Rynek

Poczta Polska zamierza stworzyć własny software house

Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., w taki sposób, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągnęła ona zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych – poinformowali jej przedstawiciele. Na czele zespołu, który opracuje szczegółowe zasady i harmonogram działań stanął wiceprezes zarządu Krzysztof Falkowski.

Poczta Polska zamierza stworzyć własny software house

Rozwój usług cyfrowych w okresie pandemii wyraźnie przyspieszył. Istotnym trendem jest rozwój zakupów internetowych, które mają wpływ na rynek przesyłek kurierskich. To jeden ze strategicznych obszarów, dla rozwoju Poczty. Jednocześnie obserwowane są spadki korespondencji tradycyjnej, która jest coraz szybciej zastępowana cyfrową wymianą informacji i dokumentów. Poczta Polska, która, jak podkreślają jej przedstawiciele, jest gotowa pełnić rolę Narodowego Operatora Cyfrowego, stoi przed wyzwaniem przyspieszenia działań cyfryzacyjnych, między innymi po to, aby współtworzyć system e-doręczeń.

Także planowane wejście w życie tzw. „pakietu VAT dla  e-commerce”, co zgodnie z prawem Unii Europejskiej nastąpi 1 lipca 2021 r., będzie oznaczało dla Poczty przejęcie niektórych funkcji realizowanych dotychczas przez służby celno-skarbowe. Powoduje to m.in. konieczność stworzenie dedykowanej temu zadaniu infrastruktury informatycznej do obsługi przesyłek połączonej z państwowym systemem celno-podatkowym. Spółka prowadzi też kilka innych strategicznych projektów informatycznych związanych z koniecznością modernizacji zaplecza organizacji, dziś często pozbawionego realnego wsparcia IT lub zależnego od niedoskonałych systemów wytworzonych przed wieloma laty – wskazują specjaliści Poczt Polskiej.

Głównym celem wspomnianej decyzji jest więc doprowadzenie do samodzielnego zaspokajania maksymalnie szerokiego spektrum potrzeb IT Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. „W portfelu projektów strategicznych, jakie Poczta musi zrealizować, by nie utracić rynkowej pozycji i mieć szansę na konkurencyjność w zmieniającym się otoczeniu, prawie wszystkie to projekty IT lub takie, w których komponent IT odgrywa dominującą rolę. Cyfryzacja wielu sfer życia skokowo przyspieszyła i firma usługowa musi odpowiadać na oczekiwania klientów oraz rynku po prostu lepiej, szybciej i sprawniej. Poczta i nasza grupa kapitałowa muszą więc dysponować potencjałem zdolnym do technicznego wsparcia realizacji kluczowych przedsięwzięć” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Jak informują przedstawiciele spółki, poszukiwania i nabór specjalistów do pocztowego software house oraz do tamtejszego Security Operations Center (SOC), rozpoczną się od zasobów własnych. Firma zamierza bazować w pierwszej kolejności na blisko 80-tysięcznej grupie pracowników, wśród których sam pion IT zatrudnia ok. 900 osób. „Fachowymi kadrami dysponują także spółki z pocztowej grupy kapitałowej. Jestem przekonany, że w ramach integracji zasobów własnych będziemy w stanie zbudować znaczący potencjał, który będziemy rozwijać zewnętrznymi naborami” – podsumował Tomasz Zdzikot.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *