BiznesPolecane tematy

Polskie firmy inwestują w mobilny marketing

Kanały mobilne odgrywają coraz większą rolę w strategiach marketingowych polskich firm. Wydatki na rozwiązania wspierające mobilną komunikację z nabywcami rosną zarówno w sektorze e-commerce, jak i w firmach zajmujących się handlem tradycyjnym.

Polskie firmy inwestują w mobilny marketing

Zwiększenie wydatków na rozwiązania marketingu mobilnego w 2015 roku względem roku poprzedniego deklaruje 41 proc. ankietowanych przedstawicieli firm z sektora e-commerce i 51 proc. przedsiębiorstw sektora handlu tradycyjnego. Zdaniem autorów analizy średni wzrost wydatków na tego typu rozwiązania w sektorze w handlu internetowego wyniósł 69 proc., zaś w firmach działających na rynku tradycyjnym – 33 proc.

Wnioski z badania przeprowadzonego przez Ipsos Polska na zlecenie SMSAPI pokazują, że średni udział wydatków na komunikację mobilną w budżetach marketingowych firm branży e-commerce przekracza 30 proc. – i jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przedsiębiorstwach sektora handlu tradycyjnego, gdzie sięga średnio 17,1 proc. Wśród najważniejszych celów prowadzenia działań marketingowych w oparciu o technologie mobilne znalazły się: pozyskiwanie nowych klientów, zwiększenie lojalności dotychczasowych odbiorców, a także potrzeba zachęcenia klientów do zwiększenia ilości towarów nabywanych podczas jednej transakcji.

Głównym trendem wpływającym na zwiększenie zainteresowania rozwiązaniami wspierającymi mobilny marketing była chęć zaoferowania klientom obsługi płatności mobilnych. Na kategorię obejmującą wszystkie płatności bezgotówkowe realizowane za pomocą technologii mobilnych wskazało ponad 70 proc. uczestników badania. Niewiele mniejsza grupa ankietowanych (ponad 65 proc.) za istotny czynnik decydujący o inwestycjach w narzędzia marketingowe wykorzystujące rozwiązania mobilne uznała chęć rozszerzenia możliwości prowadzenia kampanii wielokanałowych. Zdaniem autorów analizy postrzegane są one jako działania o wysokiej skuteczności i stosunkowo niskich kosztach dotarcia. Wśród istotnych trendów wpływających na inwestycje w obszarze marketingu mobilnego znalazły się także: automatyzacja i działania remarketingowe, funkcje oparte na geolokalizacji, a także chęć gromadzenia większej ilości danych na potrzeby analiz Big Data oraz działania zaliczane do kategorii Real Time Marketing.

Jednocześnie, najczęściej wykorzystywanym narzędziem komunikacji mobilnej pozostaje poczta elektroniczna. Wykorzystanie działań marketingowych opartych na kanale e-mail deklaruje 94 proc. respondentów z sektora handlu internetowego i 84 proc. przedstawicieli firm działających w obszarze sprzedaży tradycyjnej. Szeroko wykorzystana jest także komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz wiadomości tekstowych. Najmniej popularne pozostają aplikacje mobilne. Statystycznie korzysta z nich jedynie 22 proc. firm wyspecjalizowanych w sprzedaży online i 16 proc. przedsiębiorstw działających w modelu tradycyjnym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *