BiznesPraca

Polacy chcą pracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin

Polska odznacza się w skali globalnej jako rynek, w którym po wybuchu pandemii szczególnie mocno wzrosła skala (nawet 2,5-krotnie) i znaczenie pracy zdalnej. Na tle innych krajów świata, wyróżnia nas także fakt wysokiego udziału osób oczekujących od pracodawców dostępu do w pełni elastycznych godzin pracy. To dwa z kilku ciekawych wniosków płynących z międzynarodowego raportu „Decoding global talent” przygotowanego przez organizację The Network przy wsparciu Boston Consulting Group. Partnerem badania w Polsce jest portal Pracuj.pl, który wspierał opracowanie krajowych danych.

Polacy chcą pracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin

Najważniejsze informacje

  • Co drugi pracownik na świecie pracował w pandemii zdalnie. Zaobserwowany wzrost nie oznacza jednak jednoznacznej dominacji pracy z domu. Tylko co piąty (19%) respondent przyjął ten model pracy w trakcie pandemii na pełen etat, znacznie więcej (32%) – realizowało zadania w modelu hybrydowym.
  • W Polsce liczba pracujących zdalnie lub hybrydowo wzrosła aż 2,5-krotnie. Przy czym 30% respondentów wykonywało pracę wyłącznie poza biurem.
  • Nawet 89% respondentów globalnego badania chce mieć dostęp do pracy zdalnej – ale, co istotne, dominują jednak modele hybrydowe.
  • Co trzeci badany z naszego kraju (32%) chciałby mieć w pełni elastyczne godziny pracy, a tylko 23% - całkowicie sztywny grafik pory wykonywania obowiązków.

Autorzy wspomnianego raportu postanowili zweryfikować wpływ kryzysu wywołanego przez koronawirusa na postawy zawodowe i sytuację na rynku pracy w różnych częściach świata. I tak, według analizy, pandemia przyniosła globalny wzrost znaczenia pracy zdalnej – pod koniec ubiegłego roku z tego modelu pracy korzystała na świecie aż połowa respondentów (51%). To wynik znacząco wyższy niż przed pandemią (31%). Zaobserwowany wzrost nie oznacza jednak jednoznacznej dominacji pracy z domu. Tylko co piąty (19%) respondent przyjął ten model pracy w trakcie pandemii na pełen etat, znacznie więcej (32%) – realizowało zadania w modelu hybrydowym.

Polacy chcą pracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin

Co interesujące, Polska wyróżnia się na globalnym tle pod kątem adaptacji modelu zdalnego i skali zmian, które wprowadziła w tym obszarze pandemia. Według badań, tylko co czwarty (26%) badany pracownik z naszego kraju miał przed pojawieniem się COVID-19 i pierwszym lockdownem możliwość pracować przynajmniej częściowo poza siedzibą firmy, z czego zaledwie 1 na 20 – w pełni zdalnie. Tymczasem pod koniec ubiegłego roku udział ten wzrósł do 65%, przy czym 30% respondentów wykonywało pracę wyłącznie poza biurem.

Pracownicy umysłowi i z branży cyfrowej najbardziej zdalni

Raport wskazuje także, iż najczęściej życie zawodowe poza biura przenieśli pracownicy umysłowi i zatrudnieni w branży cyfrowej. Według badań, Polska znalazła się na wysokim, 10. miejscu pod względem udziału osób pracujących zdalnie lub hybrydowo wśród wspomnianych pracowników – wyniósł on aż 85%. Co ciekawe, przed pandemią wskaźnik ten sięgał zaledwie 33% i był jednym z najniższych wśród badanych państw. Na najwyższych pozycjach pod względem zaangażowania pracowników umysłowych w pracę zdalną lub hybrydową uplasowały się Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, RPA, Irlandia i Francja.

“Adaptacja pracy zdalnej w Polsce po wybuchu pandemii była niemal powszechna i wzrosła bardzo znacząco w stosunku do okresu sprzed niej. Szczególnie dotyczy to pracowników biurowych, umysłowych oraz branży cyfrowej. Na pewno nie uniknięto w tym procesie błędów, a niektóre lekcje były bolesne. Jednocześnie jednak to ogromny potencjał na przyszłość. Wiele firm zostało zmuszonych do zmiany filozofii myślenia o sposobach wykonywania pracy, inne już wdrażają realne zmiany w strategiach, skierowane na stworzenie pracownikom nowych modeli realizacji zadań” – komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

Praca zdalna tak, ale głównie hybrydowo

Jak wynika z „Decoding global talent”, praca zdalna pozostanie z nami na dłużej – a przynajmniej takie są oczekiwania pracowników. Nawet 89% respondentów globalnego badania chce mieć dostęp do pracy zdalnej – ale, co istotne, dominują jednak modele hybrydowe. Wykonywanie obowiązków wyłącznie poza biurem wybrało bowiem 24% respondentów, a w modelach hybrydowych – 64%. Najczęściej preferowaną formą były 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu – wybrała ją blisko połowa badanych.

Polacy chcą pracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin

Wyniki osiągnięte w Polsce nie odbiegają znacznie od globalnej średniej – nieco wyższy jest udział form hybrydowych (71%), a niższy – osób chcących pracować w przyszłości wyłącznie w biurze lub w pełni zdalnie.
Co ciekawe, są to wyniki zbliżone do prezentowanych w raporcie Pracuj.pl „Rok nowej normalności” – opartych na odpowiedziach użytkowników portalu udzielonych w lutym 2021. Również w tamtym pomiarze nawet 87% pracujących zdalnie chciałoby pozostać przy tym modelu po opanowaniu pandemii – ale tylko 13% w modelu w pełni zdalnym, natomiast 75% – w hybrydowym.

Co trzeci Polak chce elastycznych godzin pracy

Międzynarodowe badanie wykazało również, iż Polacy odznaczają się ponadprzeciętną orientacją na elastyczne godziny pracy. Co trzeci badany z naszego kraju (32%) chciałby je mieć właśnie w pełni elastyczne, a tylko 23% – całkowicie sztywny grafik pory wykonywania obowiązków. Dla porównania, średnia globalna dla pełnej elastyczności wyniosła 20%, a dla w pełni sztywnych godzin pracy – 36%.

Polacy chcą pracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin

Zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce chęć posiadania elastycznych godzin pracy deklarują najczęściej pracownicy branży digital oraz pracownicy umysłowi – oni najczęściej też wykonują ją obecnie w modelu zdalnym. W drugiej kolejności znaleźli się zaś tradycyjni pracownicy biurowi, a w trzeciej – pracownicy społeczni i fizyczni.

Przed nami nowa rzeczywistość

Jak przekonują autorzy badania, kryzys i rewolucja wywołana przez COVID-19 skłoniła pracowników do spojrzenia na nowo na ich priorytety w pracy i oczekiwania wobec sposobów jej wykonywania. Dla pracodawców to wyzwanie – powinni się zaadaptować do tej sytuacji, by pozostać konkurencyjnymi w rywalizacji o pracowników. Firmy, które będą sprawnie przystosowywały się do tych oczekiwań, osiągną lepszy wizerunek w oczach kandydatów i przyciągną ich dodatkową uwagę. Dlatego tak ważne jest rozwijanie i ulepszanie strategii pracy hybrydowej, a także ocena wartości i celów firmy w obliczu nowej rzeczywistości – podsumowują autorzy analizy.

Badanie towarzyszące raportowi przeprowadzono między październikiem i grudniem 2020 roku na grupie ponad 200 tys. respondentów z 190 krajów – w tym ponad 1,7 tys. z Polski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *