Branża ITRynekPolecane tematy

Ostatni rok uwiarygodnił to, o czym dostawcy usług chmurowych mówili od lat

Wywiad

Z Tomaszem Wiertelakiem, dyrektorem sprzedaży w firmie Oktawave rozmawiamy o zmieniającym się podejściu polskiego rynku do wykorzystania modelu cloud computing, walorach chmury obliczeniowej w kontekście zapewnienia ciągłości działania biznesu, a także o pozycji rynkowej, technologii oraz planach Oktawave w rok po tym, jak stała się częścią Grupy Netia, a co za tym idzie także Grupy Polsat Plus.

Ostatni rok uwiarygodnił to, o czym dostawcy usług chmurowych mówili od lat

Żadna firma, dla której IT nie jest istotą biznesu, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, odporności i dostępności zasobów IT na poziomie, który jest wymagany od operatorów publicznej chmury obliczeniowej. Jednocześnie, kluczowego znaczenia nabrała kwestia zapewnienia ciągłości działania infrastruktury IT. Decyzja o wyborze modelu chmurowego pozwala w prosty sposób rozproszyć firmowe środowisko IT pomiędzy odseparowanymi geograficznie centrami danych.

Mija rok, odkąd firma Oktawave stała się częścią Netii – i szerzej, Grupy Polsat Plus. Co zmieniło się, jeśli chodzi o model działania i ofertę Oktawave?

W kontekście naszej działalności operacyjnej właściwie nic się nie zmieniło. Oktawave pozostaje niezależną spółką, z własną marką i zespołem, a usługi dla klientów świadczymy na dotychczasowych zasadach. Niebawem jednak otrzymamy dostęp do innych centrów danych w ramach grupy Polsat Plus, co dodatkowo wzmocni nasze możliwości. Tak naprawdę jednak pozyskaliśmy silnego inwestora branżowego. Jest to dla nas szansa na bardzo znaczący rozwój działalności.

Jaka jest zatem obecna specjalizacja Oktawave?

Oktawave to jeden z największych i najstarszych operatorów chmurowych w Polsce. Co ważne, poza opartymi na naszej infrastrukturze usługami cloud computing dostarczamy klientom kompleksowe usługi wsparcia w obszarze IT. Jesteśmy więc w stanie zapewnić klientom infrastrukturę oraz kompleksowe wsparcie dla projektów migracji istniejących rozwiązań do środowiska chmurowego – począwszy od analizy dotychczasowej infrastruktury, przez proces doboru odpowiednich usług i przeniesienia wybranych rozwiązań do chmury, po zarządzanie i utrzymanie środowiskiem chmurowym.

Zapewniamy usługi zarządzania oraz utrzymania środowisk chmurowych, co dla naszych klientów oznacza mniejszy poziom ryzyka związany choćby z potrzebą pozyskiwania kompetencji niezbędnych do obsługi takiej infrastruktury. Zatrudnienie specjalisty w dziedzinie infrastruktury cloud to obecnie spore wyzwanie. Zlecając nam obsługę środowiska chmurowego, klienci otrzymują gwarancję działania oraz dostępności potrzebnych im zasobów. Wspieramy też klientów w procesach migracji złożonych, lokalnych systemów do środowisk chmurowych. Przykładowo, w zeszłym roku zakończyliśmy bardzo ciekawy projekt, który miał na celu przeniesienie do chmury kluczowych systemów jednego z banków.

W jakim stopniu usługi Oktawave wpisują się w potrzeby związane z cyfrową transformacją oraz modernizacją infrastruktury IT?

Myślę, że nasza oferta dobrze adresuje takie potrzeby. Domeną naszej działalności nie jest bowiem jedynie infrastruktura chmurowa, ale także usługi związane z migracją, modernizacją oraz utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą klienta w chmurze, nie tylko w chmurze Oktawave. Niezależnie od naszego autorskiego środowiska chmurowego oferujemy m.in. usługi zarządzania zasobami opartymi na najpopularniejszych platformach publicznej chmury obliczeniowej. Współpracujemy z operatorami i wspieramy środowiska Google Cloud, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure ale także lokalne środowiska np. Netia Cloud. Oznacza to, że z naszą pomocą klienci mogą przenieść swoją infrastrukturę do dowolnego z tych środowisk lub wykorzystać nasze rozwiązania. Mamy klientów, dla których całościowo utrzymujemy środowiska oparte m.in. na usługach Google Cloud. Realizujemy też projekty, w których usługi hyperskalerów są wykorzystywane równolegle z zasobami Oktawave. Budujemy i wspieramy środowiska rozciągnięte pomiędzy naszą infrastrukturą i największymi globalnymi platformami chmurowymi. Naturalny jest dla nas zatem model chmury hybrydowej oraz multi-cloud. Jesteśmy w stanie dostarczyć i utrzymywać zasoby w dowolnej odmianie modelu cloud computing.

Faktem jest, że nie tworzymy oprogramowania dla naszych klientów. Bardzo mocno wspieramy ich jednak w procesie modernizacji oprogramowania, projektowania architektury aplikacji, wdrażaniu metod CI/CD, a wreszcie – przygotowaniu potrzebnego środowiska chmurowego. Wspieramy klientów także pod kątem wiedzy z obszaru DevOps czy tworzenia procesów wspierających zapewnienie ciągłości działania. Zapewniamy kompleksową usługę – od potrzebnej infrastruktury, zasobów i środowiska, po ludzi, którzy są w stanie to środowisko monitorować w trybie 24/7 oraz reagować na wszystkie incydenty. Dodatkowo, wykorzystując nasze zasoby, a także te, oferowane przez hyperskalerów, pomagamy w tworzeniu lepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Jakie wartości modelu chmury obliczeniowej są dziś szczególnie doceniane na polskim rynku?

Chmura obliczeniowa staje się rozwiązaniem problemów wynikających z powszechną niedostępnością sprzętu i długimi, liczonymi w kwartałach, terminami dostaw serwerów, pamięci masowych czy urządzeń sieciowych. Jeśli organizacja szybko się rozwija i potrzebuje w krótkim czasie wyskalować wykorzystywaną infrastrukturę, to w dzisiejszych realiach jest to możliwe tylko w oparciu o zasoby chmurowe. Tylko nieliczne organizacje są w stanie czekać na dostawy sprzętu i odłożyć swoje plany rozwojowe, przykładowo, o pół roku.

Jakie modele migracji do chmury są dziś dominujące?

Mamy obecnie do czynienia z bardziej przemyślanym podejściu do chmury niż w przeszłości. Za sobą mamy etap zachwytu mechanizmami samoobsługowymi i skalowalnością modelu cloud. Liczą się przede wszystkim efekty, a wszystkie projekty biznesowe zakładające wykorzystanie chmury muszą być dobrze przemyślane i zaprojektowane. Można zatem wyróżnić trzy główne podejścia do modernizacji aplikacji poprzez wykorzystanie modelu cloud computing. Najprostszy zakłada bezpośrednie przeniesienie środowiska z infrastruktury on-premise do środowiska chmurowego. Jest to podejście najszybsze, ale nie zawsze sensowne, efektywne i rzadko opłacalne. Nie zawsze bowiem czynnik ekonomiczny stanowi przewagę usług chmurowych nad infrastrukturą on-premise.

Kolejny model zakłada modernizację elementów aplikacji w czasie jej przenoszenia, tak by aplikacje mogły wykorzystywać potencjał natywnych usług chmurowych. Dzięki czemu usprawniamy aplikacje pod kątem skalowalności, dostępności, wydajności. W tym modelu proces migracji zajmuje więcej czasu i wymaga pozyskania nowych kompetencji przez zespół. Takie podejście wymusza jednak kompromisów m.in. w zakresie dopasowania istniejących w firmie procesów do standardowych funkcjonalności opracowanych przez dostawcę aplikacji SaaS.

Alternatywą jest przeprojektowanie oprogramowania przenoszonego do środowiska chmurowego, tak aby jak najlepiej wykorzystać możliwości modelu chmury obliczeniowej. Oznacza to najczęściej konieczność zastąpienia używanych wcześniej aplikacji on-premise ich funkcjonalnymi odpowiednikami zbudowanymi w zupełnie nowej architekturze. Takie podejście jest najbardziej dojrzałe i pozwala w największym stopniu wykorzystać potencjał infrastruktury chmurowej, ale wymaga też znaczących nakładów pracy.

W jaki sposób specyfika branżowa wpływa na potencjał wykorzystania cloud computing?

Model chmury obliczeniowej jest już na tyle dojrzały, że stał się podejściem dobrym dla wszystkich organizacji, niezależnie od tego, w jakiej branży działają. Praktyka pokazuje jednak, że to sektor e-commerce należy do tych, które najszybciej dostrzegają korzyści wynikające z wykorzystania zasobów chmurowych. Jest to bowiem bardzo dynamiczna branża, charakteryzująca się skokowymi potrzebami w zakresie zapotrzebowania na infrastrukturę IT, która musi sprostać pikowym obciążeniom w Black Friday czy Cyber Monday. Ze względu na łatwość skalowania model publicznej chmury obliczeniowej jest więc naturalnym rozwiązaniem dla sektora e-commerce. Jednym z naszych kluczowych klientów, którego wspieramy m.in. w zakresie utrzymania infrastruktury chmurowej jest biuro podróży TUI.

Realizujemy także projekty dla sektora publicznego. Faktem jest, że jedno z najciekawszych środowisk hybrydowych, które wspieramy, powstało właśnie dla instytucji publicznej. Wspólnie z Netią ciekawy projekt zrealizowaliśmy dla jednej z większych placówek medycznych w Polsce. Jest to zresztą przykład udanej kooperacji pomiędzy Netią i Oktawave – po stronie Oktawave było dostarczenie infrastruktury chmurowej, zaś Netia zapewniła całościowe rozwiązania z obszaru cybersecurity, w którym jest zresztą bardzo mocna. Mam tu na myśli m.in. usługę SOC oraz ochronę przed atakami typu DDoS.

Kwestia bezpieczeństwa ma dziś ogromne znaczenie, także w kontekście projektów chmurowych…

To prawda. Ostatni rok uwiarygodnił to, o czym dostawcy usług chmurowych mówili od lat – żadna firma, dla której IT nie jest istotą biznesu, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, odporności i dostępności zasobów IT na poziomie, który jest wymagany od operatorów publicznej chmury obliczeniowej. Jednocześnie, kluczowego znaczenia nabrała kwestia zapewnienia ciągłości działania infrastruktury IT. Decyzja o wyborze modelu chmurowego pozwala w prosty sposób rozproszyć firmowe środowisko IT pomiędzy odseparowanymi geograficznie centrami danych. Jako Oktawave mamy obecnie dwa, odległe od siebie lokalizacyjnie, regiony: Warszawa i Kraków. Dla wielu organizacji tego typu nadmiarowość infrastruktury stała się w ostatnim roku kluczowa. Warto pamiętać, że w przypadku środowisk opartych w całości na zasobach on-premise, zlokalizowanych nierzadko przy zakładach produkcyjnych lub w biurowcach, nawet drobny pożar może oznaczać konieczność wyłączenia prądu, a co za tym idzie – paraliżu całej organizacji. Trzeba mieć to na uwadze także w kontekście potencjalnych problemów z zasilaniem.

Ostatnie lata pokazały, że poziom wody w rzekach spada, więc elektrownie zaczynają mieć problemy z chłodzeniem. Wysoka temperatura powietrza oznacza też wzmożone zapotrzebowanie na energię do zasilania klimatyzatorów. Tymczasem, operatorzy centrów danych i dostawcy usług chmury obliczeniowej, czyli bardzo często operatorzy usług krytycznych, dysponują gwarancjami zasilania. W praktyce oznacza to, migracja kluczowych środowisk aplikacyjnych do chmury staje się sposobem na uniezależnienie od pewnych czynników zewnętrznych. Jest to kwestia dodatkowa względem typowego dla takich projektów wymiaru bezpieczeństwa IT.

Co wyróżnia Oktawave, jeśli chodzi o technologię?

Jeżeli chodzi o stos technologiczny, to większość dostępnych dziś usług chmurowych opiera się na podobnych rozwiązaniach technologicznych. Nasze usługi bazują m.in. na uznanych na świecie technologiach VMware i sprawdzonych rozwiązaniach sprzętowych HP Enterprise oraz Dell Technologies, wspieranych przez rozwiązania autorskie oraz uzupełnionych przez technologie open-source. W kwestiach użytkowych od początku stawiamy zaś na samoobsługę, łatwość i ergonomię użycia. To nie technologia jest jednak naszym wyróżnikiem, a zespół.

Zakup serwerów i potrzebnego oprogramowania, a nawet ich wstępna konfiguracja nie jest dziś wielkim wyzwaniem. Wyzwaniem jest umiejętność realizacji nawet najbardziej złożonych projektów zakładających wykorzystanie zasobów chmurowych na potrzeby realizacji konkretnych celów biznesowych naszych klientów. My posiadamy niezbędne kompetencje i doświadczenie.

Jakie są główne plany dotyczące rozwoju Oktawave?

Zamierzamy nadal rozwijać nasze kompetencje. Będziemy również zwiększać zatrudnienie. Już teraz poszukujemy m.in. osób, które mają szerokie kompetencje w technologiach chmurowych, ponieważ widzimy duże zapotrzebowanie na usługi wymagające takiej wiedzy. Netia wystartowała już z naszą ofertą wsparcia dla swoich klientów, co oznacza, że klienci Netii zyskali możliwość wykorzystania naszych kompetencji m.in. przy projektach migracji do chmury lub utrzymania środowisk chmurowych. Oczywiście w dalszym ciągu rozwijamy też naszą platformę. Będziemy również wykorzystywać efekty synergii w ramach Grupy Polsat Plus – zarówno na poziomie kompetencji i oferty, jak i infrastruktury centrów danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *