Branża ITCIORynekPolecane tematy

Oracle stawia na chmurę obliczeniową jako nowy model architektury IT

W San Francisco rozpoczęła się tegoroczna konferencja Oracle OpenWorld. Jej tematem przewodnim jest model chmury obliczeniowej i jego potencjał biznesowy. Larry Ellison mówił m.in. o wpływie modelu cloud computing na dzisiejszy biznes, a także kierunki rozwoju narzędzi biznesowych. Nie unikał również nawiązań do działań konkurentów Oracle.

Oracle stawia na chmurę obliczeniową jako nowy model architektury IT

Tegoroczna konferencja OpenWorld to – jak podkreślają przedstawiciele Oracle – ponad 2,2 tys. prelekcji skupionych wokół ponad 20 tematów. Równolegle, w San Francisco odbywa się skierowana do deweloperów konferencja JavaOne. W tym roku tematem przewodnim konferencji są przede wszystkim technologie chmurowe. Nie jest to zaskoczenie, ponieważ model chmury obliczeniowej zajmuje kluczową pozycję w kontekście strategii biznesowej Oracle. W tym modelu Oracle oferuje już praktycznie wszystkie kluczowe rozwiązania. Niedawno, w ofercie Oracle pojawiły się też rozwiązania reprezentujące model pośredni pomiędzy chmurą prywatną i publiczną. Mowa o rozwiązaniach Oracle Cloud at Customer. Oferta ta zakłada bowiem przeniesienie do centrum danych klienta tych samych rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, które są wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług chmurowych Oracle – i objęcie ich pełną opieką administracyjną. Dzięki temu realne jest objęcie usług świadczonych za pośrednictwem chmury Oracle firmowymi mechanizmami bezpieczeństwa, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności dostawcy za ich funkcjonowanie. Usługi zarządzalne Oracle Cloud at Customer są rozliczane na zasadach abonamentowych. Co istotne, cennik takich usług nie różni się od cen dla typowych usług dostępnych w ramach oferty Oracle CLoud.

W obszarze rozwiązań aplikacyjnych głównymi konkurentami Oracle mają dziś być firmy Salesforce i Workday – a nie SAP. W obszarze rozwiązań infrastrukturalnych Oracle konkuruje natomiast głównie z firmą Amazon, nie zaś IBM i EMC.

Zdaniem przedstawicieli Oracle chmura obliczeniowa powinna być postrzegana jako najnowsza generacja architektury systemów informatycznych. Cechą charakterystyczną modelu cloud computing ma być też jego wartość dla rozwoju biznesu. Wraz z każdym kolejnym etapem rozwoju technologii chmurowych osiągalna ma być nowa skala efektów biznesowych. „Jesteśmy na początku pewnej zmiany generacyjnej. Procesy przetwarzania są stopniowo przenoszone z dużych centrów danych w kierunku dużej ilości mniejszych ośrodków. Jednocześnie dziś wszystkie trzy podstawowe warstwy środowiska IT – aplikacje, platforma systemowa oraz infrastruktura – mogą być dostarczane za pośrednictwem globalnej infrastruktury” – mówi Larry Ellison, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii Oracle. Według niego dostępność usług IT wynikająca z popularyzacji modelu cloud computing sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań biznesowych, w szczególności rozwiązań wykorzystujących nowoczesną analitykę biznesową oraz algorytmy uczenia maszynowego. W tym kontekście cloud computing ma otwierać drogę do szerszej automatyzacji procesów biznesowych, a co za tym idzie – głębszej transformacji biznesu.

Podczas swojej prezentacji Larry Ellison – tradycyjnie już – nie unikał odniesień do działań głównych konkurentów Oracle. I tak, w obszarze rozwiązań aplikacyjnych głównymi konkurentami Oracle mają dziś być firmy Salesforce i Workday – a nie SAP. W obszarze rozwiązań infrastrukturalnych Oracle konkuruje natomiast głównie z firmą Amazon, nie zaś IBM i EMC. Larry Ellison podkreśla też, że IBM nie jest już w gronie głównych konkurentów Oracle także na poziomie platformy systemowej – rozumianej jako połączenie rozwiązań bazodanowych, analitycznych, technologii bezpieczeństwa oraz oprogramowania warstwy pośredniej. W tym obszarze Oracle ma konkurować przede wszystkim z firmami Amazon i Microsoft.

„Trzy lata temu 75 proc. wdrożeń w modelu chmury publicznej dotyczyło zastosowań konsumenckich. Dziś proporcje między wdrożeniami na potrzeby zastosowań konsumenckich i biznesowych wynoszą 1:1. Skala użycia chmury publicznej w biznesie będzie rosła” – mówi Larry Ellison.

Larry Ellison, który dwa lata temu zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Oracle i objął stanowisko szefa ds. technologii i przewodniczącego rady nadzorczej firmy, podkreśla, że kluczowymi aspektami decydującymi o przydatności biznesowej modelu cloud computing są: możliwość wykorzystania usług IT wtedy, gdy są potrzebne; samoobsługowość w zakresie tworzenia i wykorzystania rozwiązań IT, a także – szeroko rozumiana automatyzacja „Chmura obliczeniowa istotnie rozszerza zasięg technologii cyfrowych. Stają się one na masową skalę dostępne zarówno dla biznesu, jak i dla użytkowników konsumenckich” – twierdzi Larry Ellison. Według niego w najbliższych latach postępować będzie różnicowanie usług oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej. W skali świata rosnąć ma też powszechność takich usług. „Trzy lata temu 75 proc. wdrożeń w modelu chmury publicznej dotyczyło zastosowań konsumenckich. Dziś proporcje między wdrożeniami na potrzeby zastosowań konsumenckich i biznesowych wynoszą 1:1. Skala użycia chmury publicznej w biznesie będzie rosła” – dodaje Larry Ellison. Przedstawiciele Oracle zapewniają jednak, że oferta rozwiązań aplikacyjnych koncernu będzie nadal rozwijana także pod kątem wdrożeń w ramach lokalnej infrastruktury IT – w modelu “on-premise”.

Podczas sesji otwierającej tegoroczną konferencję OpenWorld nie zabrakło również wystąpienia kluczowego partnera technologicznego Oracle – koncernu Intel. Diane Bryant, wiceprezes firmy Intel i szefowa działu Data Center Group zaprezentowała m.in. możliwości nowej generacji układów Intel Xeon E5v4. Procesory te wyposażono m.in. w szereg optymalizacji pod kątem obsługi środowisk zwirtualizowanych i chmurowych. Podczas sesji otwierającej konferencję oficjalnie poinformowano również o rozszerzeniu, realizowanego wspólnie przez inżynierów Oracle i Intel, projektu Apollo. Zakłada on opracowanie optymalizacji mających na celu dodatkowe podniesienie wydajności środowisk chmurowych bazujących na oprogramowaniu Oracle i rozwiązaniach sprzętowych firmy Intel. W ramach rozszerzonej współpracy tworzone będą m.in. optymalizacje platformy bazodanowej, usług Big Data oraz aplikacji biznesowych Oracle. Przedstawiciele obu firm nie ukrywają, że współpraca ma na celu zwiększenie konkurencyjności oferowanych wspólnie rozwiązań względem technologii IBM.

Dodatkowo, w tym roku konferencję Oracle OpenWorld poprzedziły przeznaczone dla najmłodszych pasjonatów technologii Java warsztaty JavaOne4Kids. Organizatorzy zapewniają, że podczas warsztatów powstało wiele ciekawych aplikacji internetowych i gier. Warsztaty te wpisują się w szerszą strategię Oracle, która zakłada zwiększenie zaangażowania w proces kształcenia specjalistów IT. Podczas konferencji poinformowano m.in., że kampusie Oracle w Redwood Shores powstanie publiczna szkoła średnia o profilu technologicznym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *