Rynek

Oracle i SAP kończą wieloletni spór sądowy

Firmy porozumiały się w sprawie trwającego od 2007 roku sporu dotyczącego niezgodnych z prawem praktyk należącej do SAP firmy TomorrowNow. Warunki ugody zakładają, że niemiecki koncern zapłaci amerykańskiemu konkurentowi odszkodowanie w wysokości 356,7 mln USD. Pierwotne roszczenia Oracle sięgały 1,3 mld USD.

Oracle i SAP kończą wieloletni spór sądowy

Porozumienie kończy trwający od siedmiu lat spór sądowy. Władze Oracle oskarżyły pracowników należącej wówczas do koncernu SAP firmy TomorrowNow o naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Wkrótce do zarzutów dołączyły też oskarżenia o szpiegostwo przemysłowe. Powodem stał się model biznesowy spółki, która świadczyła konkurencyjne względem producenta usługi wsparcia techicznego dla systemów wspierających zarządzanie. Zdaniem przedstawicieli Oracle pracownicy firmy TomorrowNow w sposób sprzeczny z prawem korzystali z dokumentacji technicznej systemów biznesowych linii PeopleSoft oraz JD Edwards i wykorzystywali zdobytą w ten sposób wiedzę, aby świadczyć wysoce konkurencyjne cenowo usługi wsparcia. Nieuczciwa działalność miała być prowadzona za wiedzą i zgodą kierownictwa SAP. Co więcej, z treści pierwotnego pozwu wynika, że ówczesne władze SAP zamierzały wykorzystać spółkę zależną w celu przejęcia części klientów Oracle. Warto dodać, że firma TomorrowNow została zamknięta w 2008 roku.

Pierwotne roszczenia władz Oracle względem SAP sięgały 1,3 mld USD. Ostatecznie jednak kolejne decyzje amerykańskich sądów ograniczyły tą kwotę do nieco ponad 350 mln USD. Jednocześnie, decyzją amerykańskiego sądu federalnego firmie Oracle przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *