium konferencji Oracle Modern Business Experiences. Kluczowe wnioski dotyczą jednak możliwości wykorzystania chmury, jako rozwiązania pozwalającego poprawić użyteczność aplikacji biznesowych. A przecież to od łatwości ich obsługi – a także szerzej rozumianemu funkcjonowaniu, podlegającemu nieustannej ocenie użytkowników i klientów – zależy dziś efektywność biznesu.

Doświadczenia użytkowników w centrum uwagi

„Użytkownicy mają dziś ściśle określone oczekiwania względem organizacji i ich marek, i przenoszą te oczekiwania – napędzane trendami rynkowymi – na pracodawców. W obliczu takich oczekiwań wykorzystywane w firmach rozwiązania nie mogą pozostawać niezmienne. Podobnie w przypadku klientów. Jest to zmiana, która zaburza dotychczasowy sposób prowadzenia biznesu” – zauważa Brian Curran, wiceprezes Oracle odpowiedzialny m.in. za strategię rozwoju produktów. „Liczą się marki, nie kanały sprzedażowe. Naturalne staje się dziś przenikanie kanałów komunikacji z klientami i potrzeba zachowania spójności tej komunikacji. Potrzebne staje się też zrozumienie powodów przywiązania klientów do poszczególnych marek” – dodaje.

Użytkownicy mają dziś ściśle określone oczekiwania względem organizacji i ich marek, i przenoszą te oczekiwania – napędzane trendami rynkowymi – na pracodawców. W obliczu takich oczekiwań wykorzystywane w firmach rozwiązania nie mogą pozostawać niezmienne. Podobnie w przypadku klientów. Jest to zmiana, która zaburza dotychczasowy sposób prowadzenia biznesu.

Przeczytaj również
Kontenery w służbie nowoczesnych aplikacji

Źródłem lojalności odbiorców stają się dziś przede wszystkim subiektywne odczucia klientów, co powoduje, że dostawcy muszą rozwinąć zdolność dostarczania treści, produktów i usług odpowiadających na oczekiwania klientów, w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. „Miejsce podzielonej na grupy bazy klientów zajmują konkretne, indywidualne osoby posiadające określone oczekiwania i potrzeby. Nie mówimy już o segmentacji – mówimy o konkretnych osobach” – stwierdza Brian Curran. Z perspektywy dostawcy różnego rodzaju usług i produktów oznaczać ma to konieczność zrozumienia kontekstu działań podejmowanych przez konkretnych odbiorców.

Digitalizacja wokół klienta

Dostęp do wiedzy na temat kontekstu działań klientów, a także użytkowników aplikacji biznesowych będzie jednocześnie jednym z kluczowych celów cyfrowej transformacji biznesowej. Warto dodać, że – zdaniem prelegentów występujących na konferencji Oracle – cyfrowa transformacja powinna być postrzegana także w ujęciu szerszym, jako szansa lub zagrożenie dla całych gospodarek. Jednocześnie, efektem wdrażania zmian cyfrowych w poszczególnych przedsiębiorstwach ma być tworzenie nowych miejsc pracy. Zdaniem ekspertów, rosnąć będzie m.in. popyt na szeroko rozumiane kompetencje związane z analizowaniem danych.

Źródłem lojalności odbiorców stają się dziś przede wszystkim subiektywne odczucia klientów, co powoduje, że dostawcy muszą rozwinąć zdolność dostarczania treści, produktów i usług odpowiadających na oczekiwania klientów, w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Miejsce podzielonej na grupy bazy klientów zajmują konkretne, indywidualne osoby posiadające określone oczekiwania i potrzeby. Nie mówimy już o segmentacji – mówimy o konkretnych osobach.

O doświadczeniach we wprowadzaniu cyfryzacji procesów biznesowych mówił też Thorsten Becker, wiceprezes firmy Siemens odpowiedzialny za obszar cyfrowej transformacji. Strategię ukierunkowaną na tego typu zmiany wdrożono w tej firmie przed 2 laty. Nowe rozwiązania – w tym rozbudowane narzędzia typu Price&Quote – mają ułatwiać dynamiczne dostosowywanie oferty do indywidualnych wymagań klientów. W ramach cyfrowej transformacji w firmie Siemens budowana jest m.in. dedykowana platforma wspierająca realizację działań sprzedażowych w oparciu o dane. Jej zastosowanie ma pozwolić na zwiększenie efektywności biznesowej interakcji prowadzonych przez zespół sprzedażowy z klientami. Rozwiązanie opiera się m.in. na szeroko rozumianej automatyzacji, a także analizach dużych zbiorów danych. Wspierane są też działania partnerów Siemensa.

Przeczytaj również
Intel: Udostępniając wiedzę i otwierając się na nowe możliwości współpracy z klientami chcemy aktywnie uczestniczyć w cyfrowej transformacji gospodarki

Aplikacje tworzone z myślą o nowych czasach

Fundamentem strategii rozwoju narzędzi biznesowych Oracle, zwłaszcza w kontekście oczekiwanego wsparcia dla dynamicznych zmian biznesowych, ma być model chmury obliczeniowej. „Wszystkie nasze nowe aplikacje są tworzone tak, aby mogły być wykorzystywane w modelu cloud. Kwestią czasu jest moment, w którym nasi klienci zdecydują się przejść do tego modelu. Będzie to jednak systematyczna ścieżka migracji, którą zamierzamy kompleksowo wspierać” – uważa Rick Jewell, wiceprezes Oracle odpowiedzialny za rozwój aplikacji SCM. Zapowiada też przyspieszenie tempa rozwoju aplikacji Oracle.

„Będziemy publikować co najmniej dwa wydania systemów biznesowych w roku, dostarczymy też nowe narzędzia programistyczne i metodyki rozwoju narzędzi po to, aby zwiększyć przydatność aplikacji Oracle w czasach cyfrowych zmian” – zapowiada Rick Jewell. Zapewnia przy tym, że oferta dotychczasowych rozwiązań biznesowych będzie rozwijana równolegle wobec narzędzi chmurowych, tak długo, jak długo klienci Oracle będą korzystać z rozwiązań on-premise. Wspierane i ciągle rozwijane są m.in. systemy Oracle PeopleSoft, E-Business Sutie, JD Edwards i Siebel. Zmiany obejmują m.in. rozszerzenia interfejsu obsługi, wbudowane funkcje analityczne, dedykowane aplikacje mobilne, mechanizmy integracyjne. Rozwijane są także nowe moduły funkcjonalne.

Rozwiązaniem, które ułatwia wykorzystanie narzędzi biznesowych w warunkach dużej zmienności biznesowej ma być model chmury obliczeniowej. W ofercie Oracle dostępne są już nowe, oferowane w modelu cloud, zestawy funkcjonalne. Ich konstrukcja opiera się na – odmiennym niż tradycyjne – skupionym na przebiegu poszczególnych procesów biznesowych, podejściu do uporządkowania funkcjonalności. W ramach dedykowanych pakietów rozwiązań chmurowych Oracle dostępny jest m.in. zestaw narzędzi kompleksowo wspierających działania biznesowe bezpośrednio dotykające klientów. W skład pakietu Oracle CX Cloud wchodzą m.in. rozwiązania wspierające procesy marketingu, sprzedaży, ofertowania i obsługi klienta, a także mechanizmy społecznościowe. Z rozwiązania Oracle CX Cloud korzystają m.in. firmy Intel, Lego, Facebook, Toshiba, Cisco, Lenovo, Sony i NASA.

Przeczytaj również
Elastyczne finansowanie i szybkie wdrożenie. Jak wybrać nowoczesny backup?

W ramach oferty chmurowej Oracle dostępne są też podobne zestawy narzędzi wspierające m.in. zarządzanie kapitałem ludzkim, logistyką oraz wewnętrznymi procesami biznesowymi firmy. Ostatni z pakietów – znany pod nazwą ERP Cloud – obejmuje m.in. finanse, księgowość oraz zarządzanie projektami. Funkcjonalności związane z produkcją skupiono natomiast w ramach pakietu Oracle SCM Cloud. Co ważne, funkcjonalność każdego z pakietów można dodatkowo uzupełnić za pośrednictwem dedykowanego sklepu aplikacyjnego Oracle. Unikalny ma być też interfejs nowych, chmurowych aplikacji Oracle. Skupiony na łatwości obsługi, wykorzystujący nowoczesne mechanizmy wizualizacji i nawigacji interfejs ma – według zapowiedzi – w sposób naturalny prowadzić użytkowników przez kolejne, wzajemnie zależne, kroki przecinających się procesów biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *