PracaCIO

W Polsce pogłębia się niedobór specjalistów IT

Z analiz ManpowerGroup wynika, że specjaliści IT stanowią obecnie czwartą, najbardziej poszukiwaną grupę zawodową w Polsce. Ogółem, biorąc pod uwagę wszystkie poszukiwane kompetencje, blisko połowa (41 proc.) pracodawców nie może znaleźć odpowiednich pracowników.

praca (2)

Specjaliści IT stanowią obecnie czwartą, najbardziej poszukiwaną grupę pracowników. Według przedstawicieli ManpowerGroup jest to grupa, która od kilku ostatnich lat konsekwentnie pnie się w górę rankingu najbardziej poszukiwanych specjalistów, co oznacza pogłębianie się niedoboru w profesjach związanych z technologiami IT. O ile jednak w Polsce specjalistów IT zaliczono do 4. grupy zawodowej najbardziej dotkniętej niedoborem pracowników, tak w ujęciu całego regionu EMEA pracownicy IT stanowią 8. najbardziej poszukiwaną grupę pracowników. W skali świata jest to 9. grupa poszukiwanych pracowników. Ogółem, największym problemem, okazuje się brak niezbędnych kompetencji. W Polsce, w porównaniu z sytuacją sprzed roku, obserwowany jest również wzrost znaczenia oczekiwań finansowych.

Analizy ManpowerGroup pokazują, że w Polsce nadal najtrudniejszą do obsadzenia grupą zawodową są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Poszukiwani są też inżynierowie i technicy. Na problemy z rekrutację poszukiwanych pracowników o odpowiednich kompetencjach polscy pracodawcy wskazują częściej niż wynosi średnia globalna oraz średnia dla regionu Europy, Środkowego Wschodu i Azji. Wynoszą one odpowiednio 38 proc. i 32 proc. W Polsce odsetek firm, które napotykają na trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami wyniósł 41 proc. i był o 8 pproc. wyższy niż w poprzedniej analizie ManpowerGroup opartej na badaniu ankietowym z 2014 roku. Pod tym względem Polska uplasowała się na 20. pozycji spośród 42 badanych krajów.

“Można spodziewać się, że obecny rok przyniesie nasilenie deficytu pracowników. Bezrobocie spada i rynek pracy przechyla się w kierunku kandydata, o którego z kolei coraz trudniej jest pracodawcom. Pomimo narastających problemów w pozyskaniu pracowników, nie wszystkie firmy są przygotowane na to, by zapobiec negatywnym skutkom zjawiska. Prawdziwą wartością firm są ludzie, a ich brak będzie skutkował osłabieniem konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Uzupełnienie niedoboru talentów ma więc kluczowe znaczenie dla przyszłej sytuacji pracodawców i kondycji ich przedsiębiorstw” – podkreśla Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. Co ważne, zdaniem większości pracodawców w Polsce i na świecie, niedobór talentów wpływa na obniżenie poziomu konkurencyjności ich firm na rynku.

Badanie ManpowerGroup przeprowadzono na grupie 42 tys. respondentów z 42 krajów, w tym na grupie 750 pracodawców w Polsce. W badaniu wzięły udział osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *