PracaCIO

W Polsce pogłębia się niedobór specjalistów IT

Z analiz ManpowerGroup wynika, że specjaliści IT stanowią obecnie czwartą, najbardziej poszukiwaną grupę zawodową w Polsce. Ogółem, biorąc pod uwagę wszystkie poszukiwane kompetencje, blisko połowa (41 proc.) pracodawców nie może znaleźć odpowiednich pracowników.

W Polsce pogłębia się niedobór specjalistów IT

Specjaliści IT stanowią obecnie czwartą, najbardziej poszukiwaną grupę pracowników. Według przedstawicieli ManpowerGroup jest to grupa, która od kilku ostatnich lat konsekwentnie pnie się w górę rankingu najbardziej poszukiwanych specjalistów, co oznacza pogłębianie się niedoboru w profesjach związanych z technologiami IT. O ile jednak w Polsce specjalistów IT zaliczono do 4. grupy zawodowej najbardziej dotkniętej niedoborem pracowników, tak w ujęciu całego regionu EMEA pracownicy IT stanowią 8. najbardziej poszukiwaną grupę pracowników. W skali świata jest to 9. grupa poszukiwanych pracowników. Ogółem, największym problemem, okazuje się brak niezbędnych kompetencji. W Polsce, w porównaniu z sytuacją sprzed roku, obserwowany jest również wzrost znaczenia oczekiwań finansowych.

Analizy ManpowerGroup pokazują, że w Polsce nadal najtrudniejszą do obsadzenia grupą zawodową są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Poszukiwani są też inżynierowie i technicy. Na problemy z rekrutację poszukiwanych pracowników o odpowiednich kompetencjach polscy pracodawcy wskazują częściej niż wynosi średnia globalna oraz średnia dla regionu Europy, Środkowego Wschodu i Azji. Wynoszą one odpowiednio 38 proc. i 32 proc. W Polsce odsetek firm, które napotykają na trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami wyniósł 41 proc. i był o 8 pproc. wyższy niż w poprzedniej analizie ManpowerGroup opartej na badaniu ankietowym z 2014 roku. Pod tym względem Polska uplasowała się na 20. pozycji spośród 42 badanych krajów.

“Można spodziewać się, że obecny rok przyniesie nasilenie deficytu pracowników. Bezrobocie spada i rynek pracy przechyla się w kierunku kandydata, o którego z kolei coraz trudniej jest pracodawcom. Pomimo narastających problemów w pozyskaniu pracowników, nie wszystkie firmy są przygotowane na to, by zapobiec negatywnym skutkom zjawiska. Prawdziwą wartością firm są ludzie, a ich brak będzie skutkował osłabieniem konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Uzupełnienie niedoboru talentów ma więc kluczowe znaczenie dla przyszłej sytuacji pracodawców i kondycji ich przedsiębiorstw” – podkreśla Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. Co ważne, zdaniem większości pracodawców w Polsce i na świecie, niedobór talentów wpływa na obniżenie poziomu konkurencyjności ich firm na rynku.

Badanie ManpowerGroup przeprowadzono na grupie 42 tys. respondentów z 42 krajów, w tym na grupie 750 pracodawców w Polsce. W badaniu wzięły udział osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *